Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Seudullisen maanvastaanottoalueen YVA-menettely jatkuu Päijät-Hämeessä

Lehdistötiedote   •   Syys 08, 2010 15:10 EEST

Asikkalan, Hollolan, Lahden, Nastolan ja Orimattilan yhteisen seudullisen maanvastaanottoalueen YVA-menettely jatkuu. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy on kuntien toimeksiannosta toimittanut Hämeen ELY-keskukseen seudullista maanvastanottoaluetta koskevan YVA-selostuksen. Siihen on koottu hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot. Hanketta ja arviointiselostusta esitellään tiistaina 21.9.2010 klo 18 alkaen Wellamo-opiston auditoriossa, osoite Kirkkokatu 16, Lahti.

 

Arvioinnissa on tarkasteltu maanvastaanottoalueelle neljää sijaintivaihtoehtoa: Aikkala ja Tuohijärvenkallio Hollolassa sekä Oksjärvi ja vanhan kaatopaikan viereinen alue Nastolassa. YVA-selostuksessa kerrotaan Aikkalan ja Tuohijärvenkallion vaihtoehdoilla olevan vähäisiä, Oksjärven ja Nastolan kaatopaikan viereisellä alueella kohtalaisia ihmisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

 

Hankkeessa on tarkoitus löytää Lahden seudulle 1 – 2 noin 50 ha:n maanvastaanottoaluetta pääosin hankkeessa mukana olevien kuntien maa-aineshuoltoa varten. Alueelle tuodaan puhtaita rakennustoiminnan ylijäämämaita. Siellä myös vastaanotetaan, välivarastoidaan ja jalostetaan hyötykäyttöön puhdasta purkutiiltä ja -betonia, purkuasfalttia, kantoja, louhetta ja pintahumusta. Alueella on läjitysalueen lisäksi lumenkaatopaikka sekä tilaa jalostustoiminnalle ja vesien keräilylle ja käsittelylle. Kaikissa sijaintipaikoissa tarkastellaan 480 000 ja 240 000 kiintokuutiometrin vastaanottokapasiteettia vuodessa. Arvioinnissa on selvitetty myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vaihtoehtoa, jossa nykyisten alueiden täytyttyä perustettaisiin 20 – 30 pientä maanvastaanottoaluetta.

 

Arviointiselostus tulee nähtäville Hollolan, Lahden ja Nastolan kunnantaloille sekä Hollolan ja Nastolan pääkirjastoihin ja Lahden Launeen kirjastoon. Se tulee myös ELY-keskuksen verkkosivuille sähköiseen muotoon. Lausunnot ja mielipiteet YVA-selostuksesta on pyydetty 11.11.2010 mennessä.

 

Lisätietoja 

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680