Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Seppäläntien liittymän parantamistyöt alkavat maantiellä 637 Jyväskylässä

Lehdistötiedote   •   Syys 10, 2010 21:17 EEST

Seppäläntien liittymän parantamistyöt maantiellä 637 eli Lohikoskentiellä/Laukaantiellä käynnistyvät tulevalla viikolla. Liittymän sujuvuutta lisätään rakentamalla Laukaan suunnasta vasemmalle Seppäläntielle kääntyvälle liikenteelle toinen kääntymiskaista ja jatkamalla nykyisten vasemmalle kääntymiskaistojen pituutta Lohikoskentiellä ja Seppäläntiellä.

Suurista liikennemääristä johtuen vasemmalle kääntyvä liikenne on ajoittain haitannut suoraan menevän liikenteen sujuvuutta liittymässä. Toisaalta pitkät jonot ovat ruuhka-aikoina saattaneet estää pääsyn vasemmalle kääntyville varatuille kaistoille. Muutostöiden toivotaan lievittävän näitä ongelmia.

Lisäkaistan rakentaminen edellyttää Laukaantien leventämistä. Tämän vuoksi Laukaantiellä sijaitsevan kevyen liikenteen alikulun päätä joudutaan muotoilemaan. Samassa yhteydessä parannetaan alikulkuun johtavien kevyen liikenteen väylien toimivuutta Kangasvuoren puolella. Seppäläntien kanssa risteävä, käytöstä pois jäänyt rautatie puretaan katualueelta.

Rakennustöiden aikana liittymäalueella joudutaan käyttämään tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joista aiheutuu haittaa ajoneuvoliikenteelle. Liittymän nopeusrajoitusta alennetaan ja ajokaistoja joudutaan sulkemaan ajoittain. Liittymän liikennevalot pidetään kuitenkin toiminnassa työn aikana. Myös kevyelle liikenteelle on tulossa tilapäisjärjestelyjä, mutta kaikki liittymän alikulut ovat käytössä koko rakentamistyön ajan.

Liittymän parantaminen on työllisyysohjelmahanke, jonka osarahoittajina ovat lisäksi Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Rakennustyöt alkavat viikolla 37 ja niiden on arvioitu kestävän noin 3 kuukautta. Kohteessa työskennellään arkisin yleensä klo 7-18, mutta tietyt työvaiheet saattavat edellyttää myös ilta- ja yötöitä.

Hankkeen toteutuksesta vastaa pääurakoitsijana Destia Oy.

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Pasi Pirtala,  puh. 040 507 1585

Destia Oy,  työpäällikkö Sauli Kuusjärvi,  puh. 0400 142 497 ja työmaapäällikkö Harri Kumpulainen,  puh. 0400 473 341