Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sinilevät runsastuivat useilla Hämeen seurantapaikoilla

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:35 EEST

Sinileviä on kohonnut tällä viikolla pintaan monilla Hämeen havaintopaikoilla. Silti useimmilla niistä ei havaittu lainkaan levää. Forssan Kaukjärvellä leväseuranta on jo lopetettu tältä vuodelta.

Vesijärvellä Vääksyssä Kalmarin uimarannalla oli erittäin runsas esiintymä, samoin Tammelassa Pyhäjärvellä. Hämeenlinnassa Äimä- ja Lehijärvellä levää oli runsaasti, samoin Hattulassa Vanajanselän itärannalla. Hämeenlinnan Katumajärvellä levää havaittiin vähän.

Kymijärven itäpäässä Nastolassa on havaittu runsas sinileväesiintymä. Kymijärvi ei ole leväseurannassa mukana.

 Jos järvivedessä on runsaasti sinilevää, on uimista syytä välttää. Vettä ei pidä käyttää pesu-, löyly- tai talousvetenä. Lapset ja kotieläimet on pidettävä pois sinileväpitoisesta vedestä.

Sinilevät voivat runsastua syksylläkin

Monien järvien vesimassa on lämpimän kesän aikana kerrostunut selvästi eri lämpöisiin kerroksiin. Levien perustuotanto on kuluttanut kesän aikana runsaasti ravinteita järvien päällysvedestä. Sen vuoksi ravinteista on useilla järvillä kesän lopussa pulaa. Kun lämpötilakerrostuneisuus syksyn edetessä murtuu ja syystäyskierto alkaa, voi ravinteita päästä kumpuamaan syvemmältä pintaan levien käytettäväksi. Sen vuoksi sinileväesiintymiä voi ilmaantua järville vielä syksyllä. Tyynellä säällä vanhenevaa sinilevää kohoaa pintaan, kun leväsoluilla ei enää ole syvyyden säätelykykyä. Tuulisella säällä tuuli sekoittaa levän hajalleen vesimassaan. Tällöin sitä ei kohoa pintaan, vaikka keijunnan säätelykyä ei enää ole. Silloin levää ei ihmisen silmin huomaa, vaikka sitä on vedessä kaiken aikaa.

Kirkkaissa ja syvissä järvissä levää voi kerääntyä pintaan monen metrin paksuisesta vesipatsaasta. Tuuli voi kerätä pintaan kohonnutta levää suurilta järvenseliltä yhteen paikkaan pienelle alalle, esimerkiksi johonkin lahdenperukkaan. Yhteen paikkaan kerääntynyt leväesiintymä onkin alun perin kasvanut tilavuudeltaan hyvin suuressa vesimassassa ja suurella pinta-alalla. Levää ei havaita vielä tässä vaiheessa, koska se on hajallaan järven vesimassassa. Vasta kun se kerääntyy pinnalle laajalta alalta paksusta vesikerroksesta, tulee esiintymästä selvästi näkyvä.

Levätilanteen nopea vaihtelu vaikeuttaa tiedottamista

Leväseurannan heikkoutena on, että yhdellä paikalla tehty havainto ei kuvaa koko järven tilannetta. Etenkin tuulille avoimilla selkävesillä tilanne voi vaihtua nopeasti, jos tuuli kuljettaa levää rannalta toiselle. Jos tuuli käy pitkään samalta suunnalta, tuulen alapuoliselle rannalle voi kertyä paljon levää, vaikka sitä ei olisi näkyvillä tuulen yläpuolisella rannalla. Tuuli voi myös sekoittaa tyynellä säällä pinnalla olleen levän syvemmälle, jolloin voi näyttää siltä, ettei levää ole, vaikka sitä olisi vähän aiemmin ollut runsaasti näkyvissä. Näistä syistä levien esiintymisessä voi olla suuria paikallisia ja ajallisia eroja ja leväkatsaus jo julkaistaessa sisältää vanhentunutta tietoa. 

Hämeen ELY-keskus ottaa vastaan näytteitä ja ilmoituksia alueensa järvien sinileväesiintymistä. Levänäytteet tulee toimittaa ELY-keskuksen Lahden toimipaikkaan osoitteella Vesijärvenkatu 11 A, PL 29, 15141 Lahti. Näytteet tutkitaan ja tulos ilmoitetaan maksutta näytteen lähettäjälle.

Lisätietoja: Biologi Petri Horppila, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 691