Nordens välfärdscenter

Stereotypin om den alkoholiserade samen

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2013 10:49 EET

I Norge och Sverige visar studier att skillanderna är små mellan män som pratar samiska och norska/svenska. I Finland är konsumtionen något högre bland samer, men de dricker sig inte oftare fulla än finländare.

Avhållsamhet är vanligt bland samer. Anna Rita Spein ger i sin artikel en historisk bakgrund till varför så är fallet och beskriver alkoholvanorna i de olika samiska områden.


Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.