Viestintätoimisto Pohjoisranta

Suomalaiset cleantech-alan yritykset mukana Britannian energiahaasteen ratkaisussa

Lehdistötiedote   •   Syys 20, 2010 15:36 EEST

Britannia on historiallisen haasteen edessä: maa on asettanut itselleen kunnianhimoiset päästötavoitteet, mutta samaan aikaan hallitus leikkaa menoja voimakkaasti. Uuden hallituksen kovasta kulukuurista huolimatta suuria cleantech-alan investointeja ei kyseenalaisteta. Suomalaisten yritysten cleantech-osaaminen kiinnostaa nyt Britanniassa. 

Britannian hallitus panostaa voimakkaasti ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja puhtaisiin teknologioihin. Kunnianhimoiset päästötavoitteet ja julkisten menojen leikkaukset kuulostavat hankalalta yhtälöltä.

 ”Ennätysmäinen valtion budjetin alijäämä aiheuttaa haasteita, mutta viimeaikaiset merkit ovat lupaavia. Erityisesti rakennusala vauhdittaa kasvua. Kestävä taloudellinen kasvu juontaa juurensa yksityisen sektorin kasvusta ja juuri cleantech-alaan panostetaan nyt Britanniassa”, kertoo UK Trade and Investmentin Market Adviser Mari Aaltonen

Britannian hallitus on asettanut kunnianhimoiset päästötavoitteet. Vuoteen 2020 mennessä 15 prosenttia energiantuotannosta tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Tämä tarkoittaa uusiutuvien energiamuotojen käytön seitsenkertaistamista vuoden 2008 lukuihin verrattuna. Tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan noin 100 miljardin investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin.

”Britannia ei voi saavuttaa tavoitettaan yksin, vaan ulkomaisia investointeja täytyy kasvattaa. Britannia on avoin ja vakaa markkina toimia yrityksille. Uuden yrityksen perustaminen on vaivatonta ja hallitus tukee voimakkaasti ulkomaisia investointeja. Lisäksi rohkaistaan yksityisten ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä tutkimuslaitosten kanssa tehtävää kehitystyötä”, Aaltonen kertoo.

Cleantech Finland Lontoossa

”Britannian cleantech-markkinat ovat erittäin kiinnostavat suomalaisten yritysten näkökulmasta. Merkittävät julkiset investoinnit avaavat mahdollisuuksia suomalaiselle huippuosaamiselle”, sanoo Cleantech Finlandin ohjelmajohtaja Santtu Hulkkonen.

Kokonaisuudessaan vuonna 2009 Britannian matalapäästöisten ympäristötuotteiden ja palveluiden markkinat olivat kuudenneksi suurimmat maailmassa. Markkinat olivat viime vuonna arvoltaan 112 miljardia puntaa ja ne kasvoivat viime vuonna 4,3 %.

Cleantech Finland järjestää 22.9. Lontoossa yhdessä ulkoasiainministeriön ja Finpron kanssa puhtaan teknologian tapahtuman. Suomalaisyritysten osaamisen lisäksi tapahtumassa esitellään suomalaista yksityisen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Suomesta paikalla on suomalaisten cleantech-yritysten johtoa ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen. Britannian hallitusta edustaa varaministeri Mark Prisk.

Suomalaisosaamiselle kysyntää

”Britanniassa kolmannes hiilidioksidipäästöistä tulee asumisesta. Rakennuskannan nykyaikaistaminen luo merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille. Kysyntää on sekä vihreässä uudisrakentamisessa että vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa”, sanoo Aaltonen.

Britannian hallitus tukee vihreän talouden lakialoitetta, jonka myötä on tarkoitus luoda kansallinen ohjelma kotien ja yritysten energiatehokkuuden parantamiseksi.

”Uusiutuvien energiamuotojen tavoitteiden saavuttamiseksi avainasemassa ovat panostukset offshore-tuulivoimaan. Myös biomassasektorilla on tilaa suomalaisille toimijoille. Lisäksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, päästökauppa ja panostukset matalapäästöiseen liikenteeseen tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia”, Aaltonen luettelee.

Merelle rakennettavat suuremman kapasiteetin tuulipuistot ovat keskeisessä asemassa tuulivoiman tehokkaassa käytössä. Hallituksen tavoitteena on lisätä tuulivoimalla tuotetun sähkön määrää nykyisestä 8 gigawatista 33 gigawattiin vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa noin neljännestä Britannian kysynnästä.

Britanniassa kotitalouksien jätteenkierrätys on vasta alkutekijöissään. Vain noin 20 prosenttia kotitalousjätteistä kierrätetään. Mahdollisuuksia on muun muassa jätemäärien minimoinnissa, kierrättämisessä ja jätteen käsittelyssä.

www.cleantechfinland.com

Britannian päästötavoitteet ja cleantech-alan mahdollisuudet:

  • Vuoteen 2020 mennessä 15 % energiantuotannosta tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Tämä tarkoittaa uusiutuvien energiamuotojen käytön seitsenkertaistamista vuoden 2008 lukuihin verrattuna.
  • Tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan noin 100 miljardin investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin.
  • Uusiutuvista energiamuodoista panostetaan offshore-tuulivoimaan, biomassasektoriin ja aaltoenergiaan.
  • Rakennusten energiatehokkuus, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, päästökauppa ja panostukset matalapäästöiseen liikenteeseen tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia.
  • Kokonaisuudessaan vuonna 2009 Britannian matalapäästöisten ympäristötuotteiden ja palveluiden markkinat olivat kuudenneksi suurimmat maailmassa. Markkinat olivat viime vuonna arvoltaan 112 miljardia puntaa ja ne kasvoivat 4,3 %.

Cleantech Finlandin jäsenyritykset vierailevat Lontoossa 22.9.2010. Paikalla ovat suomalaisten ja britannialaisten yritysten lisäksi Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sekä Britannian hallitusta edustava varaministeri Mark Prisk.  

Lisätietoja:

Santtu Hulkkonen, ohjelmajohtaja, Cleantech Finland, +358 40 34 33 341, santtu.hulkkonen@finpro.fi

Mari Aaltonen, Market Adviser, UK Trade and Investment, +358 50 300 4333, mari.aaltonen@fco.gov.uk

Cleantech Finland -brändihanke tukee Suomen ympäristöliiketoiminnan kasvua ja yhdistää suomalaiset cleantech-alan huippuosaajat. Brändin tehtävä on parantaa yritysten tunnettuutta ja uskottavuutta kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien keskuudessa sekä luoda Suomesta kuva vastuullisena korkean teknologian ja ympäristöosaamisen maana, johon kannattaa sijoittaa ja sijoittua. Cleantech Finlandia hallinnoi ja kehittää Finpro. Brändin omistaa Elinkeinoelämän keskusliitto, EK. Cleantech Finlandin johtoryhmä myöntää käyttöoikeudet brändille.