Suomen Standardisoimisliitto SFS

SFS julkaissut standardin brändin arvonmäärityksestä

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 23:51 EET

Suomen Standardisoimisliitto SFS ja IPR University Center järjestivät Helsingissä 11. marraskuuta 2010 iltapäiväseminaarin, jossa julkistettiin standardi SFS-ISO 10668. Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Siinä kuultiin asiantuntijoitten esityksiä brändin arvonmäärityksestä ja käytiin keskustelua uudesta standardista.                    

Eräänä tärkeimmistä yrityksen aineettoman pääoman komponenteista ovat brändit. Brändipääomia on mitattu, mutta ongelma on ollut tulosten läpinäkyvyyden puute. Standardi ei ole manuaali brändin arvon määrittämiseen, vaan siinä käydään läpi pääperiaatteet arvonmääritysprosessin toteuttamiseen. Tärkeintä on, että standardin mukainen arvonmääritys on avoin, toistettavissa samoja lähtötietoja käyttäen, ja perustuu monipuoliseen tutkimustietoon.

Standardi kattaa kolme eri näkökulmaa: brändin taloudellisen suorituskyvyn ja tulevaisuuden tuotto-odotukset, markkinatiedon ja sidosryhmien käyttäytymiseen liittyvän tutkimustiedon sekä brändin suojauksen ja puolustuksen vahvuuden ja laajuuden. Kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen yhteiskäsitys brändin arvonmäärityksen perusvaatimuksista.

Standardin noudattaminen on vapaaehtoista. Siitä hyötyvät organisaatiot, jotka haluavat systemaattisesti kehittää ja johtaa brändejään ja mitata mm. markkinointitoimenpiteiden vaikutusta brändien arvon lisääntymiseen.

ISOn työryhmässä on ollut myös suomalaisia mukana. Suomalaisessa taustaryhmässä on ollut edustus Benjon Oy:stä, BrandWorxx Oy:stä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, IPR University Centeristä, Itella Oyj:stä, KPMG Oy:stä, Lexia Oy:stä sekä PricewaterhouseCoopers Oy:stä.

 Lisätietoja:

Ruth Lähdeaho, BrandWorxx Oy, p. 040 550 1956
Marja-Leena Mansala, IPR University Center, p. 09 191 22 767
Susanna Vahtila, Suomen Standardisoimisliitto SFS, p. 09 1499 331

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).