STORA ENSO Oyj

Stora Enso tarjoaa metsänomistajille uuden asiakasohjelman

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 21:47 EET

Helsinki, Suomi, 2011-02-15 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Stora Enso otti
vuoden alussa käyttöön uuden metsänomistajille suunnatun asiakasohjelman.
Tähtiasiakasohjelma kääntää uuden lehden puukaupassa ja on merkittävä askel
kohti kanta-asiakkuutta Stora Enson metsänomistajapalveluissa. Ohjelma soveltuu
kaikille metsänomistajille ja sisältää eri asiakkuustasoja metsänomistajan
aktiivisuudesta riippuen. Säännöllisesti puuta myyvät metsänomistajat saavat
parhaat edut ja hyötyvät siten eniten Stora Enson tarjoamista palveluista.

”Metsänomistajien tarpeet ja myyntikäyttäytyminen muuttuvat ja me vastaamme
muutokseen kehittämällä heille jatkuvasti uusia palveluja ja etuja. Olemme
aktiivisesti yhteydessä metsänomistajiin ympäri vuoden ja luomme omalla
toiminnallamme tasaisuutta puukauppaan. Ostamme leimikoita myös kuluvan talven
korjuuseen, sillä hyvien korjuukelien ansiosta olemme pystyneet purkamaan
talvivarantoamme”, Stora Enson metsäpäällikkö Jorma Länsitalo sanoo. Puulla on
nyt Suomessa hyvä kysyntä ja Stora Enso ostaa kaikkia puutavaralajeja kaikilla
kauppamuodoilla. Ostossa etusijalla ovat kuituvaltaiset leimikot ja sulan maan
korjuuseen soveltuvat päätehakkuu- ja harvennusleimikot.

Stora Enso tarjoaa metsänomistajille puukaupan lisäksi myös metsänhoito- ja
neuvontapalveluja sekä Tähtitilin sijoitusvaihtoehtona puukaupparahoille.
Kattavat palvelut auttavat niin verotusasioissa kuin metsänhoitotöiden
toteutuksessakin. Aktiiviset puunmyyjät ja muiden palvelujen käyttäjät hyötyvät
Tähtiasiakkuudesta eniten. He saavat puukaupan yhteydessä lisäetuja, joita ovat
esimerkiksi puukaupan bonus, hinnantarkistus, kampanjatarjoukset sekä
alennukset metsäpalvelutöistä. Palveluiden ja kanta-asiakkuuden kehittäminen
yhdessä metsänomistajien kanssa saa jatkossakin merkittävästi painoarvoa Stora
Enson puunhankinnan kehittämisessä.

Lisätietoja:
Jorma Länsitalo, metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä, p. 02046 23008
Esa Ojala, ostojohtaja, Stora Enso Metsä, p. 02046 23006
Mikko Utunen, markkinointipäällikkö, Stora Enso Metsä, p. 02046 23017
Susanna Rissanen, viestintäpäällikkö, Stora Enso Metsä, p. 02046 24984

www.storaensometsa.fi

Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista
materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on
maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli
10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä
(STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson
ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa.

Stora Enso Metsä toimittaa puuraaka-aineen yhtiön suomalaisille sellu- ja
paperitehtaille sekä sahoille. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset
tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Stora Enso Metsän
palveluksessa on noin 650 henkilöä ja alihankkijoina noin 400 kone- ja
autoyrittäjää alihankkijoina. http://www.storaensometsa.fi

Source: Millistream