Telia Sonera

Sonera tukee Suomen “laajakaista kaikille” –tavoitetta ja tarjoaa yhteydet aina kustannustehokkaimmalla saatavilla olevalla teknologialla

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 12:52 EEST

Sonera tukee liikenne- ja viestintäministeriön 12.10.2010  esittelemää yleispalvelulaajakaistahintojen itsesäätelyä, edellyttäen että yleispalveluun liittyvä rahoitusmalli tutkitaan ja päivitetään.

 

Sonera on täysin sitoutunut kehittämään kilpailukykyisiä viestintäpalveluita- ja yhteyksiä koko Suomen kansalle. Sonera investoi vuosittain tietoliikenneverkkoihin noin 200 miljoonaa euroa. Tämän vuoden aikana Sonera rakentaa noin 1500 uutta 3G-tukiasemaa, minkä ansiosta sen 3G-verkon maantieteellinen peitto laajenee edellisvuodesta yli 600 %. Huippunopeat laajakaistayhteydet mahdollistava valokuitu rakennetaan pelkästään tänä vuonna lähes 100 000 uuden kotitalouden saataville.

Soneran 3G-verkko kattaa tällä hetkellä lähes 90 % Suomen väestöstä ja vuoden 2012 loppuun mennessä se kattaa käytännössä kaikki suomalaiset. Tästä syystä Sonera keskittyy tästä eteenpäin tarjomaan yleispalveluvelvoitteen mukaiset laajakaistayhteydet pääasiassa 3G-verkkoa hyödyntäen. Mobiiliverkko on myös usein kustannustehokkain teknologia. 

1.11.2010 alkaen Soneran yleispalveluvelvoitestandardien mukainen laajakaistaliittymä maksaa enintään 39,90 euroa kuukaudessa. Kuluttajilta perittävä rakennuskustannus on 90 % tapauksissa rajattu enintään 1000 euroon.

On oleellista, ettei yleispalveluvelvoitteen täyttäminen johda epäterveisiin markkinahäiriöihin. Tästä syystä tapauksissa, joissa yleispalveluvelvoiteliittymien rakentamiskustannus on selkeästi korkeampi kuin kaupallisin perustein rakennettavissa yhteyksissä, Sonera edellyttää viranomaisten määrittelevän rahoitusmekanismin, jossa tällaisten liittymien rakentamisen taloudellinen rasite jakautuu tasapuolisella ja oikeudenmukaisella tavalla kaikkien alan toimijoiden (esim. teleoperaattorit, TV-yhtiöt, internetpalveluntarjoajat) kesken. Tällainen rahoitusmekanismi tarvitaan estämään kilpailutilanteen vinoutuminen. Toinen vaihtoehto on ei-kaupallisesti kannattavien  kohteiden rakentamisen rahoittaminen julkisin budjettivaroin. Näistä syistä johtuen Sonera edellyttää, että yleispalveluun liittyvä rahoitusmalli tutkitaan ja päivitetään osana hintojen itsesäätelyä.

Sitä mukaa kuin verkot ja uusin tekniikka kehittyvät ja uusia tekniikoita otetaan käyttöön, yleispalveluvelvoitteen täyttämisen kustannus alenee merkittävästi. Sonera on kartoittanut mahdollisuutta tuoda markkinoille osana kaupallista laajakaistatarjoomaansa satelliittiteknologiaan perustuvan laajakaistatuotteen. Satelliittitekniikan hyödyntäminen kaikkein haastavimpien alueiden saattamisessa laajakaistapalveluiden piiriin olisi yhtiön mukaan kustannustehokkain ratkaisu niin kuluttajien kuin operaattoreiden kannalta. Alustavien suunnitelmien mukaan satelliittitekniikkaan perustuva laajakaistatuote on valmis tuotavaksi markkinoille vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Lisätietoja

Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja, TeliaSonera Finland Oyj

tel.+358400 564 754