Solidium Oy

SOLIDIUM ON MYYNYT KAIKKI TIKKURILA OYJ:N OSAKKEENSATÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA,

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 01:10 EET

Osakkeiden myyntitulot 98 miljoonaa euroa

Solidium on tänään myynyt kaikki omistamansa Tikkurila Oyj:n osakkeet
nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille
instituutiosijoittajille. Ennen myyntiä Solidium omisti 6 474 021 Tikkurila
Oyj:n osaketta, eli 14,7 prosenttia yhtiön osakekannasta. Osakekohtainen
myyntihinta oli 15,10 euroa, bruttomyyntitulot noin 98 miljoonaa euroa. Solidium
sai Tikkurilan osakkeet maaliskuussa 2010, kun Kemira jakoi 86 prosenttia
Tikkurilan osakkeista osinkoina Kemiran osakkeenomistajille eriyttääkseen
maaliyhtiön omaksi pörssiyhtiökseen.

"Olemme olleet mukana edistämässä Tikkurilan eriyttämistä omaksi
pörssiyhtiökseen ja omistaja-arvon kasvattamista Kemiran osakkeenomistajille.
Nyt oli sopiva ajankohta realisoida Kemira-omistustemme kautta saamiemme
osakkeiden arvo. Olemme tyytyväisiä siihen, että myynnin jälkeenkin Tikkurilan
omistus säilyy vahvasti kotimaisissa käsissä. Samalla Solidium pysyy edelleen
merkittävänä omistajana Kemirassa," kertoo Solidiumin toimitusjohtaja Kari
Järvinen.

Solidium kirjaa kaupasta kirjanpidollisen 5 miljoonan euron myyntitappion, koska
se sai osakkeet Kemiran osingonjakona ja kirjasi niiden arvoksi tuolloin 15,80
euroa per Tikkurilan osake.

Myynnin järjesti Danske Bank.

Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. Vuonna 2009 Tikkurilan liikevaihto oli 530 miljoonaa euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 50 miljoonaa euroa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on
vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä
ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin
sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin
sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen
arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kymmenen pörssilistattua
yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira
Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, Stora
Enso Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-
arvo on noin 8,8 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja:
http://www.solidium.fi">www.solidium.fi

Tärkeä huomautus

TÄMÄ TIEDOTE ANTAA AINOASTAAN TIETOJA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI
TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA.
ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA
TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN
REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION
ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.

TÄMÄ OSAKEMYYNTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA MIKÄ TAHANSA
ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN, JOHON SE VIITTAA, ON SUUNNATTU VAIN HENKILÖILLE, JOTKA
OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY JA RELEVANTTIEN
TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN NOJALLA ("ESITEDIREKTIIVI") JA (2) JOILLA ON
AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA
MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION)
MÄÄRÄYKSEN 2005 ("MÄÄRÄYS") ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI JOTKA OVAT
MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN VARALLISUUSTASON OMAAVIA
TAHOJA (HIGH NET WORTH ENTITIES) TAI OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE MYYTÄVIÄ OSAKKEITA
VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI TARJOTA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ,
"RELEVANTIT HENKILÖT"). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ EI
TULE TOIMIA OSAKEMYYNNISTÄ TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI
NOJAUTUA NIIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA,
JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN
SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA
ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF
COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ OSAKKEITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ
TIEDOTTEESSA MAINITTUJA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA
REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN)
MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN
SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA
EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.

SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA OSAKEMYYNNISSÄ TULEE TEHDÄ AINOASTAAN
JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA MORGAN STANLEY
("JÄRJESTÄJÄ") TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA
TAI SEN KOPIOTA EI VOI VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, KANADASSA TAI KANADAAN, AUSTRALIASSA TAI
AUSTRALIAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS
TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN
NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, KANADAN, AUSTRALIAN, JAPANIN
TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.

TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA MYYTÄVIEN OSAKKEIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA
OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. JÄRJESTÄJÄ TAI MIKÄÄN SEN
TYTÄRYHTIÖ TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EI OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOLLA
SALLITTAISIIN MYYTÄVIEN OSAKKEIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI
MYYTÄVIIN OSAKKEISIIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN
HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN
TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ. JÄRJESTÄJÄ
EDELLYTTÄÄ, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA
JA NOUDATETTAVA TÄLLAISIA RAJOITUKSIA. JÄRJESTÄJÄ TOIMII YKSINOMAAN MYYJÄN
PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. JÄRJESTÄJÄ EI PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA
SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN DOKUMENTIN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN
YHTEYDESSÄ JA EI OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN
TAI TRANSAKTIOON, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN
LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. JÄRJESTÄJÄ VOI
OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN OMAAN LUKUUNSA.[HUG#1465330]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Solidium Oy via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug