Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu, NHV/Nordic School of Public Health

Sosiaalinen toiminta ehkäisee iäkkäiden masennusta

Lehdistötiedote   •   Marras 23, 2010 13:18 EET

Läkkäiden palveluihin on olennaista sisällyttää mielekästä sosiaalista toimintaa masennuksen ehkäisemiseksi.
– Psykososiaalisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa iäkkäiden masennusoireiluun, sanoo Anna Forsman, joka työskentelee väitöskirjatutkijana Pohjoismaisen kansanterveystieteen korkeakoulussa (NHV) ja tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL).

Masennus on yleisin mielenterveyden häiriö iäkkäiden keskuudessa sekä maailmassa että Pohjoismaissa. Forsmanin tutkimuksen mukaan iäkkäiden palveluihin on masennuksen ehkäisemiseksi olennaista sisällyttää mielekästä, yksilöllisiin kykyihin, tarpeisiin ja mieltymyksiin sovitettua sosiaalista toimintaa.
– Vanhusväestön kasvaessa iäkkäiden masennuksen ehkäisy vaatii aiempaa enemmän huomiota, väittää Forsman.
– Sosiaalisen toiminnan lisäksi tutkimuksessa selvitettiin liikunnan, elämänhallintakykyä parantavien koulutusten, tukiryhmien, muisteluharjoitusten ja näiden yhdistelmien vaikutusta masennuksen ehkäisyyn, mutta muilla kuin sosiaalisella toiminnalla ei ollut merkittävää vaikutusta iäkkäiden masennusoireiluun, Forsman huomauttaa.
Tutkimukseen perustuva näyttö psykososiaalisten interventioiden hyödystä ikääntyneiden masennuksen ehkäisemiseksi on kuitenkin vielä vähäistä.
– Tarvitaan lisää tutkimusta, joka kohdistetaan nimenomaan sosiaaliseen toimintaan, koska sosiaalinen toiminta osoittautui tehokkaimmaksi tukimuodoksi tutkimuksessamme, Forsman jatkaa.
Forsmanin kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi perustuvat systemoiduille kirjallisuushauille 11 sähköisestä tietokannasta. Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin aiempaa tutkimustietoa ja näyttöön perustuvia käytäntöjä siitä, miten iäkkäiden masennusta voidaan ehkäistä ja heidän psyykkistä hyvinvointiaan edistää. Tutkimus tehtiin osana EU-rahoitteista DataPrev-projektia.

Lähde: Psychosocial Interventions for the Prevention of Depression in Older Adults:
Systematic Review and Meta-Analysis

http://jah.sagepub.com/content/early/2010/10/07/0898264310378041

Anna Forsman
Väitöskirjatutkija, Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu (NHV), Göteborg, Ruotsi
Tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vaasa, Suomi
puh. + 358 6 323 1734 sähköposti: anna.forsman@thl.fi

Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu NHV – kansanterveyden edelläkävijä NHV on Pohjoismaisen ministerineuvoston vanhimpia ja suurimpia laitoksia. Työssäkäyvät opiskelijat ja korkeatasoinen yhteiskunnallisesti merkittävä tieteellinen tutkimus on NHV:n toiminnan keskiössä. NHV tutkii, opettaa ja täsmäkouluttaa tämän päivän ja huomisen kansanterveyttä varten. NHV:llä on viehettävät opetustilat ja uudenaikaiset opiskelija-asunnot korkeakoulunsa alueella.
The Nordic School of Public Health is one of the oldest and largest institutions under the Nordic Council of Ministers. With the student in focus and a high level of scientific quality and public relevance, NHV conducts research and delivers teaching and commissioned courses to ensure public health now and in the future.