Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Suhdannenäkymät edelleen kohentuneet – Pirkanmaan pk-yritysbarometrin tulokset, syksy 2010

Lehdistötiedote   •   Syys 07, 2010 22:29 EEST

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriöön teettämän pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritykset odottavat suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana koko maassa ja alueella oman yrityksen kannalta. Pirkanmaalla toimivista pk-yrityksistä melkein puolet ennakoi suhdannenäkymien paranevan ja 8 prosenttia yrityksistä ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Alueen pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat edelleen hieman heikommat kuin koko maan pk-yrityksillä keskimäärin.

 

Pirkanmaalla toimivat pk-yritykset odottavat työllisyyden paranevan seuraavan vuoden aikana.  Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät ovat Pirkanmaalla korkeammalla tasolla kuin keväällä 2010 (saldoluku tuolloin 8 %).    

Koko maan pk-yrityksistä 39 prosenttia ja alueella 32 prosenttia on jo sopeuttanut toimintaansa suhdannetilanteen vuoksi. Lisäksi 7 prosenttia koko maan ja 7 prosenttia alueen pk-yrityksistä suunnittelee toimintansa sopeuttamista. 

 

Kehittämisen esteet. Pirkanmaalla pk-yritysten kehittämisen pahimmat esteet ovat yleiseen suhdanteeseen/taloustilanteeseen sekä resursseihin liittyvät tekijät. Rahoitukseen liittyvät tekijät ovat kehittämisen pahimpina esteinä 9 prosentilla Pirkanmaan pk-yrityksistä. Vakuuksien puute on esteenä 45 prosentilla, rahoituksen saatavuus 33 prosentilla ja rahoituksen hinta 20 prosentilla.  

 

Rahoitus. Pirkanmaan alueen ja koko maan yrityksistä 30 prosenttia oli ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana. Eniten rahoitusta tarvitaan käyttöpääomaksi. Pirkanmaan pk-yritykset aikovat hankkia ulkoista rahoitusta useimmiten pankista (67 %) tai Finnverasta (29 %). Rahoitusyhtiöistä rahoitusta aikoo hakea 19 prosenttia rahoitusta hakevista alueen yrityksistä.  

Maksuvaikeudet ja -järjestelyt. Hieman vajaa viidesosa koko maan ja viidesosa alueen pk-yrityksistä ilmoittaa yrityksellä olleen maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Yli puolet sekä koko maan että alueen osalta lisäksi ilmoittaa, että asiakkailla/kumppaneilla on ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Noin kymmenesosa sekä alueen että koko maan pk-yrityksistä ilmoittaa, että maksujärjestelyihin on ollut tarvetta verottajan kanssa viimeisen kuuden kuukauden aikana. Alueella on ollut hieman harvemmin tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa, kuin koko maassa keskimäärin.

 

Lisätietoja:

Pirkanmaan Yrittäjät
Toimitusjohtaja Jari Jokilampi
jari.jokilampi(at)pirkanmaanyrittajat.fi
puh. 0500 731 445

Pirkanmaan ELY-keskus
Ylijohtaja Riitta Varpe
riitta.varpe(at)ely-keskus.fi
puh. 040 534 5353

Finnvera Oyj
Aluejohtaja Juha Ketola
jari.ketola(at)finnvera.fi
puh. 040 582 9280

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriöön teettämän pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritykset odottavat suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana koko maassa ja alueella oman yrityksen kannalta. Pirkanmaalla toimivista pk-yrityksistä melkein puolet ennakoi suhdannenäkymien paranevan ja 8 prosenttia yrityksistä ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Alueen pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat edelleen hieman heikommat kuin koko maan pk-yrityksillä keskimäärin.

 

Pirkanmaalla toimivat pk-yritykset odottavat työllisyyden paranevan seuraavan vuoden aikana.  Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät ovat Pirkanmaalla korkeammalla tasolla kuin keväällä 2010 (saldoluku tuolloin 8 %).    

Koko maan pk-yrityksistä 39 prosenttia ja alueella 32 prosenttia on jo sopeuttanut toimintaansa suhdannetilanteen vuoksi. Lisäksi 7 prosenttia koko maan ja 7 prosenttia alueen pk-yrityksistä suunnittelee toimintansa sopeuttamista. 

 

Kehittämisen esteet. Pirkanmaalla pk-yritysten kehittämisen pahimmat esteet ovat yleiseen suhdanteeseen/taloustilanteeseen sekä resursseihin liittyvät tekijät. Rahoitukseen liittyvät tekijät ovat kehittämisen pahimpina esteinä 9 prosentilla Pirkanmaan pk-yrityksistä. Vakuuksien puute on esteenä 45 prosentilla, rahoituksen saatavuus 33 prosentilla ja rahoituksen hinta 20 prosentilla.  

 

Rahoitus. Pirkanmaan alueen ja koko maan yrityksistä 30 prosenttia oli ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana. Eniten rahoitusta tarvitaan käyttöpääomaksi. Pirkanmaan pk-yritykset aikovat hankkia ulkoista rahoitusta useimmiten pankista (67 %) tai Finnverasta (29 %). Rahoitusyhtiöistä rahoitusta aikoo hakea 19 prosenttia rahoitusta hakevista alueen yrityksistä.  

Maksuvaikeudet ja -järjestelyt. Hieman vajaa viidesosa koko maan ja viidesosa alueen pk-yrityksistä ilmoittaa yrityksellä olleen maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Yli puolet sekä koko maan että alueen osalta lisäksi ilmoittaa, että asiakkailla/kumppaneilla on ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Noin kymmenesosa sekä alueen että koko maan pk-yrityksistä ilmoittaa, että maksujärjestelyihin on ollut tarvetta verottajan kanssa viimeisen kuuden kuukauden aikana. Alueella on ollut hieman harvemmin tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa, kuin koko maassa keskimäärin.

 

Lisätietoja:

Pirkanmaan Yrittäjät
Toimitusjohtaja Jari Jokilampi
jari.jokilampi(at)pirkanmaanyrittajat.fi
puh. 0500 731 445

Pirkanmaan ELY-keskus
Ylijohtaja Riitta Varpe
riitta.varpe(at)ely-keskus.fi
puh. 040 534 5353

Finnvera Oyj
Aluejohtaja Juha Ketola
jari.ketola(at)finnvera.fi
puh. 040 582 9280