STORA ENSO Oyj

Stora Enso sulkee pysyvästi 195 000 tonnin vuosikapasiteetin sanomalehtipaperikoneen Maxaussa

Lehdistötiedote   •   Syys 08, 2010 02:23 EEST

Stora Enso sulkee pysyvästi sanomalehtipaperikoneen Maxaun tehtaalla Saksassa
marraskuun 2010 loppuun mennessä. Suljettavan koneen vuosikapasiteetti on
195 000 tonnia. Sulkeminen edellyttää vielä Stora Enso Maxaun hallituksen sekä
Stora Enson Saksan tytäryhtiön hallintoneuvoston päätökset. Maxaun
sanomalehtipaperituotannon lopettamisen taustalla ovat Euroopan heikko
markkinanäkymä ja korkeat tuotantokustannukset. Myyntihinnat ovat laskeneet
merkittävästi samalla kun kierrätyspaperin ja puuraaka-aineen kustannukset ovat
nousseet voimakkaasti. Tämän vuoksi ei ole realistista odottaa, että Maxaun
sanomalehtipaperikoneen tuotanto muuttuisi lähitulevaisuudessa jälleen
kannattavaksi.

”Euroopan sanomalehtipaperimarkkinoilla vallitsee rakenteellinen, erittäin
vaikea ylikapasiteettitilanne, eikä kysynnässä ole ollut merkittävää elpymistä
kulutuksen romahdettua vuoden 2009 alussa. Myös kysynnän tulevaisuuden näkymät
ovat heikot. Lisäksi puu- ja kierrätyskuidun saatavuus Saksassa on ollut
rajallista, mikä on osaltaan kasvattanut kuluja nopeasti viime aikoina”, sanoo
Juha Vanhainen, Painopaperit-liiketoiminta-alueen johtaja.

Maxaun tehtaan sanomalehtipaperikoneen pysyvä sulkeminen tulee vähentämään
Euroopan sanomalehtipaperikapasiteettia noin 1,5 prosentilla.

Sulkeminen tulee vaikuttamaan noin 180 työntekijään Stora Enson Maxaun tehtaalla
työskentelevistä 617 työntekijästä. Stora Enso laatii erillisen
sopeuttamissuunnitelman niille työntekijöille, joihin sulkeminen vaikuttaa.
Maxaun tehtaan kaksi päällystämätöntä aikakausilehtipaperia valmistavaa konetta
jatkavat toimintaansa normaalisti. Koneiden yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on
530 000 tonnia.

Arvioitu taloudellinen vaikutus
Stora Enso arvioi Maxaun sanomalehtipaperikoneen pysyvällä sulkemisella olevan
seuraavia taloudellisia vaikutuksia yhtiön sanomalehtipaperisegmenttiin:

--------------------------------------------------------------------------------
| | Milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset kassavaikutuksettomat aineelliset | 13 |
| hyödykkeet ja käyttöpääoman alaskirjaukset 7-9/2010 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset kassavaikutteiset varaukset 7-9/2010 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteinen sijoitetun pääoman vähennys | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosittainen liikevaihdon vähennys | 40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton vuosittainen parannus | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisätietoja:
Juha Vanhainen, johtaja, Painopaperit-liiketoiminta-alue, p. 02046 21343
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, p. 02046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsStora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


STORA ENSO OYJ
Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio


Source: Millistream