STORA ENSO Oyj

Stora Enso Oyj Sijoittajauutiset Stora Enso valittiin vastuullisen sijoittamisen FTSE4Good-indeksiin kymmenennen kerran

Lehdistötiedote   •   Syys 18, 2010 04:34 EEST

Stora Enso on valittu mukaan vastuullisen sijoittamisen FTSE4Good -indeksiin
kymmenennen peräkkäisen kerran. Indeksi on laajalti tunnettu vastuullisen
sijoittamisen indeksi, johon valittujen yritysten on täytettävä tiukat
sosiaaliset, eettiset ja ympäristökriteerit. FTSE4Good-indeksi ohjaa
vastuullista sijoittamista arvioimalla ja mittaamalla yritysten toimintaa.

Indeksin arviointikriteereitä ovat yritysten ympäristötyö, ilmastonmuutos,
ihmisoikeudet, hankintaketjun työolosuhteisiin liittyvät standardit sekä
lahjonnan vastainen työ. Kriteerejä päivitetään jatkuvasti, jotta ne varmasti
heijastelevat vastuullisen liiketoiminnan parhaita käytäntöjä.

“Se, että olemme mukana FTSE4Good-indeksissä kymmenettä peräkkäistä vuotta, on
merkki jatkuvasta parantamisesta. Indeksi on tinkimätön - jos yritykset eivät
paranna suoritustaan jatkuvasti, riskinä on indeksistä putoaminen”, sanoo Stora
Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen. ”Tämä sopii hyvin Stora Enson näkemykseen
yritysvastuusta. Vastuullisuus ei ole asia, joka saavutetaan kerran ja sitten
jätetään siihen. Vastuullisuus on kaiken toimintamme ydin, ja meidän on
löydettävä tapoja parantaa toimintaamme joka päivä."

FTSE4Good-indeksi päivitetään kaksi kertaa vuodessa, jolloin yritykset saavat
tiedon pääsystään mukaan listalle. Indeksin on suunnitellut FTSE yhdessä
UNICEFin kanssa, ja se perustuu EIRIS eettisen sijoittamisen tutkimuspalvelun
keräämään dataan.

FTSE Group

FTSE on itsenäinen yhtiö, jonka omistavat yhteisesti The Financial Times ja
Lontoon pörssi. FTSE ei jaa taloudellisia neuvoja asiakkailleen, mikä
mahdollistaa puolueettoman markkinatiedon välittämisen. FTSE-indeksejä
hyödyntävät työssään laajalti sijoittajat, konsultit, salkunhoitajat,
investointipankit, pörssit ja pörssimeklarit.


Stora Enson vastuullisuustyö on saanut hiljattain tunnustusta myös näissä
listauksissa:


Dow Jones kestävän kehityksen indeksi
Dow Jones kestävän kehityksen indeksi on ensimmäinen maailmanlaajuinen indeksi,
joka seuraa johtavien vastuullisten yritysten tulosta. Yritykset valitaan
listalle tai poistetaan siltä niiden taloudellisen-, sosiaalisen- ja
ympäristötyön tulosten perusteella. Indeksi tarjoaa sijoittajille luotettavaa ja
puolueetonta vertailutietoa, jota voidaan hyödyntää vastuullisen sijoittamisen
työkaluna.


Ethisphere-instituutin mailman eettisimpien yritysten lista vuodelle 2010
Amerikkalainen Ethisphere-instituutti on nimennyt Stora Enson yhdeksi maailman
eettisimmistä yrityksistä vuonna 2010. Ethisphere-instituutti on johtava
kansainvälinen tutkimuslaitos, joka on keskittynyt eettiseen liiketoimintaan,
yritysvastuuseen, korruption vastustamiseen ja kestävään kehitykseen liittyvien
parhaiden käytäntöjen luomiseen, kehittämiseen ja jakamiseen.


Lisätietoja:

Heidi Puusa, yritysilmeestä ja yritysvastuuviestinnästä vastaava johtaja, p.
02046 21309


www.storaenso.com
www.storaenso.com/sustainability
www.storaenso.com/globalresponsibility


Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


Source: Millistream