Valtioneuvosto

Sisäasiainministeriö on toimittanut perheenyhdistämisselvityksen eduskunnalle

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2010 15:37 EEST

Sisäasiainministeriö on toimittanut eduskunnalle selvityksen ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännöksistä ja niiden soveltamisesta. Selvityksessä verrattiin Suomen politiikkaa Pohjoismaihin, Iso-Britanniaan, Saksaan ja Alankomaihin. Perheenyhdistämispolitiikan linjaukset vaihtelevat maittain, mutta Suomen politiikka ei olennaisesti eroa muista vertailumaista. Tällä hallituskaudella perheenyhdistämissäännöksiin on tehty tiukennuksia.

Suomessa ja vertailumaissa perheeksi katsotaan niin sanottu ydinperhe eli puoliso sekä puolisoiden alaikäiset, huollettavat lapset, mukaan lukien adoptiolapset. Kaikki maat edellyttävät myös maassa jo olevalta henkilöltä (perheenkokoaja) turvattua toimeentuloa, jotta hän saisi perheenjäsenensä maahan. Tästä toimeentuloedellytyksestä tehdään kaikissa maissa poikkeuksia, jos henkilö on saanut oleskelulupansa turvapaikkamenettelyn kautta tai jos hän on kiintiöpakolainen. Poikkeukset kuitenkin vaihtelevat maittain suuresti.

Sisäasiainministeriö korostaa selvityksessään, että oikeus perhe-elämään on perusoikeus, joka on suojattu muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. EU:n perheenyhdistämisdirektiivi säätelee perheenyhdistämistä. Perhe on yksi kotoutumiseen myönteisesti vaikuttavista tekijöistä.

Sisäasiainministeriö seuraa koko ajan tarkasti voimassa olevan politiikan soveltamistaja toimivuutta sekä muiden Pohjoismaiden käytäntöjä. Tarvittaessa ministeriö ryhtyy selvittämään muutostarpeita. Tällä hetkellä tehdyn selvityksen mukaan muutostarpeita ei ole.

Sisäasiainministeriön selvitys perheenyhdistämissäännöksistä on saatavilla verkkosivulta: http://www.intermin.fi/suomi/kertomukset

Lisätietoja: eritysavustaja Thomas Bergman, 071878 8212, hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho, 071878 8678