Suomen Akatemia

Suomen Akatemian Tiedekahvila Kuopiossa 30.8.2013

Lehdistötiedote   •   Elo 23, 2013 14:43 EEST

Suomen Akatemia järjestää kaikille avoimen Tiedekahvilan perjantaina 30.8. klo 14.30–16 Kuopion kaupungintalon 2. kerroksen kahvilassa osoitteessa Tulliportinkatu 31. Myös tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen. Tiedekahvila on osa Itä-Suomen yliopiston Tieteen päivien ohjelmaa.

Ohjelmassa AIDSin historiaa sekä näkökulmia ihmisen ja hevosen suhteesta

Professori Jopi Nyman Itä-Suomen yliopistosta luennoi aiheesta ”kulttuurisia näkökulmia ihmisen ja hevosen suhteeseen”. Jopi Nyman on tutkimuksissaan perehtynyt kulttuuristen eläintekstien kriittiseen analyysiin. Nyman tarkastelee tutkimuksessaan kauno- ja tietokirjallisuuden, elokuvan ja muun populaarikulttuurin tarjoamien eläinrepresentaatioiden yhteyksiä kansakunnan, ´rodun´ ja sukupuolen rakentamiseen. Tutkimuksen painopiste on angloamerikkalaisessa kulttuurissa eli Yhdysvalloissa, Britanniassa sekä kansainyhteisömaissa.

”Kerron Tiedekahvilassa ihmisen ja hevosen muuttuvaa suhdetta nykykulttuurissa tarkastelevasta tutkimushankkeestamme. Valotan hevosen muuttunutta merkitystä 2000-luvun suomalaisessa kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa ja tarkastelen suomenhevosta kansallisen identiteetin ja suomalaisuuden näkökulmista.”

Akatemiatutkija Jan Kuhasen aiheena on ”AIDSin alkuperä – teoriat ja historia”. Jan Kuhanen tutkii HIV/AIDS:ia Afrikassa historiallisena ongelmana siirtomaakauden jälkeen. Tutkimus kyseenalaistaa suurten ja kalliiden AIDS-hankkeiden mielekkyyden ja pyrkii osoittamaan, kuinka paikallistason ääni AIDS-työssä on painettu taka-alalle. Kuhasen tutkimusasetelman mukaan suuret kansallisen ja globaalin tason toimijat ovat määritelleet AIDS-epidemian omiin tarkoitusperiinsä sopivaksi ilmiöksi, jota voidaan lähestyä yksinkertaisin ja teknisin ratkaisuin. Kuhanen pyrkii myös osoittamaan, kuinka nämä ulkoa tuodut ratkaisut sotivat paikallistasolla vallitsevia kulttuurisia ja uskonnollisia normeja vastaan.

”Havainnollistan esityksessäni miten ja missä globaali HIV/AIDS-pandemia sai alkunsa, ja millä tavalla ihmisen toiminta on vaikuttanut asiaan. Tarkastelen aihetta uusimman kansainvälisen tutkimuksen ja omien tutkimustulosteni kautta.”

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Risto Alatarvas
p. 029 533 5007
etunimi.sukunimi@aka.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.Vuonna 2013 rahoitamme tutkimusta 317 miljoonalla eurolla. Akatemian tutkimusrahoituksella työskentelee vuosittain noin 8 000 henkilöä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.