Valtioneuvosto

Sisäasiainministeri Anne Holmlund: Uudet yhteistoimintamallit parantavat palvelujen saatavuutta ja lisäävät turvallisuutta

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 19:44 EET

Turvallisuusviranomaiset ovat ryhtyneet sisäasiainministeri Anne Holmlundin mukaan ennakkoluulottomasti kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia yhteistoimintamalleja. Lapissa ja Pohjois-Karjalassa harvaan asuttujen alueiden sisäiseen turvallisuuteen liittyvää operatiivista viranomaisyhteistoimintaa on kehitetty tuloksellisesti kahden vuoden ajan. Etelä-Savon pelastuslaitos on puolestaan ryhtynyt tuottamaan kotisairaanhoitopalveluja. Kokeilun ansiosta pelastuslaitoksen resurssit ovat lisääntyneet ja kotisairaanhoidon palvelut ovat parantuneet. Kaikki ovat hyötyneet uudesta tavasta toimia.

- Toimivat peruspalvelut ovat keskeisessä asemassa ihmisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvistamisessa, Holmlund totesi tänään torstaina 17.2. harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaarissa Joensuussa.

Holmlundin mukaan olisi tärkeää, että niin keskushallinto kuin myös valtion aluehallinto tukisivat kunnissa tehtävää peruspalvelujen kehittämistyötä sekä ennen muuta uusien palvelujen järjestämistapojen käyttöönottoa. Esimerkiksi ikääntyneiden ja nuorten kohdalla on varsin vaikea vetää rajaa hyvinvointia turvaavien ja turvallisuutta varmistavien palvelujen välille.

- Harvaan asutuilla alueilla ikääntyneen väestön määrä on suuri ja kasvaa edelleen. Ikääntyneen väestön turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta voidaan ylläpitää ainoastaan niin, että heidän hyvinvointiinsa ja turvallisuuteensa vaikuttavat asiat nähdään kokonaisuutena, yli palveluja tuottavien organisaatioiden rajojen, sanoi Holmlund.

- Tavoitteena on, että niin kylissä, kunnissa kuin maakunnassakin tehtävä turvallisuusyhteistyö kytkeytyy toisiinsa, kuitenkin turhaa byrokratiaa välttäen. Turvallisuuden parantamisen tulee lähteä sekä ihmisten että yhteiskunnan todellisista tarpeista, Holmlund painotti.

Ministeri Holmlundin koko puhe löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/puheet

Lisätietoja: erityisavustaja Karoliina Vuopala, 071878 8206