Valtioneuvosto

Selvityshenkilöt esittävät opetus- ja kulttuuriministeriön virastokentän uudistamista

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 15:26 EET

Opetus- ja kulttuuriministeriön virastojen rakennetta, ohjausta ja rahoitusta ehdotetaan uudistettavaksi. Selvityshenkilöt, kansliapäällikkö Harri Skog ja ylijohtaja Håkan Mattlin luovuttivat perjantaina 18.2.2011 esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle ja valtiosihteeri Marcus Rantalalle.

Selvityshenkilöt esittävät suurta muutosta virastokenttään. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla olisi ministeriön lisäksi seitsemän valtion virastoa nykyisten 16 sijasta. Mitään nykyisistä toiminnoista ei lopeteta, mutta eräiden virastojen organisoimistapa muuttuisi: kaksi virastoa muutetaan säätiöiksi, yksi yhdistykseksi ja lisäksi kaksi organisaatiota toimisi julkisoikeudellisina laitoksina.

- Ehdotuksilla kootaan hallinnonalan voimavarat paremmin yhteen ja vahvistetaan asiantuntemusta, jotta kykenemme vastaamaan tuleviin haasteisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan on kyettävä tarjoamaan entistä parempaa palvelua asiakkailleen sekä vahvistamaan toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Niukkojen resurssien olosuhteissa yhdessä saadaan aikaan enemmän, totesivat selvityshenkilöt luovuttaessaan esitystään.

Virastojen yhdistäminen
- Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja perustettava Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistettäisiin.
- Suomenlinnanhoitokunta yhdistettäisiin Museovirastoon.
- Kotimaisten kielten tutkimuskeskus yhdistettäisiin Suomen Akatemiaan.
- Opintotuen muutoksenhakulautakunta yhdistettäisiin Opetushallituksen yhteyteen.

Julkisoikeudellisten laitosten perustaminen
- Kansalliskirjasto erotettaisiin Helsingin yliopistosta julkisoikeudelliseksi laitokseksi ja Varastokirjasto yhdistettäisiin osaksi Kansalliskirjastoa.
- Koulutuksen arviointitoiminnot koottaisiin yhteen Koulutuksen arviointikeskukseksi yhdistämällä Koulutuksen arviointineuvoston, Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Opetushallituksen arviointitoiminnat sekä Ylioppilastutkintolautakunnan toiminnat. Arviointikeskuksesta perustettaisiin julkisoikeudellinen laitos.

Säätiöiden ja yhdistyksen perustaminen
- Valtion taidemuseosta muodostettaisiin yksityisoikeudellinen säätiö Kansallisgalleria.
- Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista muodostettaisiin yksityisoikeudellinen säätiö.
- Celia - Näkövammaisten kirjasto siirrettäisiin yhdistyksen ylläpidettäväksi.

Taiteen keskustoimikunnan tilalle ehdotetaan perustettavaksi Taiteen edistämiskeskus aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan, että kansallisten muistiorganisaatioiden ohjaus kootaan yhteen. Muistiorganisaatioita olisivat Arkistolaitos, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Museovirasto, Kansalliskirjasto ja Kansallisgalleria. Hallinto- ja tukipalveluja koottaisiin suunnitelmallisesti yhteen. Valtion talousarvion rakennetta esitetään uudistettavaksi kokoamalla virastojen toimintamenoja laajemmiksi kokonaisuuksiksi, mikä lisäisi mahdollisuutta käyttää resursseja virastojen välillä nykyistä joustavammin.

Selvityshenkilöt esittävät myös viestintä- ja media-asioiden yhteen kokoamista. Viestintäpolitiikan ja tietoyhteiskuntapolitiikan sisältökysymykset ehdotetaan siirrettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan ja tehtäviin. Näihin kuuluvat sähköisissä viestintäverkoissa tarjottujen palveluiden ja viestinnän sääntely, televisio- jaradiotoiminta, tietoverkkojen sisältöpalvelut sekä Yleisradio Oy:tä ja lehdistöä koskevat asiat.

Rahapelitoiminnan osalta esitetään selvitettäväksi mahdollisuudet yhdistää Raha-automaattiyhdistys ry:n, Fintoto Oy:n ja Veikkaus Oy:n pelitoiminta. Keskittämisellä arvioidaan säästettävän noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Uudistus antaisi myös mahdollisuuden ehkäistä ja hallita rahapelihaittoja nykyistä kattavammin. Yhdistyminen ei vaikuttaisi nykyiseen tuotonjakoon eri edunsaajaryhmien välillä. Veikkausvoittovarojen vuotuiseen tuottoarvioon esitetään tasokorotusta.

Selvityshenkilöiden ehdotukset on käytettävissä seuraavalla hallituskaudella.

Lisätietoja:
- kansliapäällikkö Harri Skog, puh. 09 160 77210
- ylijohtaja Håkan Mattlin, puh. 09 160 77430

Selvityshenkilöiden ehdotus: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/virastoselvitys.html

http://www.minedu.fi/OPM/Ministerioe_ja_hallinnonala/hallinnonala/virastot_laitokset_ja_yhtioet/virastoselvitys.html
_ _ _

? Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastot: Arkistolaitos, Celia - Näkövammaisten kirjasto, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA), Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KOTUS), Museovirasto, Opetushallitus (OPH), Opintotuen muutoksenhakulautakunta (OPTUM), Suomen Akatemia (SA), Suomenlinnan hoitokunta, Taiteen keskustoimikunta (TKT), Valtion elokuvatarkastamo (VET), Valtion taidemuseo (VTM), Varastokirjasto, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti (VIEI), Ylioppilastutkintolautakunta (YTL)

? Hallinnonalan valtionyhtiöt: CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Veikkaus Oy.

? OKM- toimialan osuus valtion talousarviossa 2011 on yli 6,7 miljardia euroa
? Virastojen (ml. OKM) toimintamenomäärärahat 154 miljoonaaeuroa
? Virastojen (ml. OKM) henkilötyövuodet 2 226, pienimmässä virastossa 10 henkilötyövuotta ja isoimmassa lähes 400