Metsähallitus

Sodankylän Viiankiaavalla rikas sammallajisto ja malmiesiintymä

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 10:59 EET

Kuluneena kesänä Viiankiaavan luontokartoitusta jatkettiin yhteistyössä Kaivosyhtiö Anglo American ja Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen kanssa. Kartoituksessa löytyi erittäin runsaasti vaarantunutta kiiltosirppisammalta. Sen lisäksi havaittiin yksi esiintymä erittäin uhanalaista ja erityisesti suojeltavaa isonuijasammalta. Molemmat ovat Euroopan mitassa arvokkaita luontodirektiivin lajeja. Alueelta löytyi myös vaarantunutta lettokehräsammalta sekä alueellisesti uhanalaisia maksasammalia. Kesän kartoituksissa uhanalaisten sammallajien havaintopisteitä kertyi yhteensä peräti 227 kappaletta. Kaivosyhtiö Anglo American on jo usean vuoden ajan tehnyt malminetsintää Sodankylän Viiankiaavalla, joka on soidensuojelualue ja kuuluu Natura 2000-verkostoon.

Viiankiaavan soidensuojelualue on erittäin tärkeä kiiltosirppisammalen esiintymäpaikka koko Suomen mittakaavassa. Se on nykyiseltä levinneisyydeltään pohjoispainotteinen luhtaisten lettojen ja nevojen laji. Etelämpänä laji on voimakkaasti taantunut ja kasvaa yleensä muiden sammalten seassa muodostamatta laajoja puhtaita kasvustoja. Viiankiaavalla ja muuallakin Keski-Lapissa merkillepantavaa on esiintymien elinvoimaisuus ja laajuus.

”Kiiltosirppisammalesiintymät ovat monin paikoin jopa useiden hehtaarin kokoisia ja lienevät Suomen suurimpia”, toteaa suojelubiologi Riikka Juutinen Metsähallituksen luontopalveluista.

Viiankiaavan alueelta oli ennen vuotta 2010 tiedossa ainoastaan yksittäisiä uhanalaisten sammalten havaintoja. Kesällä 2010 liikuttiin pääasiassa alueilla, joilta aiempia sammaltietoja ei ollut ollenkaan ja joilla on tarkoitus tehdä kallioperän näytteenottokairauksia tulevana talvena. Suuri osa Viiankiaavan alueesta on yhä sammalten osalta lähes tutkimatonta seutua.

Kaivosyhtiö tekee maastotöitä vain talvella, jotta kairaus- ja muilla koneilla ei vahingoitettaisi alueen luontoarvoja. Myös kairaustekniikkaa on kehitetty siten, että kairatessa maanpinnalle nouseva irtoaines voidaan ottaa talteen ja kuljettaa pois. Kesän kasvillisuuskartoitusten avulla voidaan arvokkaat kasviesiintymät talvella kiertää.

Lisätietoja:
Aluepäällikkö Yrjö Norokorpi, p. 040 591 1146, e-mail: yrjo.norokorpi(at)metsa.fi
Erikoissuunnittelija Päivi Paalamo, Metsähallitus, p. 0400 193 781, e-mail: paivi.paalamo(at)metsa.fi

Metsähallitus, PL 8016, Pilke, Ounasjoentie 6 (käyntiosoite), 96101 Rovaniemi www.metsa.fi

Vuosi 2010 on YK:n luonnon monimuotoisuuden vuosi, jota Suomessa vietetään teemalla Luonnon monimuotoisuus: Elämän ehto. Tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä on kattava luonnonsuojelualueverkosto. Suomessa Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa Suomen kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita. Vastaamme myös valtakunnallisesti merkittävien uhanalaisten lajien, kuten saimaannorpan ja maakotkan suojelusta, ja huolehdimme kestävistä retkeily-, erä- ja kalastuspalveluista