Valtioneuvosto

Sosiaaliturvaetuuksia koskevaa oikaisumenettelyä yksinkertaistetaan

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 19:03 EET

Hallitus ehdottaa, että sosiaaliturvaetuuden myöntänyt vakuutuslaitos voisi tietyissä tilanteissa nykyistä yksinkertaisemmalla menettelyllä oikaista aiemmin tekemänsä päätöksen.

Yksinkertaisempi menettely olisi mahdollista tilanteessa, jossa etuuden saajalle on myönnetty samalle ajalle jokin muu etuus. Nykyisin asia ratkaistaan uudelleen niin sanotun poistomenettelyn kautta. Menettely on hallinnollisesti tarpeettoman raskas käytäntö asioissa, joissa henkilön oikeusturva ei vaarannu, vaikka asia ratkaistaisiin kevennetyllä menettelyllä.

Muutoksella sujuvoitettaisiin asian käsittelyä, ja vakuutettu saisi päätöksen entistä nopeammin.

Ehdotus perustuu sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelleen SATA-komitean linjauksiin.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina 25. marraskuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa se eduskunnalle perjantaina. Lait tulisivat voimaan 1.7.2011.

Lisätietoja Hallitussihteeri Tiina Muinonen, puh. 09 160 74412, etunimi.sukunimi@stm.fi