Aluehallintovirasto

Sorvin turvalaite ei toiminut - työtapaturma käräjillä

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 23:15 EET

Keski-Suomen käräjäoikeus on 1.2.2011 antamassaan tuomiossa hylännyt jyväskyläläisen metallialan yrityksen tuotantopäällikköön ja työnjohtajaan kohdistetut syytteet työturvallisuusrikoksesta. Loppupäätelmänään käräjäoikeus katsoi, että ei ollut ilmennyt seikkoja, jotka viittaisivat työnjohdon laiminlyönteihin sorvien asianmukaisen huollon ja tarkastusten osalta.

Yrityksessä oli elokuussa 2008 sattunut CNC-sorvilla työtapaturma, jossa koneistajan oikeaan käsivarteen oli tullut avomurtuma. Työtapaturman sattuessa koneistaja oli sorvaamassa suoraa tankoa, jota hän oli syöttänyt sorville sorvin päätyyn liitetyn erillisen tangonsyöttölaitteen avulla.

Koneistaja oli ajatuksissaan hiukan ennenaikaisesti irrottanut laitteen käynnissä olevasta sorvista tarkistaakseen työstettävän tangon jäljellä olevaa pituutta, jolloin tanko oli vääntynyt ja pyöriessään rikkonut laitteen suojapeltejä. Työntekijä oli rytäkässä saanut vammoja käteensä joko vääntyneestä tangosta tai laitteesta sinkoutuneista metalliosista. Mielestään hän tunsi sorvin toimintatavan ja työmenetelmät sekä tunsi ohjeen, jonka mukaan sorvi piti aina sammuttaa pysäytyspainikkeesta ennen syöttölaitteen avaamista. Työntekijällä ei ollut rangaistus- tai korvausvaatimuksia.

Oikeudenkäynnin aikana selvisi, että periaatteessa sorvi oli työturvallisuusmääräysten mukaisesti varustettu turvalaitteella, joka suojasi liikkuvien osien aiheuttamalta vaaralta. Mikäli sorviin liitetään syöttölaite, sorvin sähkökaapissa oleva turvakytkin pitää kuitenkin kääntää toiseen asentoon, jotta turvalaite toimisi tarkoitetulla tavalla.

Tapahtumahetkellä turvakytkin oli ollut jostain syystä ja asianosaisille yllätyksenä virheellisessä asennossa eikä asiaan saatu selvyyttä miten kauan ja minkä vuoksi näin oli ollut. Työnjohdon edustajien mukaan yrityksen huoltomiehellä, kokeneilla koneistajilla ja ulkopuolisen huoltoliikkeen asentajilla oli mahdollisuus vaikuttaa turvalaitteiden toimivuuteen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työpaikan vaaratekijät on poistettava ensisijaisesti teknisillä ratkaisuilla sekä järjestelmällisesti vaaroja selvittämällä, myös työpaikan muutostilanteissa. Tapaturmien torjuntaa ei voi jättää pelkästään sen varaan, että työntekijät toimisivat aina ja kaikissa tilanteissa huolellisesti ja annettuja toimintaohjeita noudattaen.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 10/1439

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 040-759 2285