SRV Yhtiöt Oyj

SRV:N TILAUSKANTA PYSYI ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.11.2010, klo 8.30

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 11:46 EET

Katsauskausi 1.1.-30.9.2010 lyhyesti:
- SRV:n liikevaihto oli 327,6 milj. euroa (270,3 Me 1-9/2009), muutos + 21,2 %
- Liikevoitto oli 7,3 milj. euroa (8,0 Me), muutos - 8,3 %
- Tulos ennen veroja oli 3,5 milj. euroa (4,3 Me)
- Tilauskanta kauden lopussa oli 604,3 milj. euroa (465,8 Me), muutos + 29,7 %
- Uudet sopimukset 439,9 milj. euroa (275,8 Me), muutos + 59,5 %
- Omavaraisuusaste oli 35,0 prosenttia (40,9 %)
- Tulos per osake oli 0,09 euroa (0,05 eur)

SRV pitää vuodelle 2010 näkymät ennallaan. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan
ylittävän edellisen vuoden tason ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan
positiivinen.

Kolmas vuosineljännes 1.7.-30.9.2010 lyhyesti:
- Liikevaihto oli 115,3 milj. euroa (87,3 Me 7-9/2009)
- Liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (2,3 Me)
- Tulos ennen veroja oli 3,5 milj. euroa (1,1 Me)
- Tulos per osake oli 0,08 euroa (0,01 eur)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät
tiedot ovat tilintarkastamattomia

"SRV:n panostukset Suomessa toimitila- ja asuntorakentamiseen ovat tuottaneet
tulosta. Tilauskanta pysyi SRV:n historian korkeimmalla tasolla ja oli 604 milj.
euroa. Uusien sopimusten määrä kasvoi 59,5 prosenttia.

SRV:n toimitilaliiketoiminta on menestynyt asiakashankinnassa erinomaisesti ja
sen tilauskanta kasvoi 34,3 prosenttia. Tilauskannan kasvu on osoitus siitä,
että SRV:n avoin toimintamalli, vahva toteutusosaaminen, luotettavuus
rakentajana ja sitoutunut henkilöstö tukevat asiakashankintaa myös tiukassa
markkinatilanteessa.

Strategiamme mukaisesti keskitymme asuntotuotannossa kasvukeskuksiin, joissa
muuttoliike ja rakenteellinen kysyntä luovat vahvan perustan toiminnan
laajentamiselle. Pääkaupunkiseudulla olemme vahvistaneet asemaamme
asuntorakentamisessa ja nousseet merkittäväksi asuntotuottajaksi. Alkuvuonna
aloitimme Suomessa 410 omaperusteisen asunnon rakentamisen ja myimme
kuluttajille yhteensä 361 asuntoa (121 asuntoa 1-9/2009). Asuntokysynnän
kohdistuessa myös rakenteilla oleviin kohteisiin SRV on päättänyt myönteisen
ennakkomarkkinoinnin tulosten perusteella aloittaa lisäksi 133 asunnon
rakentamisen.

Venäjän liiketoiminnassa kehitteillä olevien hankkeittemme aloitukset ovat
siirtyneet. Venäjän rahoitus- ja kiinteistömarkkinat ovat vähitellen elpymässä.
Kasvustrategiamme kiihdyttämiseksi haemme kasvua nykyhankkeiden toteutukseen
kehittämisen lisäksi panostamalla kiinteistörahaston ensimmäisten
sijoituskohteiden valmisteluun ja Shanghai Industrial Investment Groupin kanssa
tehtävän kauppakeskuksen kehittämiseen.

SRV:n tulostaso ei ole tyydyttävällä tasolla kansainvälisen liiketoiminnan
hankkeiden siirtymisen takia. Tulemme nyt kohdistamaan panostuksemme keskeisten
avainhankkeiden käynnistämiseen, jotta segmentin volyymi saadaan kasvatettua sen
kustannustason edellyttämälle tasolle.

SRV:llä on vahva innovatiivinen hankekehitys ja jatkamme panostuksiamme siihen
hyödyntäen yhtiön vakavaraisuuden ja rahoitusaseman tarjoaman tuen. Vaikka
toimitilamarkkina on haastava, niin uskon, että SRV:n hankekehityksen kautta
saamme asiakkaittemme liiketoiminnalle tärkeitä hankkeita liikkeeseen.
Osoituksena sinnikkyyden tuloksellisuudesta voidaan mainita Kariston
kauppakeskuksen hanke, jonka rakentamisesta tehtiin sopimus kesäkuussa.

Asuntorakentamiseen haluamme tuoda lisää asiakaslähtöisyyttä kohteen
suunnittelusta myyntiprosessiin asti. Toteutimme ensimmäisenä Hitas-asuntojen
sähköisen varausjärjestelmän, jonka avulla Hitas-asiakkaamme varasivat asunnot
ilman paikan päällä jonottamista ja pystyimme samalla käsittelemään varaukset
tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Asiakkaamme saivat välittömän vahvistuksen
varauksestaan ja pääsivät nopeasti vaikuttamaan myös tulevan asuntonsa
suunnitteluun. Ennakkomarkkinoinnin avulla ohjaamme tuotantoamme
asuntotyyppeihin, joilla on vahva kuluttajakysyntä. Panostamme asiakaspalveluun
ja tuomme kuluttajille suunnattuihin asuntoihin yksilöllisiä ja helposti
räätälöitäviä sisustuspaketteja massatuotannon sijaan. Tällä hetkellä jopa
puolet asiakkaistamme hyödyntää tällaista räätälöintipalvelua.

Kotimaan asuntotuotannossa tavoitteemme on kasvattaa markkinaosuuttamme
kasvukeskuksissa. Innovatiivinen hankekehityksemme on luonut useita merkittäviä
pitkänajan mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla, joista voidaan mainita mm.
Keilaniemi Towers -hanke, Espoon Niittykummun tulevan metroaseman ja
lähialueiden maankäytön suunnittelu -hanke, Siemensin Perkkaan maa-alueiden
hankinta Espoossa sekä osallistuminen Sitran Low2No -hankkeeseen, jonka
tavoitteena kehittää ja toteuttaa matalahiili- tai hiiletön kestävän
kaupunkiympäristön rakentamisen ratkaisu", toteaa SRV:n toimitusjohtaja Jukka
Hienonen.


--------------------------------------------------------------------------------
| | IFRS | IFRS | | | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | 1-9/ | 1-9/ | muutos | muutos | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| avainluvut | 2010 | 2009 | ,meur | , % | 2010 | 2009 | 2009 |
| (milj. eur) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 327,6 | 270, | 57,3 | 21,2 | 115, | 87,3 | 390,5 |
| | | 3 | | | 3 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 7,3 | 8,0 | -0,7 | -8,3 | 4,3 | 2,3 | 10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -3,8 | -3,7 | -0,1 | | -0,8 | -1,2 | -4,2 |
| -kulut, yht. | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 3,5 | 4,3 | -0,8 | -18,6 | 3,5 | 1,1 | 6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton | 604,3 | 465, | 138,5 | 29,7 | | | 481,6 |
| tilauskanta | | 8 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset | 439,9 | 275, | 164,1 | 59,5 | 112, | 86,3 | 396,1 |
| | | 8 | | | 6 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % | 2,2 | 3,0 | | | 3,7 | 2,6 | 2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | 0,8 | 0,7 | | | 2,4 | 0,6 | 0,7 |
| voitto, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 35,0 | 40,9 | | | | | 41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 227,7 | 189, | | | | | 179,9 |
| nettovelka | | 8 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 146,7 | 116, | | | | | 109,8 |
| | | 3 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 3,1 | 5,1 | | | | | 4,9 |
| tuotto, % 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | 2,3 | 1,6 | | | | | 1,8 |
| tuotto, % 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   | | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, | 0,09 | 0,05 | | | 0,08 | 0,01 | 0,08 |
| eur | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omapääoma per | 4,47 | 4,45 | | |   |   | 4,48 |
| osake, eur | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 33,9 | 36,1 | | -6,0 |   |   | 36,0 |
| lukumäärän | | | | | | | |
| painotettu | | | | | | | |
| keskiarvo, milj. | | | | | | | |
| kpl | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi
muutettuna

Konsernin liikevaihto oli 327,6 milj. euroa (270,3 Me 1-9/2009). Liikevaihdosta
96 prosenttia (93 %) tuli Suomesta ja 4 prosenttia (7 %) Venäjältä ja Baltiasta.
Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 216,3 milj. euroa (141,1 Me). Asunto- ja
alueliiketoiminnan liikevaihto oli 98,9 milj. euroa (108,6 Me). Kansainvälisen
liiketoiminnan liikevaihto oli 12,6 milj. euroa (20,6 Me).

Konsernin liikevoitto oli 7,3 milj. euroa (8,0 Me 1-9/2009).
Liikevoittoprosentti oli 2,2 prosenttia (3,0 %). Toimitilaliiketoiminnan
liikevoitto oli 13,5 milj. euroa (13,7 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan
liikevoitto oli 4,5 milj. euroa (3,5 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan
liikevoitto oli - 6,5 milj. euroa (-5,7 Me).

Konsernin tulos ennen veroja oli 3,5 miljoonaa euroa (4,3 Me 1-9/2009).
Katsauskauden voitto oli 2,8 miljoonaa euroa (2,0 Me). Osakekohtainen tulos oli
0,09 euroa (0,05 eur). Oman pääoman tuotto oli 2,3 prosenttia (1,6 %) ja
sijoitetun pääoman tuotto oli 3,1 prosenttia (5,1 %).

SRV-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 115,3 milj. euroa
(87,3 Me 7-9/2009) ja liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (2,3 Me). Tulos ennen
veroja oli 3,5 milj. euroa (1,1 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,01
eur).

Tilauskanta kasvoi 29,7 prosenttia ja oli 604,3 milj. euroa 30.9.2010 (465,8 Me
30.9.2009). Tilauskannan kasvuun vaikutti erityisesti sen myydyn osuuden 36,3
prosentin kasvu 443 milj. euroon (325 Me 30.9.2009). Omaperusteisen
asuntotuotannon aloitukset kasvattivat tilauskannan myymätöntä osuutta 162
miljoonaan euroon (141 Me 30.9.2009).


Liiketoimintojen avainluvut

--------------------------------------------------------------------------------
| | IFRS | IFRS | | | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| (milj. eur) | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010 | 2009 | 2009 |
| | | | r | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 216,3 | 141,1 | 75,2 | 53,3 | 84,8 | 40,2 | 208,0 |
| minta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 98,9 | 108,6 | -9,8 | -9,0 | 24,7 | 39,7 | 158,6 |
| alueliiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 12,6 | 20,6 | -8,1 | -39,1 | 5,8 | 7,4 | 24,0 |
| liiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 7,5 | 6,4 | 1,1 | 17,3 | 2,5 | 2,1 | 8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -7,6 | -6,4 | -1,2 | | -2,5 | -2,1 | -8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 327,6 | 270,3 | 57,3 | 21,2 | 115,3 | 87,3 | 390,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| | IFRS | IFRS | | | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| (milj. eur) | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010 | 2009 | 2009 |
| | | | r | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 13,5 | 13,7 | -0,2 | -1,5 | 4,5 | 3,1 | 18,0 |
| minta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 28,3 | 1,4 | 1,3 | 5,4 |
| alueliiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -6,5 | -5,7 | -0,8 | | -0,4 | -1,3 | -7,7 |
| liiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -3,9 | -3,3 | -0,6 | | -1,1 | -0,7 | -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -0,2 | -0,1 | -0,1 | | 0,0 | -0,1 | -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 7,3 | 8,0 | -0,7 | -8,3 | 4,3 | 2,3 | 10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%) | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 6,2 | 9,7 | 5,3 | 7,7 | 8,6 |
| nta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 4,6 | 3,2 | 5,5 | 3,4 | 3,4 |
| alueliiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -51,9 | -27,8 | -7,1 | -17,6 | -32,1 |
| liiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 2,6 | 2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | IFRS | IFRS | muutos, | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 9/2010 | 9/2009 | meur | % | 12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 338,5 | 252,0 | 86,5 | 34,3 | 255,3 |
| nta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 242,6 | 187,5 | 55,1 | 29,4 | 201,7 |
| alueliiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 23,1 | 26,3 | -3,2 | -12,0 | 24,6 |
| liiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 604,3 | 465,8 | 138,5 | 29,7 | 481,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty osuus | 443 | 325 | 118 | 36,3 | 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön | 162 | 141 | 21 | 14,6 | 165 |
| osuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoimintojen tuloskehitys

--------------------------------------------------------------------------------
| | IFRS | IFRS | | | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| minta | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010 | 2009 | 2009 |
| (milj. eur) | | | r | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 216,3 | 141,1 | 75,2 | 53,3 | 84,8 | 40,2 | 208,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 13,5 | 13,7 | -0,2 | -1,5 | 4,5 | 3,1 | 18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % | 6,2 | 9,7 | | | 5,3 | 7,7 | 8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 338,5 | 252,0 | 86,5 | 34,3 | | | 255,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä.

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 216,3 milj. euroa (141,1 Me).
Liikevoitto oli 13,5 milj. euroa (13,7) ja liikevoittoprosentti 6,2 prosenttia
(9,7 %). Tilauskanta kasvoi 34,3 prosenttia ja oli 338,5 milj. euroa (252,0 Me).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 84,8 milj. euroa (40,2 Me) ja
liikevoitto 4,5 milj. euroa (3,1 Me). Uusien töiden kilpailutilanne säilyi
kireänä.

Katsauskauden aikana valmistuivat mm. Malmin sairaalan 1. vaiheen rakennustyöt
Helsingissä, kiinteistö Niittymäentien 7 saneeraustyöt Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Espoossa, Itellalle postikeskuksen
kirjelajittelun muutos- ja saneeraustyöt Helsingin Pasilassa, Helsingin
Yliopiston Metsätalon 2. vaiheen korjaustyöt sekä huoltotunneli Unioninkadulle,
Primuksen uusi ratsastuskeskus Espooseen, Kivikon linja-autovarikko Helsinkiin,
Mercurian kauppaoppilaitoksen saneeraus- ja uudisrakennustyöt Vantaalle sekä
Lassila & Tikanojan uusi tuotantorakennus Keravalle. Vierunmäen Congress &
Resort Hotelli valmistui ja luovutettiin Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varmalle.

SRV allekirjoitti tammikuussa urakkasopimuksen Holiday Club Saimaa-
kylpyhotellin rakentamisesta Lappeenrantaan. Hotellin yhteyteen rakennetaan muun
muassa vesipuisto hyvinvointiosastoineen, ravintolamaailma ja
monitoimi-jääareena. Kylpylähotelli valmistuu kesällä 2011.

SRV ja Suomen Messut allekirjoittivat tammikuussa urakkasopimuksen Helsingin
Messukeskuksen pysäköintilaitoksen korottamisesta. Korotus tuo laitokseen noin
1200 uutta autopaikkaa. Laitos valmistuu kokonaisuudessaan 2010 vuoden loppuun
mennessä

Citycon Oyj valitsi helmikuussa SRV:n Espoontorin kauppakeskuksen peruskorjaus-
ja uudistöiden projektijohtourakoitsijaksi. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 18
600 bruttoneliömetriä. Peruskorjaus valmistuu joulukuuhun 2010 mennessä.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut ja SRV allekirjoittivat helmikuussa
Kaisa-talon peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen
projektinjohtourakkasopimuksen. Kaisaniemenkadulla Helsingissä sijaitsevan
kauppakeskuksen tilat muutetaan Helsingin yliopiston keskuskampuksen
kirjastoksi. Hankkeen laajuus on 30 740 neliömetriä ja hanke valmistuu vapuksi
2012.

SRV ja Kesko allekirjoittivat kesäkuussa Lahden Kariston alueelle rakennettavan
Kauppakeskus Karisman projektijohtourakkasopimuksen. SRV ja Kesko ovat
yhteistyössä kehittäneet hanketta ja SRV toimii projektin pääurakoitsijana.
Kauppakeskuksessa tulee olemaan yhteensä 35 000 neliötä myyntitilaa, sisältäen
nykyaikaisen K-Citymarketin sekä noin 90 eri myymälää. Kauppakeskus avautuu
jouluksi 2011.

Heinäkuussa SRV ja Aro-Yhtymä Oy allekirjoittivat projektinjohtourakkasopimuksen
Vantaalle rakennettavasta automyymälästä. 18 400 bruttoneliömetrin suuruinen
rakennus valmistuu vuoden 2011 lopulla.

Katsauskauden aikana solmittiin myös mm. sopimus Vaasan kaupungin kanssa
päiväkoti Punahilkan rakentamisesta Vaasaan, ScanAuton uusien huolto- ja
korjaamotilojen rakentamisesta Hämeenlinnaan, Euroopan kemikaaliviraston tilojen
saneeraamisesta Helsingin Annankadulle, Jyväskylän Forum- kauppakeskuksen
saneeraustöistä Citycon Oy:lle Jyväskylään, sopimus Hyvinkään kaupungin kanssa
Hyvinkään kaupungintalon uusien toimitilojen rakentamisesta Hyvinkään Wanhaan
villatehtaaseen, sopimukset Helsingin Yliopistokiinteistöjen kanssa
Hammaslääketieteellisen laitoksen peruskorjauksen loppuunsaattamisesta sekä
Kumpulan kampuksella sijaitsevan kiihdytinlaboratorion saneerauksesta,
K-supermarketin rakentamisesta Ruokakeskolle Espooseen sekä sopimus
lentokoneiden huoltohallin laajennustöistä Helsinki Vantaan lentokentälle.


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | IFRS | IFRS | | | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueliiketoiminta | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| (milj. eur) | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010 | 2009 | 2009 |
| | | | r | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 98,9 | 108,6 | -9,8 | -9,0 | 24,7 | 39,7 | 158,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 28,3 | 1,4 | 1,3 | 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % | 4,6 | 3,2 | | | 5,5 | 3,4 | 3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 242,6 | 187,5 | 55,1 | 29,4 | | | 201,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisesta liiketoiminnasta.
Alueellinen liiketoiminta muodostuu asuntorakentamisen lisäksi liike-,
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeista.

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 98,9 milj. euroa
(108,6 Me) ja liikevoitto oli 4,5 milj. euroa (3,5 Me). Tilauskanta oli 242,6
milj. euroa (187,5 Me). Liikevaihdon laskuun vaikutti liiketoiminnan
painottuminen omaperusteisiin asuntohankkeisiin ja asuntomyynnin painottuminen
aiempaa enemmän rakenteilla olevaan tuotantoon. SRV soveltaa omaperusteisiin
asuntohankkeisiin luovutuksen mukaista tuloutuskäytäntöä. Aikaisemmin käytettyä
osatuloutusta soveltaen kauden liikevaihto olisi ollut noin 21,7 milj. euroa
suurempi. Katsauskauden aikana valmistui 30 asuntoa.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,7 milj. euroa (39,7) ja
liikevoitto 1,4 milj. euroa (1,3 Me). Asuntomyynti painottui aiempaa enemmän
rakenteilla olevaan tuotantoon. Vuosineljänneksen aikana valmistui yksi
omaperusteinen kuluttajille myyty hanke: 14 asunnon kerrostalokohde
Jyväskylässä.

Katsauskauden aikana allekirjoitettiin ulkopuolisten rakennuttajien kanssa
urakkasopimuksia yhteisarvoltaan 53,9 milj. euron arvosta. Allekirjoitetuista
sopimuksista yhteensä 19,9 milj. euroa on neuvottelu-urakoita, joissa SRV on
toiminut hankkeen kehittäjänä ja hoitaa rakentamisen lisäksi myös tiettyjä
rakennuttamistehtäviä. SRV:n Jyväskylään rakentama Scania-keskus valmistui
maaliskuussa ja Scan-Auton kanssa allekirjoitettiin sopimus uuden suurten
ajoneuvojen huoltoon keskittyvän Scania-keskuksen rakentamisesta Ouluun.
Kangasalassa Vatialassa solmittiin YH-Asumisoikeus Länsi Oy:n kanssa
urakkasopimus 28 asumisoikeusasunnon ja Pirkkalassa 20 asunnon rakentamiseksi.
Ylöjärvellä rakennetaan kahteen kerrostaloon 40 asuntoa AVO Vuokratalot Oy:lle.
Lisäksi Kaarinassa rakennetaan Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lle 28
rivitaloasuntoa.

Kilpailun kautta voitettuja urakkasopimuksia solmittiin yhteensä 33,9 milj.
euron arvosta. Näistä merkittävimpiä ovat ja VVO:lle Helsingin Viikkiin
Agronominkadulle rakennettava 66 asunnon kerrostalo ja Espoon Kruunulle
Kauklahteen rakennettava palvelutalo, jonka yhteyteen rakennetaan myös 62
asuntoa.

Resursseja suunnattiin aiempaa enemmän omaperusteiseen tuotantoon ja
katsauskaudelle saatiin myyntivalmiuteen ja tilauskantaan 410 (4) uutta
kuluttajille myytävää asuntoa. Helsingissä rakennetaan Arabianrantaan 142
asunnon HITAS-kohde Isolokki ja Kannelmäkeen 29 asunnon kerrostalo Tampuriini.
Espoossa aloitettiin Saunalahdessa 57 asunnon kerrostalokohde Saunavuori ja
Matinkylässä 78 asunnon kerrostalokohde Espoon Kokki. Espoon Kokki rakennetaan
kauppakeskus Ison Omenan ja Matinkylään rakennettavan uuden metroaseman
välittömään läheisyyteen. Pirkanmaalla aloitettiin kaksi rivitalokohdetta: 26
asunnon Pirkkalan Sinisiipi ja 11 asunnon Tampereen Frida. Kaarinassa
rakennetaan 26 asunnon kerrostalo Sello ja Jyväskylässä Vaajakoskella 21 asunnon
kerrostalokohde Kirkkoväärti. Joensuuhun aloitetun 20 asunnon rivitalokohteen
Marjalan Saunaranta ensimmäisen talon ennustetaan valmistuvan ennen vuoden
vaihdetta.

Myyntivalmiuteen saatujen kohteiden lisäksi SRV on tehnyt aloituspäätöksen
kerrostalojen rakentamisesta Vantaalla Martinlaaksossa ja Pirkanmaalla
Kangasalassa sekä pientalokohteen rakentamisesta Nokiassa Viikin alueella.
Kohteisiin valmistuu yhteensä 133 asuntoa, mutta niiden osalta myyntivalmiutta
ei vielä ole saavutettu eivätkä ne täten sisälly tilauskannan arvoon.

SRV myi katsauskauden aikana yhteensä 477 (444) asuntoa. Kuluttajille myytiin
361 (121) asuntoa myynnin painottuessa rakenteilla oleviin kohteisiin.
Neuvottelu-urakkasopimuksin myytiin sijoittajille 116 (323) asuntoa.
Kuluttajille myydyistä asunnoista kauden lopussa rakenteilla oli 643 (80)
asuntoa, joista 361 (79) asuntoa oli myymättä. Valmiita myynnissä olevia
asuntoja oli 90 (161), joista 24 oli kauden päättyessä vuokrattu. Kauden aikana
valmistui 30 (188) omaperusteista asuntoa. Tämänhetkisten
valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2010 aikana
valmistuu 201 omaperusteista asuntoa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Omaperusteiset | 1-9/ | 1-9/ | muutos | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| asuntokohteet | 2010 | 2009 | , kpl | 2010 | 2009 | 2009 |
| Suomessa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset | 410 | 4 | 406 | 110 | 0 | 251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot | 361 | 121 | 240 | 164 | 43 | 207 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet | 30 | 188 | -158 | 14 | 37 | 252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät | 90 | 161 | -71 |   |   | 171 |
| 1) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1) | 643 | 80 | 563 |   |   | 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista myymättä 1) | 361 | 79 | 282 |   |   | 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa

S-ryhmälle Nokian Kolmenkulmassa rakennetut Terra ja ABC-liikenneasema
valmistuivat loppukeväästä. Merkittävimmät rakenteilla olevat hankkeet ovat
omaperusteisena tuotantona toteutettavat Vantaan Musketööri (88 asuntoa),
Vantaan Martinlaakson Martti (67 asuntoa), Helsingin Arabianrannan Isolokki (142
asuntoa) ja Espoon Matinkylän Kokki (78 asuntoa).

SRV osallistuu Low2No-hankkeeseen, jonka tavoitteena kehittää ja toteuttaa
matalahiili- tai hiiletön kestävän kaupunkiympäristön rakentamisen ratkaisu
energian käytön minimoimiseksi. Osin Tekes:in rahoittamaan hankkeeseen
osallistuvat SRV:n lisäksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja VVO Yhtymä
Oyj sekä kansainvälinen suunnitteluryhmä, joka valittiin vuonna 2009 järjestetyn
kestävän rakentamisen kilpailun perusteella. Helsingin kaupunki on varannut
Jätkäsaaresta Sitralle korttelin, joka rakennetaan Low2No-konseptin mukaisesti.
Korttelin asunnot ja toimitilat suunnitellaan innovatiivista ympäristö-, tila-
ja palvelusuunnittelua hyödyntäen toteutettaviksi monikäyttöympäristönä
vastaamaan muuttuvia työskentely- ja elämäntapoja..


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | IFRS | IFRS | | | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminta | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| (milj. eur) | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010 | 2009 | 2009 |
| | | | r | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 12,6 | 20,6 | -8,1 | -39,1 | 5,8 | 7,4 | 24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -6,5 | -5,7 | -0,8 | | -0,4 | -1,3 | -7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % | -51,9 | -27,8 | | | -7,1 | -17,6 | -32,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 23,1 | 26,3 | -3,2 | -12,0 | | | 24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 12,6 milj. euroa (20,6 Me).
Liikevaihdon laskuun vaikutti käynnissä olevien hankkeiden pieni määrä toiminnan
keskittyessä erityisesti Venäjällä omien hankkeiden kehittämiseen. Liikevoitto
oli - 6,5 milj. euroa (-5,7 Me). Liikevoiton laskuun vaikutti käynnissä olevien
hankkeiden pienen määrän lisäksi omien hankkeiden kehittämiskustannukset,
liiketoiminnan kiinteät kustannukset ja katsauskaudella tehdyt noin 1,0 milj.
euron määräiset kirjaukset, jotka liittyivät aikaisemmin päättyneisiin
projekteihin. Tilauskanta oli 23,1 milj. euroa (26,3 Me).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,8 milj. euroa (7,4 Me) ja
liikevoitto - 0,4 milj. euroa (-1,3 Me). Liikevaihdon laskuun vaikutti käynnissä
olevien hankkeiden pieni määrä toiminnan keskittyessä erityisesti Venäjällä
omien hankkeiden kehittämiseen. Liikevoittoa paransi noin 0,9 milj. euron
määräinen kirjaus, joka aiheutui aikaisemmin päättyneisiin projekteihin koko
katsauskaudella tehtyjen kirjausten täsmentymisestä 1,9 milj.eurosta 1,0 milj.
euroon.

Venäjä

Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevan Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojekti
vuokrausta jatkettiin kauden aikana. Kohteen tiloista on vuokrattu yli 90%. SRV
toimii hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä
projektinjohtourakoitsijana.

Kauden aikana keskityttiin erityisesti VTBC-Ashmore Real Estate Partners I:n
Moskovan alueella sijaitsevien sijoituskohteiden tutkimiseen ja selvittelyyn.
Rahasto sijoittaa pääasiassa toimisto-, liiketila- ja hotellikohteiden sekä
korkean tason asuntojen rakentamiseen Moskovassa ja Pietarissa. SRV:n osuus
rahaston ensimmäisen vaiheen sijoitussitoumuksista on 20 milj. euroa. Kevään
aikana Deutsche Bank ilmoitti haluavansa luopua asemastaan General Partner
-yhtiössä kiristyneiden pankkivalvonnan säädösten takia. Deutsche Bank on
korvattu Ashmore Group Plc:llä (”Ashmore”), josta tuli myös General Partner
-yhtiön osakas ja hallitsemiensa rahastojen kanssa Limited Partner sijoittaja.
Rahaston muut sijoittajat ovat VTB Capital sekä eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja
Etera. VTB Capital ja Ashmore toimivat rahaston varainhoitajina tehtävänään mm.
sijoituskohteiden identifiointi ja rahoituksen järjestäminen hankkeisiin. SRV
toimii rahastossa sekä sijoittajana että projektinjohtourakoitsijana ja arvioi
saavansa rahaston kautta projektinjohtourakoita vähintään 200 milj. euron
arvosta. Rahasto tutkii parhaillaan ensisijaisesti Elite asuntokohteita sekä
ydinkeskustan toimisto-, liiketila- ja hotellikohteita Moskovasta.

Kauden aikana jatkettiin Baltic Pearlin alueelle rakennettavan kauppakeskusken
kehittämistä. SRV ja Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) perustivat
yhteisen projektiyhtiön OOO Pearl Plazan projektin kehittämistä varten. SRV
vastaa kohteen kehittämisestä ja rakentamisesta. SRV allekirjoitti OOO Pearl
Plazan kanssa projektinjohtosopimuksen kauppakeskuksen suunnittelusta ja
kehittämisestä kauden aikana. SRV:n tavoitteena on, että hankkeen lopullinen
investointipäätös tehdään 31.12.2010 mennessä ja hankkeen mobilisaatio
voitaisiin käynnistää lopppuvuoden aikana. Kauppakeskus on osa Baltic Pearl
-kehityshanketta, jossa Baltic Pearl CJSC kehittää runsaan 205 hehtaarin
maa-aluetta Pietarin keskustan lounaispuolella. Hanke on Kiinan valtion suurin
ulkomainen investointiprojekti lukuun ottamatta öljy- ja maakaasuinvestointeja.
Syyskuun lopussa vietettiin Baltic Pearl projektin peruskiven muurajaisia
työmaalla. Muuraustilaisuudessa oli mukana Suomen ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Moskovan alueella SRV:n kehittämän Mitishin kauppakeskushankkeen sähköliittymän
rakentamistyöt saadaan päätöksen kesän aikana. Kohteen rakennuslupa saatiin jo
viime kesänä. Hankkeen pääomistaja on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus
75% osuudella. Lopullinen investointipäätös tehdään sen jälkeen, kun hankkeen
rahoitus ja vuokralaisneuvottelut on saatu päätökseen. SRV:n omistus
kauppakeskushankkeesta on 25 prosenttia ja SRV on sijoittanut siihen 8,8 milj.
euroa.

Moskovan Sheremetjevon lentokentällä käynnistettiin vanhan Aeroport-hotellin
saneeraustyöt. Hotelli toiminta muuttuu Park Inn -brandin alle ja on jatkoa
Pietarissa alkaneelle yhteistyölle hotellien omistajan Wenaas Groupin kanssa.
Wenaas Groupin kanssa allekirjoitettiin kesäkuun lopussa uusi sopimus
Pulkovskaja hotellin noin 200 huoneen saneerauksesta ja kohteen hankinnat
käynnistyivät kauden aikana. Varsinaiset saneeraustyöt käynnistyivät lokakuussa.

Pietarissa SRV jatkoi noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen kehittämistä.
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä
hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle
rakennetaan toimitilat IBI -yliopiston käyttöön. Pietarin Arkkitehtikomitea
hyväksyi kohteen 600 000 neliön laajuisen konseptin tammikuussa 2010 ja kohteen
I vaiheen suunnittelu on käynnistetty. SRV on sijoittanut noin 51,8 milj. euroa
maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. SRV:n lisäsijoitusten määrän
maanhankintaan arvioidaan olevan noin 8 milj. euroa. SRV omistaa tällä hetkellä
hankkeesta 87,5%, mutta omistus tulee laskemaan 77,5 prosenttiin, kun
yhteistyösopimuksen mukaisesti kaikki omistusjärjestelyt on saatu päätökseen.

Pietarin Eurograd -logistiikka-alueen kehittämistä jatkettiin. SRV omistaa 49
prosentin omistusosuuden venäläisestä yhtiöstä, jonka hallussa on 24,9 hehtaarin
maa-alue Pietarin pohjoispuolella kehätien välittömässä läheisyydessä.
Kohteeseen suunnitellaan rakennettavan yli 100 000 neliömetriä logistiikkatiloja
useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Alueen kaavoitus
logistiikka-alueeksi on saatu päätökseen.

Viipurissa Papulan asuntojen tehostettu markkinointikampanja jatkui kesään asti.
Kohteesta on myyty yhteensä 14 asuntoa. Kauden lopussa oli myymättä 24 asuntoa.

Baltia

Baltian liiketoimintavolyymi oli vähäinen. Virossa myytiin kauden aikana 12
asuntoa (5), Kauden lopussa valmiita asuntoja oli myymättä 19 (36). Latvian
henkilöstömäärää sopeutettiin markkinatilanteeseen.

Latviassa käynnistyi syyskuussa rahoituksen viivästymisen takia siirtyneen
kansainvälisen koulun rakentaminen vuonna 2009 International School of Latvian
kanssa solmitun urakkasopimuksen mukaisesti.


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | IFRS | IFRS | | | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010 | 2009 | 2009 |
| | | | r | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 7,5 | 6,4 | 1,1 | 17,3 | 2,5 | 2,1 | 8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -3,9 | -3,3 | -0,6 | | -1,1 | -0,7 | -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n
liiketoiminnoista.

Muiden toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 7,5 milj. euroa (6,4 Me) ja
liikevoitto - 3,9 milj. euroa (-3,3 Me). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 2,5 milj. euroa (2,1 Me) ja liikevoitto -1,1 milj. euroa (-0,7 Me).
Liikevaihdon kasvuun vaikutti toimintavolyymin kasvu ja liikevoiton laskuun
hankekehitykseen käytettyjen kustannusten kasvu.

Rahoitus ja taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -33,9 milj. euroa (-4,4 Me 1-9/2009).
Rahavirran heikkenemiseen katsauskaudella vaikutti vaihto-omaisuuden määrän
kasvu asuntotuotannon tontti-investointien ja omaperusteisen asuntotuotannon
aloitusten takia. Konsernin vaihto-omaisuus oli 326,0 milj. euroa (304,9 Me),
josta maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli 174,4 milj. euroa (153,7 me).
Konsernin sijoitettu pääoma oli 390,2 milj. euroa (356,9 Me).

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 80,0 milj. euroa, josta
konsernin rahavarojen osuus oli 7,4 milj. euroa ja sitovien nostamattomien
rahoituslimiittien määrä 72,6 milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat
olivat 227,7 milj. euroa 30.9.2010 (189,8 Me 30.9.2009). Nettorahoituskulut
olivat - 3,8 milj. euroa (-3,7 Me).

SRV:n rakenteilla oleviin RS-järjestelmän mukaisiin omaperusteisiin kohteisiin,
mukaan lukien valmiit myymättömät kohteet, on sitoutunut asuntotuotannossa
Suomessa 78,8 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden valmiiksi rakentamiseen
sitoutuu vielä 69,5 milj. euroa. RS-kohteiden yhtiölainojen nostamaton määrä on
70,8 milj. euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan valmiisiin myymättömiin
asuntoihin on sitoutunut Viron kohteisiin 1,2 milj. euroa ja Viipurin kohteisiin
2,9 milj. euroa. Etmian toimistohankkeeseen on sitoutunut 33,3 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 35,0 prosenttia (40,9 %). Omavaraisuusasteen ja
nettovelkojen muutokseen vaikutti Nordea Bank Ab:n kanssa tehty 8,5 milj. euron
määräinen johdannaissopimus 1 909 483 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeesta, jotka
rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin (vaikutus noin 2,6
prosenttiyksikköä 30.9.2010 osakekurssilla laskettuna) ja vaihto-omaisuuden
kasvu. Konsernin oma pääoma oli 151,5 milj. euroa (159,4 Me 30.9.2009).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,1 prosenttia (5,1 %) ja oman pääoman tuotto 2,3
prosenttia (1,6 %).

SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan IFRIC 15 Kiinteistöjen
rakentamissopimukset tulkintaohjetta. Omaperusteisen tuotannon luovutuksen
mukainen tuloutuskäytäntö kasvattaa vaihto-omaisuuden, korollisten velkojen ja
taseen kokonaismäärää ja siten heikentää osaltaan rahoitusaseman tunnuslukuja.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 2,1 milj. euroa (2,7 Me) ja ne olivat pääosin
kone- ja laiteinvestointeja.

Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto | Toimitila-l | Asunto- ja | Kansainväline | Yhteensä |
| 30.9.2010 | iiketoimint | alue-liiketoi | n | |
| | a | minta | liiketoiminta | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 217 000 | 265 000 | 870 000 | 1 352 000 |
| m2 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 446 000 | 379 000 | 169 000 | 994 000 |
| m2 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
| SRV:n kokonaan ja osittain omistamissa kohteissa |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden aikana SRV osti Espoon kaupungilta 10 000 rakennusoikeusneliötä
Espoon Matinkylästä. Espoon kaupungin kanssa on sovittiin 4 000 rakennusneliön
ostamisesta Matinkylästä. VVO Rakennuttaja Oy:ltä SRV on ostanut 7 000
rakennusoikeusneliötä Kaarelan alueelta Kannelmäestä ja lisäksi 12 000
rakennusoikeusneliön vuokraoikeus Hitas-kohteeseen Helsingin Arabianrannassa
siirtyi VVO:lta SRV:lle.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 14.6.2010
varata Niittykummun tulevan metroaseman ja sitä ympäröivät lähialueet
Merituulentien ja Haukilahdenkadun risteysalueelta SRV Yhtiöt Oyj:lle,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja SATO Oyj:lle metroaseman ja siihen
liittyvän muun maankäytön suunnittelua varten. Tarkoituksena on suunnitella ja
rakentaa alueelle asuin- ja liiketaloja. Alustavassa suunnitelmassa alueelle on
suunniteltu toteutettavaksi rakennusoikeutta noin 150 000 k-m2.

Siemens Osakeyhtiö myi 11.10.2010 Espoon Perkkaan alueella omistamansa tontit ja
toimitalon Kiinteistö Oy Perkkaantalo -nimiselle yhtiölle, joka on SRV:n, SATO
Oyj:n ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteisyhtiö. Aluetta koskeva
asemakaavamuutos on vireillä tavoitteena muodostaa uudet korttelialueet
asuinkerrostalorakentamista varten. Yhteisyhtiö ryhtyy kehittämään aluetta
yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Asuinkerrosalaa tavoitellaan 110 000 - 120
000 kerrosneliömetriä.

SRV:n konsernirakenne

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää
liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita.
Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltian maissa. SRV Yhtiöt Oyj on
konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja
hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja
palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja.

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.
Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Toimitilat Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja
alueliiketoiminnan muodostaa SRV Asunnot Oy:n ja yhden paikallisen tytäryhtiön
liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa Venäjän ja Baltian
liiketoiminnot. Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV
Kalusto Oy:n toiminnoista.

Muutokset yhtiön johdossa

Jukka Hienonen aloitti SRV konsernin toimitusjohtajana 1.8.2010. SRV:n
toimitusjohtajana 1.1.2010-31.7.2010 on toiminut varatoimitusjohtaja, CFO Hannu
Linnoinen. Konsernin johtoryhmän jäsen, viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi
Ollila siirtyi konsernin ulkopuolisen yhtiön palvelukseen 1.9.2010 alkaen.

Henkilöstö

SRV:n henkilöstömäärä oli keskimäärin 787 (783) henkilöä, joista toimihenkilöitä
568 (551). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 47 (55) toimihenkilöä.
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 793 (747) henkilöä, joista
emoyhtiössä 45 (47). Ulkomaan tytäryhtiöissä ja edustustoissa työskentelee
keskimäärin 15 prosenttia (17) henkilöstöstä. Katsauskauden lopussa SRV:n
toiminnoissa Suomessa työskenteli 23 (20) työharjoittelijaa (kesä- ja
työharjoittelijat sekä opinnäytetyön tekijät).

SRV:ssä on käynnistetty vuoden 2010 aikana laaja esimies- ja
vuorovaikutustaitojen koulutusohjelma. Ohjelmassa on mukana jo yli sata
esimiestä sekä konttorilta että työmaaorganisaatiosta kaikilta SRV:n
toimipaikoilta. Yhteistyökumppanina on Johtamistaidon Opisto (JTO).

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin | 30.9.2010 | 30.9.2009 | Osuus konsernin |
| | | | henkilöstöstä |
| | | | 30.9.2010, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 342 | 278 | 43,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 220 | 225 | 27,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 151 | 164 | 19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 80 | 80 | 10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 793 | 747 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 70
henkilöä ja palkkio perustuu pääosin konsernin ja osin liiketoimintojen
tulokseen. Ansaintajaksolta 2010 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä
enintään noin 240 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja enintään vastaavan rahamäärän
ennakonpidätystä varten.

Rakentamisen näkymät

Katsauskaudella maailmantalous jatkoi kasvuaan. Elpyminen on epävakaata ja
tilanne kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla jatkuu haasteellisena.
Koronnosto-odotukset ovat lykkääntyneet Euroopassa ja Yhdysvalloissa, koska
talouden kasvun käynnistyminen on ollut hidasta.

Rakennuslupien kokonaismäärä nousi katsauskaudella asuinrakennusten lupien
voimakkaan kasvun takia liike- ja toimistorakennusten lupien määrän laskiessa.
Asuinrakentamisen vilkastumisen vuoksi joidenkin materiaalien saatavuudessa on
ollut viivettä. Rakennuskustannuksissa on ollut nousua kuukausitasolla.

Asuntomarkkinoilla kuluttajien vahva luottamus sekä alhainen korkotaso ovat
pitäneet kysyntää yllä ja uusien omaperusteisten asuntojen aloitukset ovat
jatkaneet kasvuaan. Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoihin vaikuttaa
negatiivisesti huono työllisyyskehitys. Pidemmällä aikavälillä
asuntorakentamisen tarvetta lisäävät kuitenkin mm. muuttoliike kasvukeskuksiin
sekä asuntokuntien koon pieneneminen.

Liike- ja toimistorakentamisessa uudet aloitukset vähenivät edelleen
katsauskaudella. Varsinkin toimistotilojen vajaakäyttöasteet ovat korkealla
tasolla ja rakentaminen hiljaista. Liike- ja logistiikkarakentamisessa
lähitulevaisuuden näkymät ovat hieman valoisammat.

Korjausrakentaminen jatkaa hienoista kasvuaan kuluvana vuonna. Maa- ja
vesirakennusalan supistumisen ennakoidaan päättyvän kuluvan vuoden lopulla.

Baltian maiden talous on pysynyt heikkona. Viron talouden ennakoidaan kasvavan
kuluvana vuonna. Latvian ja Liettuan kokonaistuotannon kasvu on vaatimatonta
kuluvana vuonna. Rakentaminen ja kiinteistömarkkinat ovat edelleen alhaisella
tasolla. Lyhyellä aikavälillä Baltian maiden taloudellinen tilanne jatkuu
haasteellisena.

Venäjän markkinatilanne on jatkunut haastavana. Venäjän valtiontalous on
korjaantunut öljyn hinnannousun myötä, inflaatio hidastunut ja korkotaso
laskenut. Rahoituksen saatavuus rajoittaa kasvun mahdollisuuksia. Venäjän
kokonaistuotannon odotetaan kuluvana vuonna kasvavan 4-5 %.

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n liiketoiminnan kassavirtaan että
rahoituskustannuksiin. Yleinen taloussuhdanne on elpymässä mutta epävakaa.
Kiinteistöinvestointien kysyntä on säilynyt heikkona. Korot ovat matalalla
tasolla, mutta taantumaa edeltäneeseen aikaan verrattuna pankkirahoituksen
saatavuus on kireämpää ja lainamarginaalit ovat selvästi korkeammalla.
Kansainvälinen finanssikriisi vaikeuttaa SRV:n asiakkaiden rahoitusta ja
kiinteistömarkkinoiden toimivuutta. Kiinteistöjen arvoihin kohdistuu paineita,
rahoituksen saannin vaikeutuminen vähentää kiinteistökauppojen määrää ja
erityisesti suurten hankkeiden aloituksia. Talouden epävakaisuus lisää SRV:n
riskiä joutua sitomaan pääomia hankkeisiin aiottua pidempään.

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta. Kilpailu
uusista tilauksista on rakennusalalla tiukkaa ja voi vaikuttaa uuden
tilauskannan kannattavuuteen ja määrään. Omaperusteisiin hankkeisiin sovelletaan
pääosin luovutuksenmukaista tuloutusta. Luovutettujen kohteiden tuloutus on
riippuvainen myyntiasteesta. Hankkeiden myyntiin vaikuttaa mm. ostajien
rahoituksen saatavuus ja kohteen vuokrausaste. Myyntien siirtyessä eteenpäin
liikevaihdon ja liikevoiton tuloutuminen siirtyy vastaavasti. Omaperusteisten
hankkeiden aloitusten siirtyminen kasvattaa kuluksi kirjattavaa
kehityskustannusten määrää. Myynnin hidastuminen kasvattaa myynti-,
markkinointi- ja korkokustannusten määrää omaperusteisessa asuntotuotannossa.
Asuntomyynti on elpynyt Suomessa nopean supistumisen jälkeen ja Virossa se on
edelleen lähes pysähdyksissä.

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä,
joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta. Huonossa
suhdannetilanteessa kasvavat aliurakoitsijoihin liittyvät taloudelliset riskit.
SRV:n toimintamalli edellyttää osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön riittävää
saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät
pisimmillään 10 vuotta. Rakentamiskustannukset ovat useissa materiaaleissa
nousussa. Nopeasti kasvanut asuntorakentaminen on kiristänyt hankintojen
saatavuutta sopeutetuissa tuotantoketjuissa.

Kiinteistöhankkeissa on maanhankintariskien lisäksi mm. kaavoituksen
toteutumiseen, maaperään, rahoitukseen, hankkeen kaupallistamiseen,
yhteistyökumppaneihin, hankkeen maantieteelliseen sijaintiin ja kohdetyyppiin
liittyviä riskejä. SRV on panostanut strategiansa mukaisesti omaperusteisiin
hankkeisiin ja on kasvattanut maanhankintaansa Suomessa ja erityisesti
Venäjällä. Kansainvälisen rahoitusmarkkinan kriisi on heikentänyt olennaisesti
kiinteistöhankkeiden rahoituksen saatavuutta kiinteistöjen kehittämiseen ja
kiinteistösijoituksiin sekä lykännyt hankkeiden aloituspäätöksiä.

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty tarkempi selvitys vuoden
2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Valuuttariskit jaetaan transaktioriskiin ja
translaatioriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan ja rahoituksen
valuuttamääräisiin virtoihin. Translaatioriski käsittää ulkomaisiin
tytäryrityksiin tehdyt sijoitukset, joiden laskennalliset vaikutukset näkyvät
konsernin yhdistelyssä oman pääoman muuntoeroissa.

Likviditeettiriskillä voi olla vaikutusta konsernin tulokseen ja kassavirtaan,
mikäli konserni ei pysty varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. SRV
ylläpitää riittävää likviditeettiä tehokkaalla kassanhallinnalla ja siihen
liitetyillä ratkaisuilla, kuten toistaiseksi voimassaolevilla sitovilla
tililuotoilla. Yhtiöllä on pitkäaikainen sitova maksuvalmiusjärjestely (100
milj. euroa), joka erääntyy osin 2012 ja osin 2013. Yhtiön rahoitussopimuksissa
on tavanomaisia sopimusehtoja. Taloudellisena sopimusehtona on omavaraisuusaste.

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän
konsernistrategian mukaisesti. SRV pyrkii myös kattamaan toimintaansa liittyvät
riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin.

Tarkempi selvitys SRV:n riskeistä, riskienhallinnasta ja
hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Hallinto ja yhtiökokouksen päätökset

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2010. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi Arto Hiltunen,
Timo Kokkila, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Ilkka Salonen. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii Mikko Rytilahti, KHT.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään
3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella
hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien
osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 3.676.846 osaketta, joka on 10
% kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista
voidaan hankkia enintään 3.676.846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä
enintään 2.400.000 yhtiön osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta,
kuitenkin enintään yhteensä 3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset
sisältävät oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa. Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai
maksutta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2010 Lasse Kurkilahden
hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi, Lasse Kurkilahden ja Timo Kokkilan tarkastusvaliokunnan
jäseniksi, Arto Hiltusen ja Ilkka Salosen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi sekä Ilpo Kokkilan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi.

Osakkeet ja omistus

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi
osakesarja. SRV:llä oli 30.6.2010 yhteensä 5 740 osakkeenomistajaa.
Katsauskauden aikana SRV sai neljä liputusilmoitusta, 5.1.2010 Eero Heliövaara
ilmoitti myyneensä ja Nordea Bank AB (publ) ilmoitti ostaneensa 1 909 483 kpl
SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta Nordea-konsernin omistusosuuden noustessa 5,28 %.
Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti 17.3.2010 ostaneensa Nordea Bank AB:lta (publ)
em. osakkeet Nordea-konsernin omistusosuuden ollessa 5,28 %. Nordea Bank AB
(publ) ilmoitti 17.5.2010 ostaneensa Nordea Bank AB:lta (publ) em. osakkeet
Nordea-konsernin omistusosuuden ollessa 5,27 %. Liputusilmoitukset liittyvät
SRV:n kanssa tehtyyn termiinisopimukseen, jonka päättyessä osakkeet myydään ja
Nordea-konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/20.

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä katsauskauden lopussa oli 6,14
euroa (5,89 eur 31.12.2009). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 7,14 euroa
ja alin 5,50 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos
vastaavana aikana oli 6,3 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin 26,2
%.

Katsauskauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 208,3 milj. euroa ilman
konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana
10,4 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 59,8 milj. euroa.

SRV toteutti Eero Heliövaaran kanssa 11.8.2009 tehdyn sopimuksen 5.1.2010 ja
Nordea Bank AB (publ) osti Heliövaaran osakkeet 4,45 euron osakekohtaiseen
kauppahintaan. SRV teki samalla Nordean kanssa 1 909 483 yhtiön osakkeesta 8,5
milj. euron määräisen johdannaissopimuksen, jonka mukaan osakkeet myydään
SRV:lle tai sen määräämälle. Nämä osakkeet rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin
omiin osakkeisiin. Johdannaissopimus erääntyy marraskuussa 2010.

SRV Yhtiöt Oyj:n hallussa oli katsauskauden lopussa 2 850 741 kappaletta SRV
Yhtiöt Oyj:n osaketta Nordea Bank AB:n kanssa tehty johdannaissopimus huomioiden
(7,8 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta
äänimäärästä). 4.11.2010 konsernin hallussa oli 2 860 539 osaketta (7,8
prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta
äänimäärästä).

Taloudelliset tavoitteet

Hallitus on asettanut SRV:n tavoitteeksi keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli
30 prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin
omavaraisuusastetta.

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut liiketoiminnan
kasvunäkymiä ja omaperusteisten hankkeiden myyntien toteutumisella on olennainen
vaikutus kannattavuuden kehitykseen. Asetetut taloudelliset tavoitteet eivät ole
saavutettavissa nykyisessä taloustilanteessa. Yhtiön kannattavuutta pyritään
ylläpitämään toimintaa tehostamalla ja myös kustannuksia pienentämällä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

SRV allekirjoitti 11.10.2010 sopimuksen Siemens Osakeyhtiön kanssa pääkonttorin
rakentamisesta Espoon Perkkaalle ja tilojen vuokraamisesta Siemensille. SRV:n
omistamalle tontille rakennettaville toimitiloille tavoitellaan LEED GOLD
-ympäristösertifikaattia. Rakennettavaan Derby Business Parkiin on suunniteltu
tulevan yhteensä 19 000 neliömetriä nykyaikaista toimistotilaa, josta Siemensin
osuus on noin 7 400 m2. Siemensille rakennettavat toimitilat valmistuvat
viimeistään elokuussa 2014.

Katsauskauden päättymisen jälkeen SRV ja Pohjola Vakuutus Oy allekirjoittivat
urakkasopimuksen Vantaan Viinikkalaan rakennettavasta STC (Smart Tech Center)
-konseptin mukaisesta logistiikkakeskuksesta. Neljästä rakennuksesta koostuva
logistiikkakeskus sisältää 9 500 neliötä vuokrattavaa tilaa ja valmistuu
syyskuussa 2011.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2010 (11.2.2010)

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja tuloksen
ennen veroja arvioidaan olevan selvästi positiivinen.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2010 (5.5.2010)

SRV muuttaa näkymiä tuloksen osalta Venäjän hankkeiden aloitusten siirtymisen
takia. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja
tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen.

Näkymät vuodelle 2010

SRV toistaa aikaisemman arvionsa koko vuoden liikevaihdosta ja tuloksesta.

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja tuloksen
ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen.


Espoo 4.11.2010


Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat
olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.srv.fiTiedotteen keskeiset tunnusluvut:

--------------------------------------------------------------------------------
| | | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 1-9/ | 1-9/ | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | milj. | 327,6 | 270,3 | 115,3 | 87,3 | 390,5 |
| | euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | milj. | 7,3 | 8,0 | 4,3 | 2,3 | 10,7 |
| | euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % | % | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 2,6 | 2,7 |
| liikevaihdosta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | milj. | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 1,1 | 6,5 |
| | euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, % | % | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 1,2 | 1,7 |
| liikevaihdosta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | milj. | 3,1 | 1,9 | 2,7 | 0,5 | 2,9 |
| kuuluva tulos | euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto 1) | % | 2,3 | 1,6 | | | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | % | 3,1 | 5,1 | | | 4,9 |
| tuotto 1) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | milj. | 390,2 | 356,9 | | | 349,0 |
| | euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste | % | 35,0 | 40,9 | | | 41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka | milj. | 227,7 | 189,8 | | | 179,9 |
| | euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste | % | 146,7 | 116,3 | | | 109,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | milj. | 604,3 | 465,8 | | | 481,6 |
| | euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset | milj. | 439,9 | 275,8 | | | 396,1 |
| | euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | | 787 | 783 | | | 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen | milj. | 2,1 | 2,7 | 1,1 | 0,4 | 3,7 |
| pysyviin vastaaviin | euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen | % | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,9 |
| pysyviin vastaaviin, % | | | | | | |
| liikevaihdosta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu | euroa | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,08 |
| osakekohtainen tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu | euroa | 4,47 | 4,45 | - | - | 4,48 |
| osakekohtainen oma | | | | | | |
| pääoma | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu | euroa | 0,12 | 0,12 | - | - | 0,12 |
| osakekohtainen osinko | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta | % | 133,3 | 240,0 | - | - | 150,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen | % | 2,0 | 2,1 | - | - | 2,0 |
| osinkotuotto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde | | 68,2 | 112,8 | - | - | 73,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys | | | | - | - | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa | euroa | 6,14 | 5,64 | - | - | 5,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi | euroa | 6,33 | 3,89 | - | - | 4,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin kurssi | euroa | 5,50 | 2,75 | - | - | 2,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin kurssi | euroa | 7,14 | 5,94 | - | - | 5,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan | milj. | 208,3 | 201,8 | - | - | 210,7 |
| markkina-arvo kauden | euroa | | | | | |
| lopussa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon | 1 000 | 10 | 7 646 | - | - | 8 309 |
| kehitys | | 360 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon | % | 30,5 | 21,2 | - | - | 23,1 |
| kehitys | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän | 1 000 | 33 | 36 075 | - | - | 35 999 |
| painotettu keskiarvo | | 928 | | | | |
| kauden aikana | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 1 000 | 33 | 35 788 | - | - | 35 768 |
| kauden lopussa | | 918 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi
muutettuna

Tunnuslukujen laskentakaavat:
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettovelat x 100/ |
| | Oma pääoma yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | (Voitto ennen veroja - verot) x 100/ |
| | (Oma pääoma yhteensä, keskimäärin) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | (Voitto ennen veroja + korko- ja muut |
| tuotto, % | rahoituskulut) x 100/ |
| | Sijoitettu pääoma keskimäärin |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma yhteensä x 100/ |
| | (Taseen loppusumma - saadut ennakot) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | Taseen loppusumma - korottomat velat - |
| | laskennalliset verovelat - varaukset |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden |
| osakekohtainen tulos | voitto/ |
| | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden |
| | aikana |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
| osakekohtainen omapääoma | omapääoma/ |
| | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden |
| | lopussa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde | Viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa/ |
| | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x |
| | 100/ |
| | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x |
| | 100/ |
| | Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/ |
| | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden |
| | lukumäärä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo | Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden |
| kauden lopussa | lopussa x viimeinen kaupantekokurssi |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden |
| | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus |
| | osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä |
| | kauden aikana |
--------------------------------------------------------------------------------


SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010: taulukko-osa

LIITTEET
1) Konserniosavuosikatsaustietoja: tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma,
laskelma oman pääoman
muutoksista, vaihto-omaisuus, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu
2) Kehitys neljännesvuosittain
3) Segmenttitiedot
4) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

1. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja esitettävät tiedot
ovat tilintarkastamattomia. SRV on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Taulukoiden luvut
on pyöristetty, joka pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa.

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.

Arvio uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen vaikutuksista:

SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen
rakentamissopimukset tulkintaohjetta. Tulkintaohje käsittelee omaperusteisten
hankkeiden tuloutusta. Tulkintaohje määrittelee, milloin rakennushankkeen
tuloutuksessa noudatetaan valmistusasteen mukaista tuloutusta ja milloin
tuloutus tehdään luovutuksen perusteella. Ensisijaisesti tulkintaohjeen
käyttöönotolla on vaikutusta SRV-konsernin omaperusteisten asuntohankkeiden
tuloutukseen. Aikaisemman käytännön mukaisesti konserni tuloutti omaperusteiset
asuntohankkeet valmistusasteen mukaisesti, mutta tulkintaohjeen mukaan tuloutus
tapahtuu jatkossa pääosin hankkeen luovutuksen mukaan.
Tuloutuskäytännön muutos vaikuttaa SRV-konsernin tuloslaskelman ja taseen
eriin, näihin perustuviin tunnuslukuihin sekä tilauskantaan. Muutos johtaa
aiempaa suurempaan vaihteluun liikevaihto- ja tuloskehityksessä
vuosineljännesten välillä, koska omaperusteisten hankkeiden tuloutuminen saattaa
olla kiinni hankkeen valmistumishetkestä. Hankkeiden tuloutumisen lykkääntyminen
johtaa taseen loppusumman kasvuun ja taseen perusteella laskettavien
tunnuslukujen heikentymiseen.
SRV-konsernin sisäisessä johdon raportoinnissa seurataan uuden tulkintaohjeen
mukaista tulosta ja konsernin segmenttiraportointi julkaistaan uusien
laskentaperiaatteiden mukaisena.--------------------------------------------------------------------------------
| | IFRS | IFRS | | | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| tuloslaskelma | 2010 | 2009 | s, | s,% | 2010 | 2009 | 2009 |
| (milj. eur) | | | milj | | | | |
| | | | eur | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 327,6 | 270,3 | 57,3 | 21,2 | 115,3 | 87,3 | 390,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 2,2 | 1,6 | 0,6 | 35,5 | 0,7 | 0,5 | 2,6 |
| muut tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | 23,6 | 4,0 | 19,6 | 486,8 | 6,1 | -3,9 | -10,3 |
| keskeneräisten | | | | | | | |
| tuotteiden | | | | | | | |
| varastojen muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja | -298, | -225, | -72,9 | 32,3 | -102,6 | -69,2 | -313,5 |
| palveluiden | 2 | 4 | | | | | |
| käyttö | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksis | -35,6 | -32,2 | -3,3 | 10,3 | -10,8 | -9,0 | -44,5 |
| ta aiheutuneet | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -2,6 | -2,9 | 0,3 | -10,9 | -0,9 | -1,1 | -3,7 |
| arvonalentumiset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -9,8 | -7,5 | -2,3 | 30,2 | -3,6 | -2,3 | -10,4 |
| muut kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 7,3 | 8,0 | -0,7 | -8,3 | 4,3 | 2,3 | 10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 2,0 | 5,5 | -3,5 | -63,3 | 1,2 | 4,2 | 6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -5,8 | -9,2 | 3,3 | -36,4 | -2,0 | -5,5 | -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -3,8 | -3,7 | -0,1 | | -0,8 | -1,2 | -4,2 |
| -kulut yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | 3,5 | 4,3 | -0,8 | -18,6 | 3,5 | 1,1 | 6,5 |
| veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -0,8 | -2,3 | 1,6 | -67,8 | -0,8 | -0,5 | -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | 2,8 | 2,0 | 0,8 | 38,9 | 2,7 | 0,5 | 2,9 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 3,1 | 1,9 | | | 2,7 | 0,5 | 2,9 |
| omistajille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | -0,3 | 0,1 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 0,09 | 0,05 |   | 80,0 | 0,08 | 0,01 | 0,08 |
| omistajille | | | | | | | |
| kuuluvasta | | | | | | | |
| voitosta laskettu | | | | | | | |
| osakekohtainen | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | |
| (laimentamaton ja | | | | | | | |
| laimennettu) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja | | 1-9/ | 1-9/ | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| tuloslaskelma | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
| (milj. eur) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | 2,8 | 2,0 | 2,7 | 0,5 | 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan suoraan kirjatut | | | | | |
| erät: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| muuntamisesta johtuvat voitot ja | | | | | |
| tappiot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| rahoitusvarojen arvostamisesta | | | | | |
| johtuvat voitot ja tappiot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausinstrumenteista johtuvien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| voittojen ja tappioiden tehokas | | | | | |
| osuus rahavirran suojauksessa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen vero omaan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| pääomaan kirjatuista eristä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut erät | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oikaistuna veroilla | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | 2,8 | 2,0 | 2,7 | 0,6 | 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 3,1 | 1,9 | 2,7 | 0,6 | 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | -0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase | IFRS | IFRS | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.9.10 | 30.9.09 | % | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 14,7 | 16,9 | -12,9 | 16,3 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 0,4 | 0,4 | -14,0 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 5,3 | 4,3 | 22,9 | 4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 17,6 | 13,8 | 27,7 | 16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 5,0 | 2,2 | 128,5 | 2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 44,7 | 39,3 | 13,7 | 41,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 326,0 | 304,9 | 6,9 | 292,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 84,2 | 69,4 | 21,4 | 76,9 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 1,6 | 5,8 | -72,3 | 1,9 |
| tuloon perustuvat | | | | |
| verosaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 7,4 | 3,9 | 90,9 | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 419,2 | 383,9 | 9,2 | 376,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 463,9 | 423,2 | 9,6 | 418,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase | IFRS | IFRS | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.9.10 | 30.9.09 | % | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | | | |
| kuuluva oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman | 87,3 | 87,3 | 0,0 | 87,3 |
| pääoman rahasto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -0,1 | 0,0 | 206,7 | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 61,3 | 69,1 | -11,4 | 69,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 151,5 | 159,4 | -5,0 | 160,1 |
| kuuluva oma pääoma yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 3,7 | 3,8 | -3,1 | 3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 155,1 | 163,2 | -4,9 | 163,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 1,0 | 0,3 | 233,8 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 4,2 | 4,2 | -0,6 | 4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 70,5 | 93,5 | -24,6 | 96,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 1,3 | 0,2 | 524,0 | 0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 77,0 | 98,2 | -21,6 | 102,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 60,6 | 54,9 | 10,3 | 56,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 3,0 | 3,3 | -10,1 | 2,6 |
| tuloon perustuvat verovelat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 3,5 | 3,2 | 10,0 | 3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 164,6 | 100,2 | 64,2 | 88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 231,7 | 161,7 | 43,3 | 151,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 308,8 | 260,0 | 18,8 | 254,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 463,9 | 423,2 | 9,6 | 418,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | 2,8 | 2,0 | 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot | 2,6 | 2,9 | 3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity | 8,8 | 1,5 | 2,7 |
| maksutapahtumaa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | 3,8 | 3,7 | 4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| hyödykkeiden myyntivoitot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | 0,8 | 2,3 | 3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä | 15,9 | 10,3 | 14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset: | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos | 4,6 | -2,7 | -13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos | -13,1 | 16,9 | 17,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | -33,0 | -2,8 | 10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos | -5,2 | -14,1 | -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä | -46,6 | -2,7 | 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -5,7 | -10,5 | -12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 2,0 | 4,4 | 5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -2,3 | -7,9 | -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -33,9 | -4,4 | 6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | -33,9 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen | -0,3 | -2,0 | -2,3 |
| hankinta vähennettynä hankintahetken | | | |
| rahavaroilla | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin | -1,3 | -0,6 | -0,8 |
| hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin | -0,4 | -0,1 | -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| hyödykkeiden myynti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -1,9 | -2,7 | -3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut varat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 0,4 | 15,3 | 19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -4,5 | -20,8 | -22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos | 8,0 | 0,5 | -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos | 38,1 | 18,6 | 17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta | 0,0 | -1,7 | -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -4,1 | -4,4 | -4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 37,9 | 7,6 | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 2,2 | 0,5 | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa | 5,2 | 3,4 | 3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 7,4 | 3,9 | 5,2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | IFRS | IFRS | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 30.9.10 | 30.9.09 | % | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt | 53,9 | 65,4 | -17,6 | 35,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt | 174,4 | 153,7 | 13,5 | 153,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja | 78,2 | 67,4 | 16,1 | 86,5 |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut | 5,3 | 3,6 | 46,9 | 3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus | 14,2 | 14,8 | -4,2 | 14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 326,0 | 304,9 | 6,9 | 292,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.9.2010
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS | Osak | Sijoite | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma |
| (milj. euroa) | e-pä | tun | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| | ä-om | vapaan | t | u-to | et | ä | ön | a |
| | a | oman | | s-ra | voit | | osuus | yhtee |
| | | pääoman | | hast | to-v | | | n-sä |
| | | rahasto | | o | arat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 3,1 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 69,9 | 160, | 3,8 | 163,9 |
| 1.1.2010 | | | | | | 1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaudell | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 |   |   |
| a kirjatut | | | | | | | | |
| tuotot ja | | | | | | | | |
| kulut yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |   | -4,1 | -4,1 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkiojä |   |   |   |   | 1,2 | 1,2 |   |   |
| rjestelmä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |   |   |   | -8,5 | -8,5 |   |   |
| osakkeiden | | | | | | | | |
| hankinta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos |   |   |   |   | -0,4 | -0,4 | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 3,1 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 61,2 | 151, | 3,7 | 155,1 |
| 30.9.2010 | | | | | | 5 | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.9.2009
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS | Osak | Sijoite | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma |
| (milj. euroa) | e-pä | tun | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| | ä-om | vapaan | | u-to | et | ä | ön | a |
| | a | oman | | s-ra | voit | | osuus | yhtee |
| | | pääoman | | hast | to-v | | | n-sä |
| | | rahasto | | o | arat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 3,1 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 73,4 | 163, | 2,2 | 165,9 |
| 1.1.2009 | | | | | | 6 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaudell | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |   |   |
| a kirjatut | | | | | | | | |
| tuotot ja | | | | | | | | |
| kulut yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |   | -4,3 | -4,3 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkiojä |   |   |   |   | 0,1 | 0,1 |   |   |
| rjestelmä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |   |   |   | -1,7 | -1,7 |   |   |
| osakkeiden | | | | | | | | |
| hankinta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos |   |   |   |   | -0,2 | -0,2 | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 3,1 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 69,2 | 159, | 3,8 | 163,2 |
| 30.9.2009 | | | | | | 4 | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS | Osak | Sijoite | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma |
| (milj. euroa) | e-pä | tun | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| | ä-om | vapaan | t | u-to | et | ä | ön | a |
| | a | oman | | s-ra | voit | | osuus | yhtee |
| | | pääoman | | hast | to-v | | | n-sä |
| | | rahasto | | o | arat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 3,1 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 73,4 | 163, | 2,2 | 165,9 |
| 1.1.2009 | | | | | | 6 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaudell | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 |   |   |
| a kirjatut | | | | | | | | |
| tuotot ja | | | | | | | | |
| kulut yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |   | -4,3 | -4,3 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkiojä |   |   |   |   | 0,0 | 0,0 |   |   |
| rjestelmä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |   |   |   | -1,8 | -1,8 |   |   |
| osakkeiden | | | | | | | | |
| hankinta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos |   |   |   |   | -0,2 | -0,2 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 3,1 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 69,9 | 160, | 3,8 | 163,9 |
| 31.12.2009 | | | | | | 2 | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset | IFRS | IFRS | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 30.9.10 | 30.9.09 | % | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset | 111,1 | 111,3 | -0,2 | 106,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| hankkeiden veloista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset | 21,9 | 22,1 | -0,9 | 22,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttien ostositoumukset | 22,3 | 31,1 | -28,3 | 19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu | IFRS | IFRS | IFRS |
| johdannaissopimuksista | 9/2010 | 9/2009 | 12/2009 |
| (milj. euroa) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käyvät arvot | Käyvät arvot | Käyvät arvot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan | Posit | Negat | Posit. | Negat. | Posit. | Negat. |
| ulkopuoliset | . | . | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | IFRS | | IFRS | | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 9/201 | | 9/2009 | | 12/2009 |
| | | 0 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten | | | | | |   |
| nimellisarvot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | | 63,4 | | 63,4 | | 63,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän |
| markkinahintoihin. |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen |
| kassavirran suojaamiseen. |
--------------------------------------------------------------------------------


2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain

--------------------------------------------------------------------------------
| SRV konserni | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 7-9/10 | 4-6/1 | 1-3/1 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/09 | 1-3/09 |
| | | 0 | 0 | /09 | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 115,3 | 117,3 | 95,0 | 120,1 | 87,3 | 96,0 | 87,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 4,3 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 2,3 | 3,9 | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -0,8 | -1,6 | -1,4 | -0,5 | -1,2 | -1,0 | -1,5 |
| -kulut , yht. | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | 3,5 | -0,1 | 0,2 | 2,2 | 1,1 | 2,9 | 0,3 |
| veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton | 604,3 | 604,4 | 530,0 | 481,6 | 465,8 | 461,1 | 458,5 |
| tilauskanta 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset | 112,6 | 186,7 | 140,6 | 120,4 | 86,2 | 98,2 | 91,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, eur | 0,08 | 0,02 | -0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, | 4,47 | 4,38 | 4,36 | 4,48 | 4,45 | 4,44 | 4,40 |
| eur 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen | 6,14 | 6,16 | 6,41 | 5,89 | 5,64 | 4,18 | 3,00 |
| päätöskurssi, eur | | | | | | | |
| 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | 35,0 | 35,1 | 37,0 | 41,3 | 40,9 | 40,1 | 40,5 |
| % 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 227,7 | 216,7 | 199,8 | 179,9 | 189,8 | 186,8 | 172,6 |
| nettovelka 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, | 146,7 | 142,3 | 132,3 | 109,8 | 116,3 | 116,6 | 107,1 |
| % 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 7-9/10 | 4-6/1 | 1-3/1 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/09 | 1-3/09 |
| | | 0 | 0 | /09 | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 84,8 | 76,8 | 54,7 | 66,9 | 40,2 | 46,1 | 54,8 |
| minta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 24,7 | 35,8 | 38,3 | 49,9 | 39,7 | 42,4 | 26,6 |
| alueliiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 5,8 | 4,8 | 2,0 | 3,4 | 7,4 | 7,6 | 5,6 |
| liiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -2,5 | -2,6 | -2,5 | -2,3 | -2,1 | -2,1 | -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 115,3 | 117,3 | 95,0 | 120,1 | 87,3 | 96,0 | 87,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 7-9/10 | 4-6/1 | 1-3/1 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/09 | 1-3/09 |
| | | 0 | 0 | /09 | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 3,1 | 4,6 | 5,9 |
| minta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 1,4 | 0,7 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 2,3 | -0,1 |
| alueliiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -0,4 | -2,2 | -3,9 | -2,0 | -1,3 | -1,9 | -2,5 |
| liiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -1,1 | -1,6 | -1,2 | -1,4 | -0,7 | -1,0 | -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 4,3 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 2,3 | 3,9 | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%) | 7-9/10 | 4-6/1 | 1-3/1 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/09 | 1-3/09 |
| | | 0 | 0 | /09 | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 5,3 | 6,1 | 7,9 | 6,5 | 7,7 | 10,0 | 10,8 |
| minta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 5,5 | 2,1 | 6,3 | 3,8 | 3,4 | 5,3 | -0,4 |
| alueliiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -7,1 | -46,6 | -197, | -58,4 | -17,6 | -25,6 | -44,4 |
| liiketoiminta | | | 5 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 3,7 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 4,1 | 2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 7-9/10 | 4-6/1 | 1-3/1 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/09 | 1-3/09 |
| | | 0 | 0 | /09 | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 338,5 | 358,2 | 331,7 | 255,3 | 252,0 | 224,3 | 252,8 |
| minta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 242,6 | 220,5 | 174,3 | 201,7 | 187,5 | 206,1 | 174,3 |
| alueliiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 23,1 | 25,7 | 24,0 | 24,6 | 26,3 | 30,7 | 31,5 |
| liiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 604,3 | 604,4 | 530,0 | 481,6 | 465,8 | 461,1 | 458,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty | 443 | 426 | 389 | 317 | 325 | 306 | 291 |
| osuus | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön | 162 | 178 | 141 | 165 | 141 | 155 | 168 |
| osuus | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.9.1 | 30.6. | 31.3. | 31.12 | 30.9. | 30.6.0 | 31.3.0 |
| | 0 | 10 | 10 | .09 | 09 | 9 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 79,2 | 75,8 | 56,2 | 42,0 | 61,0 | 77,0 | 69,2 |
| minta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 127,7 | 127,7 | 121,6 | 122,9 | 124,1 | 137,0 | 136,7 |
| alueliiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 175,2 | 177,2 | 173,6 | 176,3 | 165,6 | 152,0 | 150,5 |
| liiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja | 8,2 | 4,2 | 6,0 | 7,7 | 6,2 | -12,2 | -14,0 |
| eliminoinnit | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 390,2 | 384,9 | 357,5 | 349,0 | 356,9 | 353,8 | 342,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntotuotanto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomessa (kpl) | 7-9/10 | 4-6/1 | 1-3/1 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/09 | 1-3/09 |
| | | 0 | 0 | /09 | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset | 110 | 300 | 0 | 247 | 0 | 0 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot | 164 | 102 | 95 | 86 | 43 | 51 | 27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet | 14 | 0 | 16 | 64 | 37 | 93 | 58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit | 90 | 105 | 138 | 171 | 161 | 185 | 156 |
| myymättömät 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1) | 643 | 547 | 247 | 263 | 80 | 118 | 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta | 361 | 400 | 169 | 231 | 79 | 100 | 180 |
| myymättömät 1) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

1) kauden lopussa

3. Segmenttien tiedot
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | IFRS | IFRS | muutos, | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 30.9.10 | 30.9.09 | milj. | % | 31.12.09 |
| | | | eur | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 112,6 | 90,8 | 21,8 | 24,0 | 88,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 155,8 | 152,9 | 2,9 | 1,9 | 151,5 |
| alueliiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 179,7 | 169,7 | 10,0 | 5,9 | 182,5 |
| liiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 219,5 | 191,7 | 27,8 | 14,5 | 214,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut | -203,6 | -181,9 | -21,7 | | -219,3 |
| oikaisut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 463,9 | 423,2 | 40,7 | 9,6 | 418,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | IFRS | IFRS | muutos, | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 30.9.10 | 30.9.09 | milj. | % | 31.12.09 |
| | | | eur | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 84,4 | 64,0 | 20,5 | 32,0 | 55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 134,9 | 136,6 | -1,7 | -1,3 | 133,2 |
| alueliiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 187,7 | 173,5 | 14,2 | 8,2 | 181,7 |
| liiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 110,9 | 70,2 | 40,6 | 57,8 | 79,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut | -209,2 | -184,4 | -24,8 | | -195,6 |
| oikaisut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 308,8 | 260,0 | 48,8 | 18,8 | 254,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | IFRS | IFRS | muutos, | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 30.9.10 | 30.9.09 | milj. | % | 31.12.09 |
| | | | eur | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 79,2 | 61,0 | 18,2 | 29,9 | 42,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | 127,7 | 124,1 | 3,6 | 2,9 | 122,9 |
| alueliiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 175,2 | 165,6 | 9,5 | 5,7 | 176,3 |
| liiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja | 8,2 | 6,2 | 1,9 | 31,1 | 7,7 |
| eliminoinnit | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 390,2 | 356,9 | 33,3 | 9,3 | 349,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | IFRS | IFRS | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 30.9.10 | 30.9.09 | milj. | 31.12.09 |
| | | | eur | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt | 174,4 | 153,7 | 20,7 | 153,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 34,0 | 26,1 | 7,8 | 27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 52,5 | 42,8 | 9,7 | 41,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 87,7 | 84,5 | 3,2 | 83,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt | 53,9 | 65,4 | -11,5 | 35,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 0,0 | 7,6 | -7,6 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 52,3 | 45,6 | 6,7 | 21,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 1,6 | 12,2 | -10,6 | 14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja | 78,2 | 67,4 | 10,9 | 86,5 |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 25,7 | 26,9 | -1,2 | 25,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 34,5 | 34,6 | -0,1 | 55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 18,0 | 5,8 | 12,2 | 5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus | 19,5 | 18,4 | 1,1 | 17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 5,7 | 4,6 | 1,1 | 3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 9,7 | 9,8 | 0,0 | 9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 326,0 | 304,9 | 21,2 | 292,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 64,8 | 65,7 | -0,9 | 58,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 144,9 | 127,6 | 17,3 | 121,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 117,0 | 112,3 | 4,8 | 112,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | IFRS | IFRS | muutos, | muutos, | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 1-9/201 | 1-9/200 | milj eur | % | 2009 |
| | 0 | 9 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 216,3 | 141,1 | 75,2 | 53,3 | 208,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 13,5 | 13,7 | -0,2 | -1,5 | 18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 0,8 | 0,9 | -0,1 | -7,6 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 111,8 | 89,9 | 21,8 | 24,3 | 87,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 112,6 | 90,8 | 21,8 | 24,0 | 88,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 0,9 | 11,1 | -10,2 | -92,0 | 11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 83,5 | 52,9 | 30,7 | 58,0 | 44,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 84,4 | 64,0 | 20,5 | 32,0 | 55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 79,2 | 61,0 | 18,2 | 29,9 | 42,0 |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 30,8 | 30,1 | | | 35,2 |
| tuotto, % 1) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden | 338,5 | 252,0 | 86,5 | 34,3 | 255,3 |
| lopussa | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja | IFRS | IFRS | muutos, | muutos, | IFRS |
| alueliiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 1-9/201 | 1-9/200 | milj eur | % | 2009 |
| | 0 | 9 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 98,9 | 108,6 | -9,8 | -9,0 | 158,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 28,3 | 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 0,8 | 1,6 | -0,8 | -49,4 | 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 155,0 | 151,3 | 3,7 | 2,4 | 150,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 155,8 | 152,9 | 2,9 | 1,9 | 151,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 61,7 | 72,7 | -10,9 | -15,0 | 68,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 73,2 | 64,0 | 9,2 | 14,4 | 65,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 134,9 | 136,6 | -1,7 | -1,3 | 133,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 127,7 | 124,1 | 3,6 | 2,9 | 122,9 |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 4,8 | 3,6 | | | 4,2 |
| tuotto, % 1) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden | 242,6 | 187,5 | 55,1 | 29,4 | 201,7 |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | IFRS | IFRS | muutos, | muutos, | IFRS |
| liiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur) | 1-9/201 | 1-9/200 | milj eur | % | 2009 |
| | 0 | 9 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 12,6 | 20,6 | -8,1 | -39,1 | 24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -6,5 | -5,7 | -0,8 | | -7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 25,8 | 22,5 | 3,3 | 14,9 | 25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 153,8 | 147,2 | 6,6 | 4,5 | 157,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 179,7 | 169,7 | 10,0 | 5,9 | 182,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 9,1 | 8,4 | 0,6 | 7,7 | 18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 178,6 | 165,0 | 13,6 | 8,2 | 163,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 187,7 | 173,5 | 14,2 | 8,2 | 181,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 175,2 | 165,6 | 9,5 | 5,7 | 176,3 |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | -4,5 | -0,6 | | | -1,4 |
| tuotto, % 1) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden | 23,1 | 26,3 | -3,2 | -12,0 | 24,6 |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi
muutettuna

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

SRV allekirjoitti 11.10.2010 sopimuksen Siemens Osakeyhtiön kanssa pääkonttorin
rakentamisesta Espoon Perkkaalle ja tilojen vuokraamisesta Siemensille. SRV:n
omistamalle tontille rakennettaville toimitiloille tavoitellaan LEED GOLD
-ympäristösertifikaattia. Rakennettavaan Derby Business Parkiin on suunniteltu
tulevan yhteensä 19 000 neliömetriä nykyaikaista toimistotilaa, josta Siemensin
osuus on noin 7 400 m2. Siemensille rakennettavat toimitilat valmistuvat
viimeistään elokuussa 2014.

Katsauskauden päättymisen jälkeen SRV ja Pohjola Vakuutus Oy allekirjoittivat
urakkasopimuksen Vantaan Viinikkalaan rakennettavasta STC (Smart Tech Center)
-konseptin mukaisesta logistiikkakeskuksesta. Neljästä rakennuksesta koostuva
logistiikkakeskus sisältää 9 500 neliötä vuokrattavaa tilaa ja valmistuu
syyskuussa 2011.


Source: Millistream