Valtioneuvosto

Sisäasiainministeriön lainsäädäntöjohtajaksi Marko Viitanen

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:51 EET

Valtioneuvosto nimitti tänään sisäasiainministeriön oikeusyksikön lainsäädäntöjohtajan virkaan oikeustieteen tohtori Marko Viitasen 1. maaliskuuta 2011 lukien. Viitanen siirtyy tehtävään rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikön tehtävästä. Aiemmin Viitanen on toiminut keskusrikospoliisissa teknisen asiantuntijapalvelun päällikkönä ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kehittämistehtävissä. Viitanen on myös toiminut esitutkinta- ja pakkokeinolakia valmistelleen komitean sihteerinä.

Oikeusyksikkö hoitaa yhdenvertaisuuslain mukaisia yhdenvertaisuus- ja syrjintäasioita, kehittää ministeriön säädösvalmistelua ja avustaa ministeriön johtoa oikeudellisissa asioissa sekä kehittää ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvontaa. Lainsäädäntöjohtaja toimii oikeusyksikön päällikkönä.

Virkaa haki kymmenen henkilöä. Virka tuli avoimeksi viran vakinaisen haltijan siirryttyä muihin tehtäviin.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Ritva Viljanen, 071878 8203, hallintojohtaja Janne Kerkelä, 071878 8300