Finpro

Suomalaiset yritykset mukaan kehittämään Venäjän arktista teknologiaa

Lehdistötiedote   •   Kesä 19, 2011 12:32 EEST

Mantereella sijaitsevien öljy- ja maakaasukenttien ehtyessä Venäjä ottaa arktisten merialueiden energiavarantoja käyttöön. FinNoden-verkoston tutkimuksen mukaan uusien energiavarantojen hyödyntäminen avaa mahdollisuuksia suomalaiselle telakkateollisuudelle.

”Arktisten merialueiden energiavarantojen hyödyntämiseen Venäjä tarvitsee paljon erikoiskalustoa, kuten jäänmurtajia, tankkereita ja öljynporauslauttoja. Pullonkaulana on Venäjän telakoiden suorituskyky, joka ei riitä vastaamaan haasteeseen”, Finpron seniorikonsultti Alexey Zak toteaa.

Suomalaisten innovaatiotoimijoiden FinNode-verkoston tutkimuksen mukaan Venäjä panostaa voimakkaasti laivanrakennukseen: tavoitteena on hankkia jopa 1 500 uutta alusta vuoteen 2020 mennessä.

”Suomalaisyrityksillä on hyvä tilaisuus toimittaa Venäjän tarvitsemaa kalustoa sekä osaamista. Suomalaisyhtiöt ovat saaneet jo joitakin jäänmurtajatilauksia, mutta tämä on vasta alkua. Kaluston lisäksi Venäjä tarvitsee myös ulkomaista ammattitaitoa ja investointeja. Suomalaisille yrityksille tämä avaa lukuisia mahdollisuuksia”, Zak sanoo.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten yritysten näkökulmasta kiinnostavimpia mahdollisuuksia avaavat: laivanrakennus, alusten suunnittelu, komponenttien ja järjestelmien toimitukset, satamatekniikka ja asiantuntijoiden koulutus.

”Suomalaisten vahvuuksina ovat erityisesti korkealaatuinen arktisten alueiden osaaminen, yhteinen laivanrakennushistoria venäläisyritysten kanssa ja maantieteellinen sijainti. Suomessa rakennettiin aikoinaan yli 1 000 laivaa Neuvostoliittoon. Tämä yhteinen historia näkyy edelleen hyvinä suhteina yritysten välillä”, Zak toteaa.

North-West Russia Sea Cluster -tutkimusraportin tiivistelmä on saatavissa yhteyshenkilöiltä.

 

Lisätietoja:

Timo Koponen, johtaja, FinNode Venäjä p. 040 594 2605, timo.koponen(a)finpro.fi
Alexey Zak, seniorikonsultti, Finpro, p. +7 92 1992 0051, alexey.zak(a)finpro.fi

 

FinNode-verkosto on globaalisti toimiva suomalaista kilpailukykyä edistävä innovaatioverkosto. FinNode edustaa Suomea ja suomalaista osaamista kansainvälisissä innovaatiokeskuksissa USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Intiassa. FinNode yhdistää suomalaisia ja kansainvälisiä osaajia sekä osaamista innovaatioiden luomiseksi. FinNode tuottaa suomalaiselle innovaatiotoiminnalle uusia avauksia seuraamalla muutossignaaleja. FinNode palvelee yksittäisiä yrityksiä verkostoonsa kuuluvien organisaatioiden kautta. FinNoden keskeisinä toimijoina ovat Finpro, Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö. Lisäksi yhteistyössä ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Sitra, Suomen akatemia ja VTT. www.finnode.fi

Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva, suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä edistävä asiantuntijaorganisaatio, jonka yli 350 asiantuntijaa työskentelee 66 toimipisteessä 45 maassa. Finpro palvelee yrityksiä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konseptilla.
Finpron aktiivinen tulevaisuuden ennakointi, kansainvälistymisosaaminen ja kilpailukykyiset palvelut sekä maailmanlaajuinen verkosto antavat suomalaisyrityksille mainiot lähtökohdat oman liiketoimintansa ja kilpailukykynsä kehittämiseen. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinNode. www.finpro.fi