Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä pulaa, teollisuuden ammattityövoiman tarve vähentynyt

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 22:14 EET

Syksyn ammattibarometrin perusteella Kaakkois-Suomessa on pulaa osaavasta työvoimasta 30 ammatissa. Kysynnän ja tarjonnan suhde on tasapainossa 130 ammatissa ja 47 ammatissa on työvoiman ylitarjontaa kysyntään nähden.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistojen ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kolme kertaa vuodessa laatiman ammattibarometrin tarkoituksena on muodostaa kuva lähiajan työvoiman ja työpaikkojen kysynnästä ja tarjonnasta eri ammattiryhmissä.

Syyskuussa 2011 tehdyn ammattibarometrin mukaan rekrytointitarve suhteessa alalla tarjolla olevaan työvoimaan on suuri sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Pulaa on mm. lääkäreistä, sairaanhoitajista, perus- ja lähihoitajista sekä laboratoriohoitajista. Myös hammaslääkäreiden, suuhygienistien, hammashoitajien, farmaseuttien sekä psykologien rekrytointitarve jatkaa kasvuaan ja aiheuttaa pulaa ammattityövoimasta.

Pulaa on myös opetus- ja kasvatustehtävien työntekijöistä, kiinteistö- ja kunnossapitotyöntekijöistä, maanrakennuskoneiden kuljettajista,  sosiaalityöntekijöistä, kirjanpitäjistä, putkityöntekijöistä, siivoojista ja hitsaajista 

Työvoimatarpeeseen nähden ylitarjontaa on mm. toimistotyöntekijöistä, talonrakennusmiehistä, teollisuustyöntekijöistä, puutarhatyöntekijöistä, metsätyöntekijöistä, leipureista, kuorma-autonkuljettajista.

Ammattibarometri perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) asiantuntemukseen paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Paikallisiin TE-toimistoihin kertyy runsaasti tietoa työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tilanteesta sekä näiden tulevaisuuden suunnitelmista ja tarpeista. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY -keskukset) ja TE-toimistot tekevät erilaisia yrityshaastatteluita sekä työvoima- ja koulutustarvetutkimuksia.

Barometritietoja käytetään TE-toimistoissa ja ELY-keskuksissa työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseen. Ammattibarometrin tiedot ovat saatavana myös valtakunnallisesti, mitä työnantajat voivat käyttää esimerkiksi sijoittumispaikkaa suunnitellessaan.

Ammattibarometrit III/2011  löytyvät sivulta Julkaisut.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa: asiantuntija Timo Hakala, puh. 040 717 1232