Valtioneuvosto

Sinnemäki Tampereella: Työvoiman liikkuvuus parantaa työllisyyttä

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 14:49 EEST

- Suomi on asettanut tavoitteekseen 78 % työllisyysasteen vuoteen 2020 mennessä. Työllisyyden kohentaminen on Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiä tavoitteita. Työvoiman liikkuvuuden parantamisella voidaan nostaa myös työllisyyttä, sanoi työministeri Anni Sinnemäki 4.10.2010 EU arjessa -tapahtumassa Tampereella. Kansalaiskeskustelun teemoina olivat EU:n työllisyys- ja talouspolitiikka ja sen vaikutukset Pirkanmaalla.

- Työllisyystavoite on kova, mutta Euroopan väestön ikääntyessä korkea työllisyys on paras tapa varmistaa julkisten palveluiden rahoitus. Elvyttävä talouspolitiikka niin Euroopassa kuin muualla esti maailmantaloutta vaipumasta pitkittyneeseen lamaan. Nyt työllisyys on saatava nopeasti uuteen nousuun.

- Tärkeä tehtävämme on poistaa ne työllisyyden ja yrittäjyyden esteet, jotka hidastavat yritysten ja työpaikkojen syntymistä ja uudistumista. Yksi keskeinen keino työllisyyden parantamiseksi on osaamisen ja liikkuvuuden lisääminen. Myös suomalaisten kannattaa entistä reippaammin harkita työkokemuksen hakemista myös muualta Euroopasta, Sinnemäki sanoi.

- Liikkuvuuden ohella työn "vihertymisen" näkökulma on tärkeä osa Euroopan tulevia työmarkkinoita. Kaikissa tehtävissä on pyrittävä löytämään ympäristöystävällisiä sekä energiaa ja luontoa säästäviä ratkaisuja. EU tarvitsee vahvan vihreän työn ohjelman, Sinnemäki sanoi.

- EU:ssa tehtävä yhteistyö työvoima- ja koulutusasioissa näkyy myös kansalaisten arjessa. Tällaisia välineitä ovat muun muassa EURES-työnvälitys, eri EU-maissa suoritettujen tutkintojen ja pätevyyksien tunnustaminen ja työnhakijoiden käytössä oleva, tutkintoja ja pätevyyksiä työnantajille esittelevä Europassi.

EU arjessa -tapahtuma kiertää kaikki Suomen maakunnat. Tampereella yleisölle esiteltiin myös pirkanmaalaisia EU:n rakennerahastotukea saaneita hankkeita. Nuorten verkostotyöpaja -projekti auttaa väliinputoamisen uhkaamia tamperelaisnuoria kiinni urapolkuun työharjoittelun, työkokeilun tai työelämävalmennuksen avulla. Opin Ovi Pirkanmaa -projekti kehittää ohjaus- ja neuvontatyön parissa työskenteleville toimintamalleja asiakaslähtöiseen aikuisohjaukseen. ILMANKOS -projektissa edistetään lähiötasolla asukkaiden yhteisöllisyyttä ja kannustetaan heitä ilmastoystävällisiin valintoihin. Näyttely esittelee myös maahanmuuttajatyötä ja osuustoimintaa edistäviä hankkeita.

EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista (EAKR ja ESR), jotka ovat tarkoitettu vähentämään alueiden välisiä eroja ja parantamaan heikompien alueiden kilpailuedellytyksiä sekä ihmisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

EU-arjessa kiertueen järjestää ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus yhdessä Euroopan komission Suomen edustuston, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston ja eduskuntatiedotuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. TEM järjestää tapahtumapaikkakunnilla yhteistyössä alueen ELY-keskuksen ja maakunnan liiton kanssa Menestystarinat maakunnissa -näyttelyn EU-rakennerahastovaroin tuetuista hankkeista.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Tapio Laakso, puh. 050 396 0006

ylitarkastaja Jaana Valkokallio, TEM, puh. 040 739 9913