Sponda

Sponda hyödyntää kaukojäähdytystä kiinteistöissään

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 00:45 EET


Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj hyödyntää ekotehokasta kaukojäähdytystä
Helsingin keskustassa ja Ruoholahdessa sijaitsevissa toimitilakiinteistöissään.
Spondan ja Helsingin Energian välillä solmittu puitesopimus tekee
kaukojäähdytykseen liittymisen ja käyttöönoton helpoksi niissä Spondan
kiinteistöissä, jotka sijaitsevat kaukojäähdytysverkon alueella.

Sopimuksen myötä kaukojäähdytyksen kiinteistökohtaista käyttöönottoprosessia
voidaan yksinkertaistaa niiden yli 20 kaukojäähdytysverkoston alueella
sijaitsevan kiinteistön osalta, joissa jäähdytys toimii vielä
kiinteistökohtaisilla laitteilla. Puitesopimuksen kiinteistöjen liityttyä
Spondan kaukojäähdytettyjen kiinteistöjen määrä nousee lähes 40:een.
Kaukojäähdytysverkon laajentuessa sopimuksen piiriin tulevat luonnollisesti
myös verkoston laajentumisalueella sijaitsevat Spondan kiinteistöt.

Helsingin Energia tuottaa kaukojäähdytystä kylmästä merivedestä ja muista
muuten hyödyntämättä jäävistä energialähteistä. Tuotannosta 80 % perustuu
energiaan, joka muuten jäisi hyödyntämättä. Kaukojäähdytys on ekologinen ja
kestävä jäähdytysratkaisu, joka ei tuota melua eikä käytä ilmastolle
haitallisia jäähdytysaineita. Sähkön kulutus vähenee perinteisiin
jäähdytysratkaisuihin verrattuna. Myös kaupunkikuva siistiytyy, kun
ilmastoinnin kattorakenteet jäävät pois.

Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki

”Kaukojäähdytys on meille erinomainen vaihtoehto jo ympäristönäkökohtienkin
puolesta. Tavoitteenamme on pienentää kiinteistöjemme hiilijalanjälkeä, jolloin
lämmitys- ja jäähdytysratkaisuilla on suuri merkitys”, Spondan
Sijoituskiinteistöt-yksikön liiketoimintajohtaja Ossi Hynynen toteaa.

”Helsingissä on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista jäähdytysjärjestelmistä,
joka vastaa suuruudeltaan jo keskikokoisen suomalaisen kaupungin
kaukolämmitystä”, Helsingin Energian kaukojäähdytystoiminnasta vastaava Niko
Wirgentius toteaa.
Kaukojäähdytyksen vaikutukset hän kiteyttää näin: ”Sopimuksessa mainittujen
Spondan kiinteistöjen liittyessä kaukojäähdytykseen säästyy
kiinteistökohtaiseen jäähdytykseen verrattuna vuosittain energiaa öljyksi
muutettuna noin miljoona litraa. Rakennusten hiilidioksidipäästöt vähenevät
vuosittain vähintään kaksi miljoonaa kiloa eli saman verran kuin
hiilidioksidipäästöjä syntyy, kun henkilöautolla ajetaan yli 13 000 000
kilometriä eli noin 300 kertaa maapallon ympäri”, Niko Wirgentius jatkaa.

Jäähdytystä ei uusita kaikissa Spondan kiinteistökohteissa yhdellä kertaa, vaan
vaiheittain sitä mukaa, kun jäähdytysratkaisuille tulee tarvetta tai
kiinteistöjen jäähdytyslaitteistot lähestyvät käyttöikänsä loppua. Heti
sopimuksen solmimisen yhteydessä kaukojäähdytysratkaisu otetaan käyttöön
kolmessa Helsingin keskustan kiinteistössä, jotka sijaitsevat osoitteissa:
Unioninkatu 20-22, Unioninkatu 24 ja Fabianinkatu 23.


Sponda Oyj


Lisätietoja: Ossi Hynynen, liiketoimintajohtaja, Sponda Oyj,
Sijoituskiinteistöt, puh. 0400 701 030


Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin
erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa,
vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä
toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle.
Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 2,8 mrd euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,5 milj. m².


Source: Millistream