Valtioneuvosto

Sisäministeri Anne Holmlund: Liikennevalvonta vähentää merkittävästi onnettomuuksista aiheutuvia kustannuksia

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2010 02:59 EEST

Liikennevalvonnan lisääminen on sisäasiainministeri Anne Holmlundin mukaan tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenteen valvontaan sijoitettu euro säästää tutkimusten mukaan 3,3 euroa onnettomuuksista aiheutuvia kustannuksia. Liikennevalvonta liittyy olennaisesti myös poliisin muiden tehtävien suorittamiseen. Liikennevalvonnan yhteydessä voidaan muun muassa kerätä rikostorjuntaan liittyviä tietoja, suorittaa ulkomaalaisvalvontaa ja osallistua kuljetusrikollisuuden torjuntaan. Valtioneuvoston tavoitteiden mukaisesti tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrän tulisi vuonna 2010 olla enintään 250. Viimeaikojen hyvästä kehityksestä huolimatta tavoitteeseen ei tänä vuonna päästä. - Pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen jatkuva liikenneturvallisuuden parantaminen siten, että liikennekuolemien määrä olisi enintään 100 vuonna 2025, totesi ministeri Holmlund tänään keskiviikkona 15.9. Liikkuvan poliisin 80-vuotisjuhlassa Helsingissä. Poliisin liikenneturvallisuusstrategian pääpaino on tieliikenteen valvonnassa. Valvontaa kohdistetaan sellaiseen liikennekäyttäytymiseen, joka lisää onnettomuusriskejä liikenteessä. Liikennevalvonnan puuttumiskynnystä ja seuraamuskäytäntöä yhdenmukaistetaan. Yhteistyötä liikennevalvonnassa paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin välillä lisätään. Yhteistyön käytännön toteuttamista ja menettelyjä kehitetään. Liikennevalvonta painottuu nopeusvalvontaan, päihteiden, turvalaitteiden käytön ja raskaan liikenteen valvontaan sekä riskikuljettajiin. Vaikuttavuuden lisäämiseksi valvontamuotoja on jatkuvasti kehitettävä ja uuden valvontatekniikan ja langattoman tiedonsiirron tuomat mahdollisuudet on käytettävä hyödyksi. Myös kansalaiset pitävät liikennevalvonnassa tärkeimpinä asioina rattijuopumusvalvontaa sekä nopeusvalvontaa taajamissa. - Tulevaisuudessa liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että rajallisia resursseja hyödynnetään mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää myös entistä suunnitelmallisempaa ja kiinteämpää yhteistyötä eri alueilla ja tasoilla liikenneturvallisuusasioiden hoidossa. - Tavoitteiden kannalta parasta lopputulosta ei yleensä saavuteta poliisin yksittäisillä toimenpiteillä, vaan valtakunnan- ja paikallistason sidosryhmien kanssa tehtävällä kiinteällä yhteistyöllä. Paikallistason yhteystyömuotona voidaan käyttää paikallista turvallisuussuunnitteluprosessia. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on liikennevalvonnan puuttumiskynnyksen yhdenmukaistaminen ja alentaminen, Holmlund totesi. Ministeri Holmlundin koko puhe löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/puheet Lisätietoja: erityisavustaja Kristiina Kokko, 050342 3654, valtiosihteeri Antti Pelttari, 050357 7194