Anssi Eriksson

Suomalaiset kuluttajat hyödyntävät mobiilia ostopäätöksissään

Lehdistötiedote   •   Loka 08, 2012 10:36 EEST

Internet-markkinointikonsultti Anssi Erikssonin yrityksille suunnatusta tutkimusten yhteenvedosta ei jää epäselvyyksiä suomalaisten kuluttajien mobiilikäytön osalta: älypuhelimet ovat jo nykyisellään yrityksille hyvinkin merkittävä markkinointikanava.

Kannattaako mobiilimarkkinointi Suomessa -nimellä kulkevassa infografiikassa etsittiin vastausta kysymykseen, "miksi ihmeessä yritykseni tulisi panostaa mobiiliin?". Lähdemateriaalina käytetyistä Googlen Our Mobile Planet: Suomi, TNS Gallupin Mobile Life ja iProspectin Nordic Life -tutkimuksista käy muun muassa ilmi, kuinka yli 60% älypuhelimella palveluita etsineistä kuluttajista on ollut yhteydessä löytämiinsä yrityksiin. Lisäksi lähemmäs 70% kuluttajista on vieraillut yrityksessä mobiilihakunsa seurauksena.

Tutkimustuloksista on havaittavissa myös selkeä trendi, varsinkin vertailtaessa Suomea muihin pohjoismaihin. Eriksson tarkentaa: "Vaikka näitä lukuja ei itse yhteenvetoon sisällytettykään, älypuhelimien määrä ja käyttö ostotarkoituksiin tai ostopäätösten tueksi on muissa Pohjoismaissa, etenkin Norjassa ja Ruotsissa Suomea jonkin verran edellä. Kaikki kuitenkin viittaa siihen, että mobiilikäyttö jatkaa kasvuaan kaikilla mittareilla, paitsi Suomessa, myös Pohjoismaissa yleensä."

Yksityinen Internet-markkinointikonsultti Anssi Eriksson tarjoaa pk-yrityksille mm. hakukonemarkkinointia, brändinkehitystä ja maineenhallintaa.