Valtioneuvosto

Sijainti yhdistää -paikkatietostrategia suuntaa tiedon hyödyntämiseen

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:44 EET

Paikkatiedon hyödyntäminen on kehittynyt parinkymmenen vuoden aikana paperisten karttojen käytöstä huipputekniikaksi. Digitaaliset kartat ja paikkatietoaineistot palvelevat koko yhteiskuntaa. Monet viranomaiset tuottavat omissa prosesseissaan paikkatietoa, jota hyödynnetään jo laajalti elinkeinoelämän sovelluksissa. Sähköiset kartat ovat mobiilitekniikan myötä tulleet myös kuluttajien arkipäivään ja vapaa-aikaan.

Eurooppalainen Inspire-direktiivi on saatettu Suomessa voimaan vuonna 2009 ja samalla ovat käynnistyneet toimeenpanoa tukemaan sekä laaja-alainen Inspire-verkosto että Paikkatietoasiain neuvottelukunta. Nämä ovat ensi töikseen tuottaneet uuden kansallisen paikkatietostrategia. Ensimmäinen Kansallinen paikkatietostrategia laadittiin vuosille 2005-2010, ja sen tavoitteena oli kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen. Digitaalinen murros paikkatietoalalla jatkuu. Siksi verkosto käynnistänyt on myös strategiaprosessin, jossa strategian toimeenpanoa seurataan ja strategia tarkistetaan säännöllisesti.

Paikkatietostrategia on laadittu vuosille 2010-2015 ja se suuntautuu paikkatiedon hyödyntämiseen. Strategian visio korostaa, että toimiva paikkatietoinfrastruktuuri synnyttää kasvua, parantaa toiminnan laatua ja synnyttää uusia palveluja. Toimivan paikkatietoinfrastruktuurin varaan voimme rakentaa tehokasta hallintoa ja kilpailukykyistä teollisuutta. Paikkatieto on myös tärkeä tutkimuksen ja innovaation raaka-aine ja maaperä uusille yrityksille, jotka voivat kasvattaa ideansa vientituotteiksi kansainvälisille markkinoille.

Lisätietoja:

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan pj Antti Vertanen,maa- ja metsätalousministeriö, antti.vertanen@mmm.fi, 040 720 4001

Antti Rainio, Inspire-sihteeristö/Maanmittauslaitos,
antti.rainio@maanmittauslaitos.fi, 040 532 5627

 

Lisää aiheesta:

Sijainti yhdistää - Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015:
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/newfolder/5tup40qJk/MMM__2010_3.pdf