Studentum.fi

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Lehdistötiedote   •   Joulu 07, 2011 09:50 EET

Opiskelupaikan haku syksyksi 2011 on parhaillaan käynnissä. Lähes viidesosa kevään hakijoista on valmistumassa olevia opiskelijoita, jotka etsivät jatko-opiskelupaikkaa. Yli kymmenellä prosentilla hakijoista on jo aikaisemmin hankittu tutkinto, mutta he eivät ole löytäneet tutkintoaan vastaavia töitä, ja toivovat uuden tutkinnon avaavan ovet työmarkkinoille. Valtaosa kyselyyn vastanneista onkin sitä mieltä, että oppilaitosten tulisi paremmin suhteuttaa sisäänotettavien opiskelijoiden määrä työmarkkinoiden tarpeita vastaaviksi. Nämä tulokset käyvät ilmi Suomen käytetyimmän koulutussivuston Studentum.fi:n suorittamassa vuosittaisessa tutkimuksessa keväällä 2011.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat tänä keväänä peruskoulun ja lukion jälkeiseen koulutukseen hakeutuvat henkilöt. Tutkimuksen tulokset perustuvat 1770 vastaukseen. Studentum suoritti tutkimuksen Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhteensä kyselyyn vastasi näissä neljässä maassa 6040 opiskelupaikan hakijaa.


Tutkimus toi selkeästi esille ensimmäiseen kouluttautumispäätökseen liittyvän epävarmuuden sekä epätietoisuuden eri alojen työllisyystilanteesta. Lähes kolmasosa kyselyyn vastanneista ei ole ottanut selvää, onko heitä kiinnostavalla alalla kysyntää työmarkkinoilla. Vastaavasti 75 prosenttia vastanneista kokee, että oppilaitosten tulisi säännellä tilannetta suhteuttamalla sisäänotettavien opiskelijoiden määrä työmarkkinoiden tilannetta vastaavaksi. Vuoden 2010 tutkimustuloksiin verrattuna tämä luku on kasvanut lähes 10 prosenttia.


– ”Työllisyystilanne ei koskaan ole noussut korkealle tutkimuksissamme nuorten koulutusvalinnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Silti koen yllättävänä sen, miten suurin osa tulevista opiskelijoista kokee koulutuksen vastaavuuden työelämän tarpeisiin olevan täysin oppilaitosten vastuulla. Me Studentumilla aiomme tarttua tähän asiaan lisäämällä vahvasti työelämätietoisuutta sivustollamme, jotta tulevat opiskelijat vastaisuudessa ottaisivat tämänkin tärkeän näkökulman huomioon opiskelupaikkaa valitessaan”, kertoo Studentumin Maajohtaja Eveliina Koivunen.


Mielenkiintoisena piirteenä suomalaisten hakijoiden keskuudessa ilmeni innostus yrittäjyyttä kohtaan. Jopa 12 prosenttia vastanneista ilmoitti haluavansa perustaa oman yrityksen valmistumisen jälkeen. Tutkimuksen tuloksena selvisi yrittäjyyden kiinnostavan suomalaisia enemmän kuin muita pohjoismaalaisia nuoria. Esimerkiksi Norjassa yrittäjyys kiinnosti vain 7 prosenttia hakijoista.

Yhteyshenkilö:

Paula Koponen
Site Manager
Studentum.fi

Studentum on Pohjoismaiden käytetyin hakupalvelu yläasteen ja lukion jälkeisille opinnoille. Liikeideamme on auttaa oppilaitoksia löytämään opiskelijoita koulutuksiinsa. Tämä tapahtuu pääasiassa internet -hakupalvelumme ja yhteistyökumppaneidemme avulla. Studentum perustettiin vuonna 2001 kolmen opiskelijan voimin tarkoituksena auttaa tulevia opiskelijoita löytämään koulutuksensa. Tänä päivänä Studentumin konserni koostuu noin 95 työntekijästä.