Valtioneuvosto

Suomen paras maisemahanke palkittiin

Lehdistötiedote   •   Loka 13, 2010 15:29 EEST

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki palkitsi tänään Suomen parhaan maisemahankkeen. Voittajaksi valittiin Suomen luonnonsuojeluliiton Matkalla maisemaan -hanke. Kunniamaininnat jaettiin Vuosaaren huipun maisemoinnille Helsinkiin ja Kairalan kyläyhdistyksen maisemahankkeelle Lappiin. Matkalla maisemaan -hanke kilpailee ensi vuonna Suomen edustajana Euroopan maisemapalkinnosta.

Toista kertaa järjestettyyn kilpailuun osallistui 12 maisemahanketta eri puolilta Suomea. Hankkeiden joukossa oli esimerkkejä niin maiseman suunnittelusta ja tutkimuksesta kuin käytännön hoitotöistäkin.

Tuomaristo piti kilpailun tasoa hyvänä. "Kaikki ehdokkaat olivat tärkeitä ja mielenkiintoisia maisemanhoidon hankkeita. Ilahduttavaa oli myös, että hakijoina oli sekä viranomaisia että järjestöjä. Palkittu kolmikko tuo hyvin esiin hakijoiden ja hankkeiden monipuolisuuden", toteaa tuomariston puheenjohtaja Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä.

Suomen parasta maisemahanketta etsittiin avoimella kilpailulla, johon saivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä paikalliset ja alueelliset viranomaiset, jotka ovat suojelleet, hoitaneet tai suunnitelleet maisemia. Kilpailulla halutaan nostaa esiin maisemanhoidon suunnannäyttäjiä ja kestävän alueellisen kehityksen esimerkkejä. Toimien on tullut edistää Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita.

Matkalla maisemaan -hanke kunnostaa perinnemaisemia halki SuomenSuomen paras maisemahanke on Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen perinnemaisemien hoitohanke, jonka nimi on Matkalla maisemaan - luonnollisesti. Suomen luonnonsuojeluliitto on toteuttanut hankkeen yhteistyössä VR:n kanssa. Yhteishanke sai alkunsa Luonnonsuojeluliiton vahvasta perinnemaisemien hoitoperinteestä ja VR:n halusta tukea perinteisen suomalaisen maiseman säilymistä.

Matkalla maisemaan -hankkeessa on hoidettu vuodesta 2008 lähtien perinnemaisemia, radanvarsien uhanalaisten lajien elinympäristöjä sekä muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä yhteensä 67 paikassa. Pääosa kohteista on kunnostettu kaikille avoimilla perinnemaisematalkoilla. Suurin osa kohteista on pysynyt mukana hankkeessa vuodesta toiseen. Tuomaristo arvosti erityisesti voittajahankkeen käytännöllisyyttä sekä uusien yhteistyömuotojen luomista. Huomionarvoista on myös hankkeen laajuus: sen tuloksia voi nähdä ympäri Suomea.

Kunniamaininnat Vuosaaren huipun maisemoinnille ja Kairalan kylälleKilpailun kunniamaininnat tuomaristo jakoi Vuosaaren huipun maisemoinnille ja Kairalan kyläyhdistyksen maisemahankkeelle.

Kairalan kyläyhdistyksen hankkeessa perustettiin valtakunnallinen maisemanhoitoalue Itä-Lapissa Pelkosenniemellä sijaitsevien Kairalan ja Luiron kylien alueelle. Kairalan kyläyhdistys on ollut alusta asti aktiivisesti mukana ajamassa maisemanhoitoalueen perustamista. Yhdistys on osallistunut sekä maisemanhoitosuunnitelman tekemiseen että käytännön hoitotöihin kylämaiseman kunnostamiseksi.

Tuomaristo kiinnitti erityistä huomiota siihen, että hanke on lähtöisin kyläläisiltä ja että siinä on saavutettu toimiva yhteistyö alueellisten viranomaisten kanssa. "Hanke on näyte siitä, miten vahva kyläseura pystyy vaikuttamaan kotiseutunsa maisemiin. Kairalassa on myös tartuttu tekoihin. Sekä yksityiset henkilöt oma-aloitteisesti että Kairalan kyläseura ovat tehneet paikallista kulttuurimaisemaa kohentavia toimenpiteitä", Heikkilä tiivistää.

Vuosaaren vanhan kaatopaikka- ja maantäyttöalueen maisemarakentaminen on Helsingin kaupungin rakennusviraston hanke, joka aloitettiin vuonna 2003. Päätavoite on ollut kehittää uusi ympäristöystävällinen toimintatapa maankäytön suunnitteluun ja maamassojen käsittelyyn kaupungissa. Kaatopaikkamaisemaan on toteutettu perinteisestä kaupunkiviherympäristöstä poikkeava alue. Alue koostuu uhanalaisista avoimista elinympäristöistä, kuten erityyppisistä niityistä, kanerva-katajanummesta sekä lintujen reviirialueita mukailevista pensasvyöhykkeistä.

Vuosaaren huipulle siirretään edelleen kasvillisuutta kaupungista rakentamisen alta. Erityisesti keskitytään uhanalaisiin ja harvinaisiin kasvilajeihin. Tuomaristo kiittikin perusteluissaan hanketta esimerkillisestä tavasta, jolla huonolaatuiseksi muuntunut maisema voidaan kunnostaa uuteen, sekä kaupunkilaisia että uhanalaisia lajeja hyödyttävään käyttöön.

Voittaja ehdolla Euroopan parhaaksi maisemahankkeeksiMatkalla maisemaan -hanke edustaa Suomea ensi vuonna kilpailussa, jossa jaetaan Euroopan neuvoston maisemapalkinto. Ensimmäisen kerran Euroopan maisemapalkinto myönnettiin vuonna 2009 ranskalaisen Lillen kaupungin virkistysalueiden kunnostushankkeelle. Tuolloin Suomea edusti Hämeenkyrön kansallismaiseman kolmen hankkeen kokonaisuus.

Euroopan neuvoston maisemapalkinto on tunnustus oman alueen maisemien kestävästä suojelusta, hoidosta tai suunnittelusta. Maisemapalkinto liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, jolla edistetään maisemanhoitoa, -suojelua ja -suunnittelua. Sopimus velvoittaa lisäämään tietoisuutta maisemien arvosta, merkityksestä ja muuttumisesta. Suomi hyväksyi sopimuksen vuonna 2006.

Suomen parhaasta maisemahankkeesta kilpaillaan joka toinen vuosi, ja kilpailun järjestävät ympäristöministeriö ja Museovirasto. Tuomaristossa on jäseniä lisäksi maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta sekä Suomen maisema-arkkitehtiliitosta. Tuomariston puheenjohtajana toimii ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja kilpailustaYmpäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 594 7515

Kilpailun koordinaattori Mervi Koskinen,
mervikos@gmail.com, puh. 050 343 9494

Kuvia palkituista hankkeista:
Tiedottaja Elina Holamo
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 147 2559

Lisätietoja palkituista hankkeistaMatkalla maisemaan -hanke:
Tanja Siippainen, Suomen luonnonsuojeluliitto, hankkeen koordinaattori,
tanja.siippainen@sll.fi, puh. 050 351 5201

Otto Lehtipuu, VR:n ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtaja,
otto.lehtipuu@vr.fi, puh. 0307 22 014

Kairalan kylä:
Kari Tallavaara, Kairalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja,
kari.tallavaara@pp.inet.fi, puh. 050 410 0303

Vuosaaren huipun maisemointi:
Jukka Toivonen, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, luontopuutarhuri ja Vuosaarenhuipun maisemoija,
puh. (09) 3103 9590, jukka.toivonen@hel.fi