Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

SINI-käyrän muotoisen täristävän merkinnän kokeilu Pohjois-Karjalassa

Lehdistötiedote   •   Syys 04, 2010 03:07 EEST

SINI–käyrän muotoisen täristävän merkinnän jyrsintäkokeilu tehdään valtatielle 9 Viiinijärvi – Kontkala välille. Jyrsintää tehdään reunaviivan kohdalle tien molemmin puolin noin 7 kilometrin matkalle.

Jyrsintätyöt on aloitettu 1.9. ja ne valmistunevat 4.9. Tiemerkintätyöt on suunniteltu tehtävän viikon 36 lopulla.

SINI-käyrän muotoinen täristävän merkinnän jyrsintä tehdään yhtenäisenä perinteisestä jyrsintätyypistä poiketen. SINI-käyrän muotoisessa jyrsinnässä käyrän aallon pituus on noin 60 cm ja jyrsinnän leveys 20 cm.  Käyrän huippu jyrsitään noin 4 mm ja käyrän pohja noin 10 mm alle päällysteen pinnan.

Muualla Suomessa tehtyjen kokeilujen perusteella on havaittu, että SINI-käyrän muotoisella täristävällä merkinnällä saavutetaan ajoneuvoon voimakkaampi tärinäefekti kuin tällä hetkellä käytössä olevalla jyrsityllä täristävällä merkinnällä. Odotuksena on myös, että ajoneuvon pyörän osuessa SINI-käyrän muotoisen täristävän merkinnän päälle ajoneuvon ulkopuolelle aiheutuva melu olisi kuitenkin aiempaa vähäisempi.

SINI-käyrän muotoista jyrsintää on tehty muissa pohjoismaissa myös tien keskilinjalle, mutta Suomessa tähän asti kaikki jyrsintäkokeilut on tehty reunaviivoille.

Kokeilun odotuksena on myös tiemerkintöjen pysyvyyden ja paluuheijastavuuden paraneminen. Merkinnän päälle tehtävä massamerkintä jää kokonaan päällysteen pinnan alapuolelle. Tällöin liikenteen yliajon ja talvikunnossapidon vaikutus merkinnän kulumiseen on pienempi. Paaluuheijastavuuden eli auton valoista kuljettajan silmiin heijastuvan valon määrän tulisi myös parantua.

Lisätietoja:

Päällysteasiantuntija Matti Antikainen, p. 0400 259 247,
Pohjois-Savon ELY-keskus