Valtioneuvosto

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen rikostorjuntasopimus annettiin eduskunnalle

Lehdistötiedote   •   Loka 15, 2010 11:37 EEST

Valtioneuvosto esitti tänään, että presidentti antaisi eduskunnalle hallituksen esityksen Suomen ja Yhdysvaltojen välisen rikostorjuntasopimuksen hyväksymisestä sekä esityksen laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi. Sopimus luo oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat tiedonvaihdon toteuttamisen DNA- ja sormenjälkitietojen vaihtamiseksi. Sopimus mahdollistaa myös muun yksittäistapauksessa ja kansallisen lainsäädännön puitteissa tapahtuvan tietojen toimittamisen vakavien rikosten ja terrorismirikosten estämiseksi.

Sopimus täydentää Suomen kansainvälistä tietojen vaihtoa koskevaa sopimusverkostoa sekä samalla tukee Suomen tavoitteita kehittää kahdenvälisiä sopimusjärjestelyjä rikostorjunnassa. Sisäasiainministeri Anne Holmlund allekirjoitti sopimuksen Washingtonissa 17.3.2010.

Yhdysvallat on solminut samankaltaiset sopimukset jo 12 Euroopan unionin maan kanssa ja se neuvottelee asiasta usean EU-maan kanssa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Tiina Nuutinen, 071878 8563