Stonesoft

STONESOFT OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 15:17 EEST

Kolmannen vuosineljänneksen tulos aiemmin ilmoitetun mukainen

Stonesoft Oyj:n kolmannen vuosineljänneksen liiketulos laski aiemmin ilmoitetun
mukaisesti ja oli -0,6 MEUR eli -1,1 MEUR heikompi kuin edellisvuoden vastaavana
jaksona. Yhtiön tuotemyynti oli 2,9 MEUR kokonaisliikevaihdon ollessa 5,6 MEUR.
Kassavirta oli -1,0 MEUR eli 0,2 MEUR parempi kuin edellisvuoden vastaavana
jaksona.

Edellisen vuoden vastaavan jakson vertailukelpoiset luvut ovat suluissa ja
tarkoittavat jatkuvia toimintoja.

Heinä-syyskuu 2010
- Liikevaihto 5,6 (6,0) MEUR, laskua -6 %
- Tuotemyynti 2,9 (3,2) MEUR, laskua -11 %
- Liiketulos -0,6 (0,5) MEUR
- Liiketulos prosentteina liikevaihdosta -10 % (9 %)
- Tulos/osake -0,01 (0,01) EUR
- Operatiivinen kassavirta -1,0 (-1,2) MEUR
- Likvidit kassavarat kauden lopussa 10,5 (5,5) MEUR. Konsernilla ei ollut
korollisia velkoja.

Tammi-syyskuu 2010
- Liikevaihto 16,8 (17,1) MEUR, laskua -1 %
- Tuotemyynti 8,3 (9,0) MEUR, laskua -7 %
- Liiketulos -2,0 (-1,1) MEUR
- Liiketulos prosentteina liikevaihdosta -12 % (-7 %)
- Tulos/osake -0,03 (-0,02) EUR
- Operatiivinen kassavirta -0,2 (-1,5) MEUR


TOIMITUSJOHTAJA ILKKA HIIDENHEIMO

Stonesoftin tuotemyynti kehittyi aiemmin ilmoitetun mukaisesti vuoden 2010
kolmannella neljänneksellä. Useat asiakkaat odotetusti edelleen lykkäsivät isoja
investointipäätök-siään. Yhtiön myyntiprojektikanta on vahva, ja olemme
jatkaneet pitkäjänteisiä investointeja merkittäviin markkinoihin ja
asiakkuuksiin sekä liiketoiminnan kasvattamiseen.

Stonesoftin StoneGate-tuotteille myönnettiin Venäjällä FSTEK-sertifikaatti,
jonka myötä niitä voidaan nyt käyttää suojaamaan Venäjän valtion,
viranomaistahojen sekä myös kaupallisten järjestöjen kriittisiä
tietojärjestelmiä. Ilman kyseistä sertifiointia tämä ei Venäjän markkinoilla
olisi ulkomaiselle toimijalle mahdollista.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme (Pörssitiedote 4.10.2010, Pörssi- ja
lehdistötiedote 18.10.2010) löytäneemme merkittävän verkon tietoturvaa koskevan
uhkakategorian, kehittyneet evaasiotekniikat, joka vaarantaa yritysten
tietopääoman ja järjestelmien toimivuuden. Evaasiotekniikat osoittavat, että
tietoturva-alalla on keskitytty liikaa tuotteiden nopeuteen ja
markkinoitavuuteen ja tingitty kaikkein tärkeimmästä eli todellisesta
tietoturvasta. Asia on saanut maailmanlaajuista julkisuutta IT- ja
talousmedioissa.

Toisin kuin useimmat perinteiset tietoturvaratkaisut, Stonesoftin
ohjelmistopohjaiset ratkaisut tarjoavat kattavan suojan myös näitä aiemmin
tuntemattomia ja jatkuvasti muuttuvia kehittyneitä evaasiotekniikoita vastaan.
Tämä tulee parantamaan kilpailukykyämme markkinoilla, avaamaan uusia
liiketoimintamahdollisuuksia sekä vaikuttamaan positiivisesti yhtiön
liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Tässä vaiheessa on kuitenkin liian aikaista
arvioida vaikutuksen suuruusluokkaa tai aikataulua."
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2010 (jäljempänä ´raportointikausi´)

Konsernin liikevaihto oli raportointikaudella 5,6 (6,0) MEUR. Laskua
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli -0,3 MEUR eli -6 %. Liiketulos
(EBIT) oli -0,6 (0,5) MEUR ja tulos verojen jälkeen -0,4 (0,6) MEUR.

Tuotemyynti oli 2,9 (3,2) MEUR, laskua -11 % edellisvuoden vastaavaan
neljännekseen.

Maantieteellisten alueiden liikevaihto jakaantui seuraavasti: Eurooppa 55 % (60
%)
Kehittyvät markkinat (Venäjä, Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä) 17 % (13 %), Americas
(Pohjois- ja Etelä-Amerikka) 20 % (24 %) ja APAC (Aasian ja Tyynenmeren alue) 8
% (3 %).


Tammi-syyskuu 2010 (jäljempänä 'katsauskausi')

Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 16,8 (17,1) MEUR. Laskua
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli -0,3 MEUR eli -1 %.
Liiketulos (EBIT) oli -2,0 (-1,1) MEUR ja tulos verojen jälkeen -1,8 (-1,0)
MEUR.

Tuotemyynti oli 8,3 (9,0) MEUR, laskua -7 % edellisvuoden vastaavaan
ajanjaksoon.

Maantieteellisten alueiden liikevaihto jakaantui seuraavasti: Eurooppa 60 % (63
%)
Kehittyvät markkinat (Venäjä, Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä) 17 % (15 %),
Americas (Pohjois- ja Etelä-Amerikka) 19 % (19 %) ja APAC (Aasian ja Tyynenmeren
alue)
4 % (3 %).


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 17,9 (14,1) MEUR.
Omavaraisuusaste oli 60 % (45 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan
(gearing) -1,96 (-2,08). Konsernin likvidit kassavarat olivat katsauskauden
lopussa 10,5 (5,5) MEUR. Konsernilla ei ollut korollisia velkoja. Investoinnit
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,4 (0,3) MEUR.


LIIKETOIMINNAN TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Liiketoiminnan tärkeimmät tapahtumat raportointikaudella

Heinäkuussa Stonesoft ilmoitti, että se odottaa toisen vuosineljänneksen
liikevaihtonsa laskevan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna noin
15 % ja arvioi tuloksen jäävän tappiolliseksi. Yhtiö ilmoitti pitävänsä koko
vuoden näkymänsä liikevaihdon ja tuloksen osalta toistaiseksi ennallaan ja
arvioi edelleen liikevaihdon kasvavan edellisvuoden tasosta sekä koko vuoden
tuloksen olevan positiivinen.

Elokuussa Stonesoft julkaisi laajennetun version StoneGate MobileID-
tunnistautumisratkaisustaan. Laajennuksen myötä suojatun yhteyden muodostaminen
onnistuu viideltä uudelta alustalta: Apple Mac OS, iPod, iPhone, iPad sekä
Google Android.

Elokuussa Stonesoft julkaisi uusia, modulaarisia tietoturvalaitteita.
Modulaaristen laitteiden keskeisiä hyötyjä ovat skaalautuvuus, liitettävyys sekä
huollon vaivattomuus. Modulaarisuuden ansiosta StoneGate 5.2 palomuuri- ja IPS
5.2 -laitteiden kapasiteettia voidaan nostaa joustavasti verkon vaatimusten
kasvaessa.

Syyskuussa Stonesoft ilmoitti, että se arvioi liikevaihtonsa kasvavan
edellisvuoden tasosta mutta tekevänsä tappiollisen tuloksen koko vuoden 2010
osalta.

Syyskuussa Stonesoft ilmoitti strategista yhteistyötään yhdysvaltalaisen
palveluntarjoajan Accuvantin kanssa.

Syyskuussa Stonesoft ilmoitti, että sen StoneGate palomuuri- ja tunkeutumisen
havainnointi- ja estoratkaisut ovat saaneet arvostetun FSTEK -sertifioinnin
Venäjältä. FSTEK on yksi pääviranomaistahoista, joka säätelee tietoturvaa
Venäjällä. StoneGate -ratkaisuja voidaan nyt käyttää suojaamaan Venäjän valtion,
viranomaistahojen sekä myös kaupallisten järjestöjen kriittisiä
tietojärjestelmiä, mikä ilman sertifiointia ei ulkomaiselle toimijalle olisi
mahdollista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuussa Stonesoft ilmoitti löytäneensä uuden ja merkittävän verkon
tietoturvaa koskevan uhkakategorian, joka mahdollistaa tunkeutumisen
organisaatioiden tietojärjestelmiin. Uuden uhkakategorian muodostavat niin
kutsutut kehittyneet evaasiotekniikat (Advanced Evasion Techniques, AET) jotka
pystyvät läpäisemään nykyiset verkkoturvajärjestelmät jälkiä jättämättä.
Kehittyneet evaasiotekniikat, tai AE-tekniikat, voivat myös kuljettaa
tietojärjestelmiin erilaisia hyökkäyksiä, kuten jo tunnettuja haitta- ja
vakoiluohjelmia tai matoja ja viruksia, jotka muuten olisivat
tietoturvajärjestelmien havaittavissa ja torjuttavissa.


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Stonesoft jatkoi vahvaa panostustaan tuotekehitykseen. Katsauskauden aikana
panostukset olivat määrältään 4,0 (3,6) MEUR. Tämä edusti 24 % (22 %)
liiketoiminnan kustannuksista.

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 71 (62) henkilöä.


OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA OPTIO-OHJELMAT

Katsauskauden päättyessä Stonesoftin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli
1 147 929,64 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli 63 140 232 kappaletta. Osakepääoma
ei noussut raportointikauden aikana optio-ohjelmien kautta tehtyjen
osakemerkintöjen myötä.

Yhtiö ei jättänyt raportointikauden aikana yhtään liputusilmoitusta.


Optio-ohjelmat

Stonesoftilla on voimassa kaksi optio-ohjelmaa, Optio-ohjelma 2004-2010, jonka
merkintähinta on 0,56 euroa, sekä Optio-ohjelma 2008-2014, jonka merkintähinta
on 0,30 euroa.

Katsauskauden aikana optio-ohjelman 2004-2010 perusteella on merkitty 93 750
yhtiön osaketta ja optio-ohjelman 2008-2014 perusteella on merkitty 43 750
yhtiön osaketta. Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja otettu julkisen
kaupankäynnin kohteeksi.


Osakkeiden kurssikehitys ja vaihto

Stonesoftin osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 0,70 (0,32) euroa.
Katsauskauden lopussa noteeraus oli 0,59 (0,46) euroa. Ylin kurssi oli 1,19
(0,52) euroa ja alin 0,56 (0,31) euroa. Katsauskauden aikana osakevaihtoa kertyi
19,5 (2,4) miljoonaa euroa ja 22,0 (6,0) miljoonaa kappaletta, mikä on 34,9
(10,5) % osakkeiden kokonaismäärästä. Stonesoftin markkina-arvo katsauskauden
päätöskursseilla oli 37,3 (26,4) MEUR.


YRITYSKAUPAT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Raportointikauden aikana ei tehty yrityskappoja eikä konsernirakenteessa
tapahtunut
muita muutoksia.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 195 (173).


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Stonesoft Oyj:n 22.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti antaa
hallitukselle valtuutuksen, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutettiin
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä saa olla enintään 11.450.000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta
osakeannista taikka suunnatusta optio-oikeuksien tai muiden erityisten
oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön
liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai
henkilöstön kannustaminen.

Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole valtuutusta hankkia
yhtiön omia osakkeita.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Stonesoftin tilikauden 2010 liiketoiminnan keskeisimmät epävarmuustekijät ja
riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja
laitekomponenttien sekä alihankkija- ja toimittajaverkoston mahdollisiin
tuotantohäiriöihin.

Yhtiön riskienhallintaa ja riskienhallinnan periaatteita käsitellään laajemmin
yhtiön verkkosivuilla sekä vuoden 2009 vuosikertomuksessa.


ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Tutkimusyhtiö Gartnerin ennusteen mukaan verkkolaitemarkkinoiden arvioidaan
kasvavan 5 % vuonna 2010.

Stonesoftin tuotteet suojaavat isoja, kriittisiä verkkoympäristöjä, joissa
tarvitaan edistyksellistä tietoturvaa. Yhtiö onkin tuonut markkinoille
tietoturvaratkaisuja, jotka vastaavat 10 Gbps-verkkojen suorituskykyvaatimuksia.
Suuryritykset ovat nyt siirtymässä niiden lahitulevaisuuden tarpeet tayttaviin
10 Gbps-verkkoihin. Isot verkkoympäristöt ovat jatkuvan muutospaineen alla
yritysten jatkuvasti tehostaessa ja muuttaessa toimintaansa. Tämä asettaa
erityisvaatimuksia tietoturvaratkaisujen joustavuudelle ja hallittavuudelle.
Monet perinteiset tietoturvatuotteet ovat liian staattisia pystyäkseen
mukautumaan näihin muutoksiin nopeasti. Stonesoftin tuotteet erottuvat
joustavuudellaan ja kyvylläan vastata nopeasti tietoturvahaasteisiin sekä
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

MSSP (Managed Security Service Provider), virtualisoinnin, SAAS- (Software as a
Service), ja pilvipalveluiden voimakas kasvu sekä sosiaalisen median palveluiden
yleistyminen kasvattavat tarvetta verkkoturvallisuuden ja tietoliikenteen
jatkuvuuden varmistamiselle myös uusissa ympäristöissä. Lisäksi
luottamuksellisten tietojen luvaton hankkiminen taloudellisten hyötyjen
saamiseksi on voimakkaasti lisääntynyt. StoneGate-tuotteen hallintaominaisuudet,
laitepohjaisen tuoteperheen skaalautuvuus sekä tuotteen erinomainen soveltuvuus
virtuaalisiin ympäristöihin tarjoavat optimaalisen ratkaisun kyseisiin
ympäristöihin.

Tietoturvauhkien lisääntyessä julkisella sektorilla valtiot ja julkinen taho
parantavat kykyään suojautua hyökkäyksiä ja verkkovakoilua vastaan. Verkossa
käsiteltävien arkaluonteisen ja luottamuksellisen aineiston (potilastiedot,
juridiset dokumentit jne.) määrä kasvaa jatkuvasti. Poliittiset ja muut
ääriryhmät sekä valtiolliset tiedustelupalvelut hakevat tietoa lisääntyvässä
määrin verkon kautta. StoneGate-tuotteet tarjoavat kattavan, keskitetysti
hallittavan suojan soveltuen hyvin julkisen sektorin tarpeisiin. Tällä hetkellä
Stonesoftin tietoturvaratkaisuja on käytössä maailmanlaajuisesti jo yli 50
ministeriössä viidellä eri mantereella.

Tietoliikenneverkkojen toimivuuden ja palveluiden saatavuuden merkitys
liiketoiminnalle kasvaa koko ajan. Tämä on johtanut tietoturvaratkaisujen
suunnitteluvaatimusten kasvamiseen sekä tarpeeseen saada kokonaisvaltainen
näkemys verkon ja tietoliikenteen tilasta. Tämä kehityssuunta vahvistaa
Stonesoftin asemaa, koska yritys on erikoistunut toimittamaan kokonaisvaltaisia
ja kustannustehokkaita tietoturvaratkaisuja, jotka täyttävät kriittisten
verkkoympäristöjen poikkeuksellisen korkeat vaatimukset.

Kehittyneet evaasiotekniikat

Pörssitiedotteessaan 4.10.2010 Stonesoft Oyj ilmoitti löytäneensä uuden verkon
tietoturvaa koskevan uhkakategorian. Tätä tietoa tarkennettiin 18.10.2010
julkaistuilla pörssi- ja lehdistötiedotteilla, joissa kerrottiin, että kyseessä
ovat niin kutsutut kehittyneet evaasiotekniikat (Advanced Evasion Techniques,
AET), tai AE-tekniikat, jotka pystyvät läpäisemään nykyiset
verkkoturvajärjestelmät jälkiä jättämättä. Kehittyneet evaasiotekniikat voivat
myös kuljettaa tietojärjestelmiin erilaisia hyökkäyksiä, kuten jo tunnettuja
haitta- ja vakoiluohjelmia tai matoja ja viruksia, jotka muuten olisivat
tietoturva-järjestelmien havaittavissa ja torjuttavissa.

Stonesoft on ilmoittanut näiden kehittyneiden evaasiotekniikoiden aiheuttamasta
uudesta uhasta Suomen kansalliselle tietoturvaviranomaiselle CERT-FI:lle
haavoittuvuuskoordinoinnin käynnistämistä varten, ja yhdysvaltalainen
tietoturvatuotteiden tutkimus - ja sertifiointilaboratorio ICSA Labs on
vahvistanut löydöksen vakavuuden. Asia on saanut runsaasti julkisuutta
tiedotusvälineissä ympäri maailmaa.

Omien verkon tietoturvaratkaisujensa lisäksi Stonesoft on laajentanut testauksen
kattamaan myös muiden alan johtavien valmistajien ratkaisuja. Testien tulokset
osoittavat, että suurin osa nykyisistä verkkoturvaratkaisuista ei tunnista AE-
tekniikkaa hyödyntäviä hyökkäyksiä.

Tehokkaimman keinon suojautua AE-tekniikoiden mukanaan tuomaa uhkaa vastaan
tarjoavat joustavat ohjelmistopohjaiset järjestelmät, jotka pystyvät
havaitsemaan AE-tekniikat, ovat etäpäivitettäviä sekä keskitetysti
hallittavissa. Stonesoftin
tietoturvajärjestelmät täyttävät nämä kriteerit.

Lisätietoa kehittyneistä evaasiotekniikoista sekä niitä vastaan suojautumisesta
on saatavilla osoitteessa http://www.antievasion.com">www.antievasion.com

Stonesoftin näkemyksen mukaan edellä mainitut seikat tulevat avaamaan yhtiölle
uusia liiketoimintamahdollisuuksia, vaikuttamaan positiivisesti yhtiön
liikevaihtoon ja kannattavuuteen sekä vahvistamaan kilpailukykyä ja markkina-
asemaa sitä mukaa, kun yleinen ymmärrys ja tietämys kehittyneistä
evaasiotekniikoista kasvavat. Tässä vaiheessa yhtiö ei kuitenkaan pysty
arvioimaan vaikutuksen suuruusluokkaa eikä aikataulua.

Yhtiö on aikaisemmin arvioinut liikevaihtonsa kasvavan edellisvuoden tasosta.
Nyt yhtiö arvio liikevaihtonsa tulevan olemaan edellisen vuoden liikevaihdon
tasolla. Yhtiö on aiemmin arvioinut tekevänsä tappiollisen tuloksen koko
tilivuoden 2010 osalta eikä tässä vaiheessa näe perusteita muuttaa arviotaan.

Liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksen osalta on odotettavissa vaihtelua
yksittäisten vuosineljännesten välillä verrattuna sekä edellisvuoden vastaavaan
että edelliseen vuosineljännekseen. Tämä johtuu muun muassa pitkistä
myyntisykleistä ja yksittäisten kauppojen suhteellisen suuresta vaikutuksesta
liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen.


Stonesoft konserni

Tuloslaskelma 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

(1000 Euroa)Jatkuvat toiminnotLiikevaihto 5 616 5 965 16 832 17 087 23 597

  Liiketoiminnan muut tuotot 160 188 620 694 969

  Aineet ja tarvikkeiden käyttö -885 -872 -2 330 -2 686 -3 539

   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut -3 306 -3 055 -10 646 -10 344 -14 004

  Poistot -110 -113 -325 -341 -454

  Liiketoiminnan muut kulut -2 036 -1 568 -6 147 -5 548 -7 616

Liiketulos -561 546 -1 997 -1 137 -1 048

  Rahoitustuotot ja -kulut 151 131 323 280 316

Tulos ennen veroja -410 677 -1 674 -857 -731

  Tuloverot -38 -36 -110 -116 -240

Tilikauden tulos -448 640 -1 784 -973 -971Muut laajan tuloksen erät

  Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot -41 -3 -15 7 15

Tilikauden muut laajan tuloksen
erät yhteensä -41 -3 -15 7 15

Tilikauden laaja tulos yhteensä -489 637 -1 799 -966 -956Osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista

Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) -0,01 0,01 -0,03 -0,02 -0,02

Laimennusvaikutuksella oikaistu
osake-

kohtainen tulos (EUR) -0,01 0,01 -0,03 -0,02 -0,02


Stonesoft konserni

Tase (1000 Euroa) 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009VARATPitkäaikaiset varat

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 624 552 494

  Aineettomat hyödykkeet 117 162 176

  Muut rahoitusvarat   10 10 10

   Yhteensä 751 725 680

Lyhytaikaiset varat

  Vaihto-omaisuus 1 038 541 673

  Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 475 7 249 8 383

  Ennakkomaksut 77 64 67

  Sijoitukset 9 313 4 742 5 240

  Rahavarat 1 231 779 970

   Yhteensä 17 134 13 376 15 333

Varat yhteensä 17 885 14 100 16 013OMA PÄÄOMA JA VELATEmoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

   Osakepääoma 1 148 1 146 1 146

   Osakeanti 2 0 0

   Ylikurssirahasto 76 533 76 821 76 821

   Muuntoerot -951 -945 -936

   SVOP rahasto 4 739 0 0

   Kertyneet voittovarat -76 084 -74 372 -74 346

   Yhteensä 5 386 2 650 2 685

Pitkäaikaiset velat

   Ennakkomaksut            *) 2 568 2 626 2 606

   Yhteensä 2 568 2 626 2 606

Lyhytaikaiset velat

   Ostovelat ja muut velat                   3 443 3 073 3 943

   Ennakkomaksut            *) 6 362 5 561 6 660

   Verovelat 68 80 81

   Varaukset 56 110 37

   Lyhytaikaiset korolliset velat 0 0 0

   Yhteensä 9 930 8 824 10 722

Velat yhteensä 12 499 11 450 13 328

Oma pääoma ja velat yhteensä 17 885 14 100 16 013*) Ennakkomaksut sisältävät asiakkaiden etukäteen

maksamia ylläpitosopimuksia 8 931 8 187 9 267


Stonesoft
konserni

Oman pääoman
muutoslaskelma

(1000 Euroa)Osake- Osake- Ylikurssi- Muunto- SVOP Kertyneet
  pääoma anti rahasto  erot  rahasto voittovarat Yhteensä

Oma pääoma
1.1.2009 1 146 0 76 821 -951 0 -73 473 3 543

Laaja tulos       7   -973 -966

Suunnattu
osakeanti         0   0

Ylikurssirahaston
purkaminen     0   0   0

Transaktiomenot
omasta pääomasta     0   0   0

Optiomerkinnät 0 0 0   0   0

Osakeoptiokulut             73 73

Oma pääoma
30.9.2009 1 146 0 76 821 -945 0 -74 372 2 650Osake- Osake- Ylikurssi- Muunto- SVOP Kertyneet
  pääoma anti rahasto  erot  rahasto voittovarat Yhteensä

Oma pääoma
1.1.2010 1 146 0 76 821 -936 0 -74 346 2 685

Laaja tulos       -15   -1 784 -1 799

Ylikurssirahaston
purkaminen     -338   338   0

Suunnattu
osakeanti         4 560   4 560

Transaktiomenot
omasta pääomasta     -1   -172   -173

Optiomerkinnät 2 2 51   13   68

Osakeoptiokulut             46 46

Oma pääoma
30.9.2010 1 148 2 76 533 -951 4 739 -76 084 5 386


Stonesoft konserni

Rahoituslaskelma (1000 Euroa) 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009Liiketoiminnan rahavirta

   Liiketulos -1 997 -1 137 -1 048

   Oikaisut

      Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumia -116 -7 644

      Korkokulut ja
rahoitustapahtumat -71 -94 -129

      Korkotuotot 308 248 336

   Käyttöpääoman muutos 2 198 -307 -226

   Maksetut verot -81 -101 -210

Liiketoiminnan nettorahavirta
yhteensä 241 -1 398 -632

Investointien rahavirta

   Investoinnit aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin -413 -163 -202

   Investoinnit aineettomiin
hyödykkeisiin -22 -97 -126

   Investoinnit muihin
rahoitusvaroihin 0 0 0

Investointien nettorahavirta
yhteensä -434 -259 -328

Rahoituksen rahavirta

   Maksullinen osakeanti   4 391 0 0

   Optiomerkinnät   64 0 0

   Rahoitusleasingvelkojen
maksut   0 -2 -2

Rahoituksen nettorahavirta 4 455 -2 -2

Rahavarojen muutos

   Rahavarat tilikauden alussa 6 210 7 048 7 048

   Muuntoerot 29 7 15

   Sijoitusten käyvän arvon
muutosten vaikutus 43 126 109

Rahavarat tilikauden lopussa
            *) 10 544 5 521 6 210*) Rahavarat tilikauden lopussa
sisältävät

pantattuja talletuksia 498 316 452


Stonesoft konserni

Segmenttikohtaiset tiedot 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

(1000 Euroa)Liikevaihto

   Eurooppa 10 079 10 737 15 182

   Kehittyvät markkinat 2 792 2 589 3 162

   Americas 3 223 3 275 4 605

   APAC 738 487 648

Liikevaihto yhteensä 16 832 17 087 23 597Liiketulos

   Eurooppa -542 40 546

   Kehittyvät markkinat -56 -10 -327

   Americas -1 152 -1 074 -1 180

   APAC -247 -93 -87

Liiketulos yhteensä -1 997 -1 137 -1 048


Stonesoft konserni

Vastuut ja vakuudet 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

(1000 Euroa)Taseeseen sisältymättömät

   Ei purettavissa olevat muut

   vuokrasopimukset 2 234 2 683 2 541

   Annetut vakuudet 70 27 117


Stonesoft Konserni

Kehitys vuosineljänneksittäin Q3 / Q2 / Q1 / Q4 / Q3 / Q2 / Q1 /

 (Miljoonaa Euroa) 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009  Ohjelmisto myynti 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 1,6

  Tietoturvalaitte myynti 2,5 1,9 2,9 3,1 2,9 3,1 2,0 11,0

  Palvelu myynti 2,9 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 10,9

  Muu myynti -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Liikevaihto jatkuvat toiminnot 5,6 5,1 6,2 6,5 6,0 6,0 5,1 23,6

    Muutos edellisvuodesta% -6 -16 21 -6 2 -5 -3 -3

Myyntikate 4,7 4,4 5,3 5,7 5,1 4,9 4,4 20,1

Myyntikate %          84 88 86 87 85 81 86 85

Operatiiviset kustannukset 5,4 5,9 5,7 5,8 4,7 5,8 5,7 22,0

Liiketulos (EBITA) -0,6 -1,2 -0,2 0,1 0,5 -0,6 -1,1 -1,0

   % liikevaihdosta -10 -25 -3 1 9 -9 -22 -4

Tulos ennen veroja -0,4 -1,2 0,0 0,1 0,7 -0,5 -1,0 -0,7

   % liikevaihdosta -7 -24 -1 2 11 -8 -20 -3


Stonesoft konserni

Taloudellista kehitystä
kuvaavat tunnusluvut 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

(1000 Euroa)Liikevaihto, jatkuvat
toiminnot 16 832 17 087 23 597

    Muutos edellisvuodesta % -1 -2 -3

Liiketulos, jatkuvat
toiminnot -1 997 -1 137 -1 048

   % liikevaihdosta -12 -7 -4

Tulos ennen veroja -1 674 -857 -731

   % liikevaihdosta -10 -5 -3,10

Oman pääoman tuotto (ROE) %,
vuotuinen jatkuvat toiminnot -59 -42 -31

Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI) %, vuotuinen -52 -31 -19

Omavaraisuusaste % 60 45 40

Nettovelkaantumisaste (Net
Gearing) -1,96 -2,08 -2,31

Taseen loppusumma 17 885 14 100 16 013

Käyttöomaisuus investoinnit 434 259 328

Käyttöomaisuus myyntituotot 0 20 19

Tutkimus ja kehitysmenot 4 041 3 614 4 918


   % liikevaihdosta 24 21     21

Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä 188 180 178

Henkilöstö kauden lopussa 195 173 174Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos (EPS),
jatkuvat toiminnot -0,03 -0,02 -0,02

Osakekohtainen oma pääoma 0,08 0,05 0,05

Osingot 0,00 0,00 0,00

Osakekohtainen osinko, euro 0,00 0,00 0,00

Osinko tuloksesta, % 0 0 0


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet(Voitto ennen veroja - välittömät verot)
Oman pääoman tuotto (ROE) % =     x100/

  Oma pääoma + vähemmistöosuus(Voitto ennen veroja + korkokulut + muut
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % =   rahoituskulut) x100/

  Taseen loppusumma - korottomat velatOmavaraisuusaste % = (Oma pääoma + vähemmistöosuus)  x100/

  Taseen loppusumma  -  saadut ennakotKorollinen vieras pääoma - rahavarat -
Nettovelkaantumisaste = sijoitukset/

  Oma pääoma + vähemmistöosuusVoitto ennen veroja - vähemmistöosuus -
Osakekohtainen tulos (EPS) = tuloverot/

Tilikauden keskimääräinen
  osakeantioikaistu

  osakkeiden lukumääräOsakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma/

  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

  tilinpäätöspäivänä


LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 - standardin mukaisesti. Tässä tiedotteessa
olevat luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULEVAISUUTTA ARVIOIVAT LAUSUNNOT

Tähän katsaukseen sisältyy muun muassa Stonesoftin taloudellista asemaa ja
toiminnan tulosta koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuuteen
liittyviä. Tällaiset lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja, vaan
edustavat Stonesoftin odotuksia tulevasta kehityksestä. Yhtiön käsityksen mukaan
näissä lausumissa esitetyt odotukset pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin.
Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavankin poikkeamisen näistä
esitetyistä lausumista. Tällaisia tekijöitä voivat olla mm. (1) muutokset
Stonesoftin markkina-asemassa tai palomuuri/VPN- ja tunkeutumisen havainto- ja
estojärjestelmien markkinoilla yleensä;(2) kilpailun vaikutus; (3) yhtiön
yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja asiakkaiden menestys, taloudellinen
tilanne ja suorituskyky; (4) yhtiön kyky hankkia keskeytyksettä ja kohtuuhintaan
laadukkaita komponentteja; (5) yhtiön kyky rekrytoida ja pitää yhtiön
palveluksessa ammattitaitoisia työntekijöitä sekä kehittää heidän osaamistaan;
(6) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut
raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin välillä; (7) muut
tuotteiden myyntiin, taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan, kilpailuun
tai lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat joko Stonesoftin
liiketoimintaan tai toimialaan yleisesti sekä (8) kykymme hallita tavoitteidemme
saavuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja antaa tarkkoja ennusteita.


TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus toimittajille ja analyytikoille järjestetään 22.10.2010 klo
10.30 Stonesoft Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210
Helsinki.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo, Stonesoft Oyj
puh. (09) 476 711
e-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com

Talousjohtaja Mikael Nyberg, Stonesoft Oyj
Puh. (09) 476 711
e-mail: mikael.nyberg@stonesoft.com

Stonesoft Oyj
Ilkka Hiidenheimo
toimitusjohtaja

Tämä tiedote ja osavuosikatsaukseen liittyvä esitysmateriaali
ovat myös Stonesoftin http://verkkosivuillahttp://www.stonesoft.com">verkkosivuillahttp://www.stonesoft.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
http://www.stonesoft.com">www.stonesoft.com[HUG#1454292]

STONESOFT OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2010:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Stonesoft Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug