STORA ENSO Oyj

Stora Enso Oyj Sijoittajauutiset Stora Enso ja Neste Oil aloittavat uusiutuvan dieselin laitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin

Lehdistötiedote   •   Loka 11, 2010 12:21 EEST

Stora Enson ja Neste Oilin yhteisyritys NSE Biofuels Oy aloittaa kaupallisen
biojalostamon ympäristövaikutuksien arvioinnin Porvoossa ja Imatralla.
Yhteisyritys näkee Porvoon ja Imatran mahdollisina vaihtoehtoisina
sijaintipaikkakuntina puubiomassasta korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä
tuottavalle biojalostamolle, jonka kapasiteetti olisi noin 200 000 tonnia
vuodessa.

”Koelaitoksen tulokset ovat olleet lupaavia, mutta lopullista päätöstä
mahdollisen kaupallisen laitoksen rakentamisesta ei ole tehty. Ensimmäinen ison
mittakaavan kaupallinen laitos merkitsee vähintään puolen miljardin euron
investointia. Kyseessä on uusi teknologia haasteineen, joten on selvää, että
hankkeen kannattavuus edellyttää merkittävää julkista tukea”, sanovat Neste
Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen sekä Stora Enson toimitusjohtaja Jouko
Karvinen.

Ketjua raaka-aineesta eli puubiomassasta aina dieselin raaka-aineena käytettävän
biovahan tuottamiseen asti on testattu vuonna 2009 käynnistyneessä uusiutuvan
dieselin koelaitoksessa Varkaudessa. Koeajot jatkuvat Varkaudessa vähintään
vuoteen 2011. Päätöksiä koelaitoksen mahdollisesta jatkosta ja mahdollisen
kaupallisen laitoksen toteuttamisesta tehdään ensi vuoden alkupuolella
liiketoimintasuunnitelmien ja kustannuslaskelmien valmistuttua.

Julkinen YVA-menettely Porvoossa ja Imatralla käynnistyy marraskuun alkupuolella
ja kestää noin vuoden. Yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
Porvoon ja Imatran valinta mahdollisiksi kaupallisen laitoksen
sijaintipaikkakunniksi perustuu raaka-aineen saatavuuteen ja hyviin logistisiin
yhteyksiin. Neste Oilin ja Stora Enson valmiit tuotantoympäristöt Porvoossa ja
Imatralla mahdollistaisivat myös muun muassa biojalostamolla syntyvän
lämpöenergian hyödyntämisen tehokkaasti ja ympärivuotisesti.Lisätietoja:

Stora Enso:
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Neste Oil:
Lars Peter Lindfors, teknologia- ja strategiajohtaja, p. 010 458 3605
Hanna Maula, viestintäjohtaja, p. 050 458 4618

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


YVA-menettely

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan arvioidaan
biojalostamon vaikutuksia lähiympäristöön. Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen
ja Imatran tehtaiden ympäristöjen asukkailla, yhdistyksillä ja järjestöillä sekä
muilla hankkeista kiinnostuneilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristövaikutusten
arviointiohjelmaan. Yhteysviranomainen asettaa YVA-arviointiohjelman julkisesti
nähtäville internetissä sekä painetussa muodossa Porvoossa ja Imatralla
marraskuun alkupuolella kahden kuukauden ajaksi. Tänä aikana kansalaiset ja
yhteisöt voivat ilmaista mielipiteensä suunnitellun ympäristövaikutusten
arvioinnin riittävyydestä. Tarkemmat tiedot YVA-arviointiohjelmaan
tutustumisesta, yleisötilaisuuksista ja palautteen antamisesta annetaan
yhteysviranomaisen julkaisemassa kuulutuksessa marraskuun alkupuolella. Kuulutus
julkaistaan muun muassa Imatralla ja Porvoossa ilmestyvissä yleisimmissä
sanomalehdissä. Mielipiteet osoitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. 

Arviointityön tulokset kootaan myöhemmin julkaistavaan ympäristövaikutusten
arviointiselostukseen, johon voi tällöin tutustua ja antaa palautetta.
YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen syyskuun 2011 loppuun mennessä,
minkä jälkeen NSE Biofuels Oy voi saada ympäristöluvan biojalostamolle.


Valokuvia on saatavilla osoitteessa
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=11102010


Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


STORA ENSO OYJ


Source: Millistream