Soprano

Suomalaiset väsyvät heikkoon johtamiseen ja työelämän kuormittavuuteen

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2010 12:52 EET

Suomalaiset joutuvat ennenaikaiselle eläkkeelle työelämän henkisen ja fyysisen kuormittavuuden sekä heikon johtamisen takia. Lokakuun lopussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 1200 työikäistä suomalaista. Samankokoinen päättäjäryhmä katsoi heikon johtamisen ja henkisen kuormittavuuden ennenaikaisen eläköitymisen syiksi. Lisäksi päättäjät näkivät, että isot muutokset työpaikoilla selittävät ilmiötä.

Kyselyt teetti Kuntoutussäätiön kuntoutusliiketoimintaa jatkava Avire-Kuntoutus Oy. Kyselyissä 81 % suomalaisista työntekijöistä ja 89 % päättäjistä nosti työelämän henkisen kuormittavuuden merkittävimmäksi syyksi ennenaikaiselle eläköitymiselle. Päättäjien ryhmässä lisäksi merkittäviä syitä olivat isot muutokset työpaikoilla ja heikko johtaminen.

Suomalaiset työntekijät kokevat työelämän fyysisen kuormittavuuden ja heikon johtamisen syiksi hakeutua pois työelämästä. Kyselyn perusteella osaltaan ilmiötä selitti työntekijän halu päästä ennenaikaisesti pois työelämästä. Molemmissa ryhmissä tätä pidettiin neljänneksi tärkeimpänä syynä.

Päättäjät ja suomalaiset työntekijät ovat samaa mieltä työurien pidentämisen keinoista. Kannustava johtaminen, työkykyä ylläpitävä kuntoutus ja työtehtävien uudelleenjärjestely ovat positiivisen muutoksen avaintekijöitä.

Johtamista tuettava, kuntoutusta uudistettava

Avire-Kuntoutus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Karvonen näkee mielipidemittauksen tulokset selkeänä signaalina kuntoutuspalveluiden järjestäjille ja yrityksille siitä, että johtamisen tukemiseen tarvitaan konkreettisia ja nopeita toimenpiteitä. Toiseksi niin kuntoutuspalveluiden järjestäjien, terveydenhuollon kuin yritystenkin pitää suunnata enemmän voimavaroja kuntoutuksen uudistamiseen. Karvosen mukaan kuntoutuksen haasteena on olla nykyistä lähempänä itse työelämää ja työpaikkoja. Nykyään kuntoutus tapahtuu työstä ja työterveyshuollosta irrallisena toimintona.

”Yhteiskunnan, me kuntoutuspalveluiden tarjoajat mukaan lukien,  tulee ymmärtää laajemmin suomalaisten työ- ja toimintakyvyn merkitys. Nykyisin vika-, vamma- ja sairauskeskeinen ajattelu vaikeuttaa varhaisten ja aidosti vaikuttavien kuntoutusmuotojen kehittymisen ja tarjoamisen”, Avire-Kuntoutuksen ylilääkäri Veli-Pekka Valkonen toteaa.

Kimmo Karvosen mukaan heikon johtamisen ongelmat ovat tiedossa. Asiat jäävät usein puheen tasolle, kun esimiehet ja johtajat eivät saa tukea henkilöstöjohtamiseen.

”Tarvitaan enemmän vuoropuhelua työntekijän, työterveyshuollon ja esimiehen välille. ”

Hyvä henkilöstöjohtaminen on tärkein menestystekijä

Päättäjiltä ja työntekijöiltä kysyttiin myös työpaikan menestystekijöitä. Tärkeimmiksi asioiksi nähtiin hyvä henkilöstöjohtaminen, hyvä osaaminen sekä työntekijöiden työkyky.

Kysyttäessä, miksi kuntoutukseen ei hakeuduta, tiedon puute oli merkittäväin syy. Tämä viestii kuntoutusjärjestelmän monimutkaisuudesta, yhteistyön vähäisyydestä sekä tiedottamisen puutteesta.

”Aiemmissa tukimuksissa on arveltu, että kuntoutukseen hakeutumiseen vaikuttaa myös pelko työpaikan menetyksestä. Tämä kysely ei tue tätä”, Veli-Pekka Valkonen sanoo.

Lisätietoja:

Avire-Kuntoutus Oy
toimitusjohtaja Kimmo Karvonen
puh: 040 505 2158
kimmo.karvonen@avire.fi

ylilääkäri Veli-Pekka Valkonen
puh. 040 837 4781
veli-pekka.valkonen@avire.fi

Lisämateriaalia: www.avire-kuntoutus.fi
Kysely toteutettiin sähköisesti työntekijöille (TNS Gallup Oy) ja päättäjille  (Soprano Oyj).

Avire-Kuntoutus Oy on perustettu syyskuussa jatkamaan Kuntoutussäätiön kuntoutusliiketoimintaa.