Valtioneuvosto

Suojelupoliisin päälliköksi haki neljä henkilöä

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 10:12 EET

Suojelupoliisin määräaikaista päällikön virkaa haki neljä henkilöä. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat toimitusjohtaja, tietotekniikan perustutkinto, Matti Hyvönen, Suojelupoliisin apulaispäällikkö, OTK, Petri Knape, valtionsyyttäjä, OTK, Ari-Pekka Koivisto, valtiosihteeri, OTK, Antti Pelttari.

Suojelupoliisin päällikkö johtaa suojelupoliisin toimintaa ja vastaa siitä, että viraston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja tehokkaasti. Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- tai yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Suojelupoliisin päällikön kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus.

Suojelupoliisin päällikön virka tuli avoimeksi, kun viran nykyinen haltija Ilkka Salmi nimitettiin EU:n tilannekeskuksen johtajan virkaan neljä vuoden määräajaksi. Salmi aloittaa työnsä EU:ssa 15. helmikuuta.

Suojelupoliisin päällikön nimittää valtioneuvosto sisäasiainministeri Anne Holmlundin esityksestä.

Lisätietoja: poliisijohtaja Pentti Saira,071878 8571, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, 071878 8550