Rakennusteollisuus RT ry

Suomen Betoniyhdistys ry kutsui uuden kunniajäsenen ja palkitsi neljä henkilöä ansiomitalilla

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 23:58 EET

​Betoniyhdistys on kutsunut 85-vuotisjuhlassaan Marina Congress Centerissä Helsingissä 8.11.2010 yhden uuden kunniajäsenen ja luovuttanut neljä Betoniyhdistyksen ansiomitalia.

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi on kutsuttu dipl.ins. Pekka Laurikainen. Pekka Laurikainen on tehnyt pitkäaikaista ja pyyteetöntä työtä Betoniyhdistyksessä ja erityisesti sen Teräsjaostossa. Hän on toiminut Teräsjaoston puheenjohtajana vuodesta 1972 aina vuoteen 2010 saakka eli yhteensä 38 vuotta. Tänä aikana Betoniyhdistyksen Teräsjaostossa on käsitelty muun muassa yli 300 jänneterästen käyttöselostetta ja lähes 100 jännemenetelmien käyttöselostetta sekä kymmeniä erikoisjatkosten, teräskuitujen ynnä muita käyttöselosteita. Tämän laadunvarmistuksen pohjalta on rakennettu otaksuttavasti merkittävä osa kaikkein vaativimmista suomalaisista betonirakennuskohteista.

Betoniyhdistyksen ansiomitalit 2010

Ansiomítali numero 30 luovutettiin dipl.ins. Tauno Hietaselle hänen työstään betonialan standardisoinnin parissa. Tauno Hietanen on toiminut myös arvokkaana yhdyssiteenä sekä pohjoismaisessa että eurooppalaisessa yhteistyössä viemällä suomalaista betonialan osaamista Eurooppaan. Samalla hän on ollut keskeinen toimija, kun yhteiseurooppalaista standardisointikulttuuria on tuotu suomalaiseen rakentamiseen. Toimintansa myötä Tauno Hietasesta on tullut yksi Euroopan arvostetuimmista betonialan standardisoinnin asiantuntijoista.
Ansiomítali numero 31 luovutettiin rak.ins. Pertti Ojalle hänen ansioistaan betonirakentamisen laadunhallinnan parissa. Pertti Oja on ollut pitkäaikainen Betoniyhdistyksen Betonimylläri- ja laboranttilautakunnan puheenjohtajana, jossa tehtävässä hän toimi pitkään vielä eläkkeellä ollessaankin.
Ansiomítali numero 32 luovutettiin dipl.ins. Ossi Räsäselle hänen työstään betonirakenteiden säilyvyyden varmistamisessa ja käyttöiän suunnittelussa sekä laadukkaan tilaajatoiminnan kehittämisessä infra-alalla. Hän on ollut myös myötävaikuttamassa keskeisellä tavalla monien betonin säilyvyyteen ja käyttöikään liittyvien tutkimusohjelmien käynnistämiseen ja toteuttamiseen.
Ansiomítali numero 33 luovutettiin dipl.ins. Kauko Juutiselle hänen työstään betonirakentamisen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kauko Juutinen on ollut myös pitkäaikainen Betoniyhdistyksen Betoninormikortistotyöryhmän ja Ääniteknisen normikortistotyöryhmän puheenjohtaja.

Aiemmat kunniajäsenet ja ansiomitalistit

Betoniyhdistyksen nykyisiä kunniajäseniä ovat (suluissa kutsumisvuosi), dipl.ins. Heimo Kakko (1985), civ.ing. Jan Moksnes (1995), Tapani Rechardt (2000) ja Asko Sarja (2004).
Yhdistyksen aikaisempia kunniajäseniä ovat olleet: (vuosiluvut tarkoittavat kunniajäseneksi kutsumisvuotta ja kuolinvuotta): prof. Jalmar Castrén, 1929, 1946; prof. Herman Hannelius 1941, 1970; vuorineuvos Emil Sarlin, 1945, 1956; dipl.ins. Emil Holmberg, 1946, 1954; yli-ins. Harald Backman, 1948, 1968; ylijoht. F.L. Lehtinen, 1949, 1976; yli-ins. Eero Peltonen 1975, 1977; prof. Mirco Roš, 1949, 1962; dipl.ins. Erik Eriksson, 1951, 1955; vuorineuvos Petter Forsström, 1952, 1967; prof. Hjalmar Granholm, 1960, 1972; prof. Aulis Junttila, 1970, 1979; prof. Arvo Nykä-nen,1972, 1990; prof. Jukka Vuorinen, 1974, 1985; dipl.ins. Matti Janhunen, 1975, 1985; prof. Magnus Malmberg, 1975, 1985; dipl.ins. Erkki Paloheimo, 1975, 1989; vuorineuvos Ilmari Helanto, 1978, 1979; prof. Sven G. Bergström, 1985, 1990; prof. Viljo Kuuskoski, 1975, 1994; yli-ins. Olavi Törmänen 1985, 1999; prof. Fritz Leonhardt 1985, 1999; apul.prof. Pentti Vähäkallio 1985, 2000, teollisuusneuvos Lauri Jämsä 1985, 2006, rak.neuvos Pentti Kaista 1995, 2006, Sven Pihlajavaara 2000, 2001. Erkki Juva 2000, 2004.
Betoniyhdistyksen ansiomitali on myönnetty seuraaville henkilöille: 1. prof. Arvo Nykänen 1985, 2. prof. Viljo Kuuskoski 1985, 3. yli-ins. Olavi Törmänen 1985, 4. rak.mest. Antti Hyvärinen 1985, 5. pääsiht. Pentti Moisio 1985, 6. prof. Heikki Poijärvi 1985, 7. tekn.lis. Heikki Kaitila 1985, 8. tekn.tri Tapani Rechardt 1985, 9. dipl.ins. Gustaf Mickos 1985, 10. tekn.lis. Patrick Enckell 1985, 11. dipl.ins. Pekka Laurikainen 1986, 12. apul.prof. Pentti Vähäkallio 1988, 13. dipl.ins. Heimo Kakko 1988, 14. dipl.ins., fil.tri Lasse Lampinen 1988, 15. dipl.ins. Matti Rönkä 1989, 16. dipl.ins. Risto Pesonen 1989, 17. rak.neuvos Pentti Kaista 1990, 18. dipl.ins. Erkki Juva 1991, 19. prof. Asko Sarja 1992, 20. dipl.ins Nikolai Danilotschkin 1993, 21. prof. Vesa Penttala 1994, 22. ins. Reino Hänninen 1996, 23. arkkitehti Jan Söderlund 1997, 24. tekn.tri Anna Kronlöf 1997, 25. kuvanveistäjä Pertti Kukkonen 1998, rakennuspäälliköt 26. Veli-Matti Sirkiä ja 27. Erkki Hannus 2002, 28. Matti T. Virtanen 2004, 29. tekn.tri Matti Leskelä 2005.
Suomen Betoniyhdistys, on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka yli 600 asiantuntijajäsentä ja yli 50 yhteisöjäsentä edustavat laajasti betonirakentamisen eri osapuolia.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jussi Mattila
Puh. 0400 637 224
jussi.mattila@betoniyhdistys.fi