Valtioneuvosto

Suomen riistakeskus aloittaa maaliskuun alussa

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 15:27 EET

Suomen riistakeskus aloittaa toimintansa 1.3.2011. Tasavallan presidentti vahvisti tänään riistahallintolain, jonka valtioneuvosto hyväksyi eilen ja eduskunta 25.1. Samalla vahvistettiin laki metsästyslain muuttamisesta. Lait tulevat voimaan 1.3.2011.

Suomen riistakeskuksen tehtävänä on edistää kestävää riistataloutta ja tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa sekä huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta. Lisäksi Suomen riistakeskus hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät, kuten riistaeläinten pyynti- ja poikkeuslupahallinnon. Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos. Julkiset hallintotehtävät eli muun muassa pyynti- ja poikkeuslupien myöntäminen eriytetään muusta toiminnasta valtioneuvoston nimittämän julkisten hallintotehtävien päällikön alaisuuteen.

Suomen riistakeskuksen aloittaessa toimintansa nykyiset riistanhoitopiirit ja Metsästäjäin keskusjärjestö lakkautetaan ja niiden henkilöstö (noin 65 htv) ja tehtävät siirtyvät Suomen riistakeskukseen. Riistanhoitopiirien toimistot muuttuvat Suomen riistakeskuksen aluetoimistoiksi, joissa maakunnallinen palvelu jatkuu.

Riistahallinnon paikallistasolla toimivat riistanhoitoyhdistykset jatkavat edelleen toimintaansa metsästäjien omatoimisuuteen perustuvina yhdistyksinä. Yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista on, että Suomen riistakeskus pystyy jatkossa tukemaan riistanhoitoyhdistysten toimintaa entistä paremmin. Riistanhoitoyhdistykset tuottavat yhteiskunnan käyttöön vapaaehtoistyötä vuosittain noin 380 henkilötyövuotta - arvoltaan useita miljoonia euroja.

Organisaatiouudistus merkitsee myös sidosryhmien aiempaa parempaa osallistumista riista-asioihin. Sidosryhmätyöhön perustetaan valtakunnallinen riistaneuvosto ja 15 alueellista riistaneuvostoa, jotka parantavat kansalaisten ja eri intressiryhmien vaikutusmahdollisuuksia ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Tässä yhteydessä myös metsästyslakiin tulee muutoksia. Metsästyslaissa säädetään erikseen metsästysaikaisista pyyntiluvista ja toisaalta rauhoitusaikaisista poikkeusluvista. Lisäksi eräitä maa- ja metsätalousministeriölle aiemmin kuuluneita yksittäisiä hallintopäätöksiä siirretään Suomen riistakeskuksen hoidettavaksi.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 717 1698;
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 238 505;
toiminnanjohtaja Jari Pigg, Metsästäjäin keskusjärjestö, p. 0400 463 942;
projektipäällikkö Reijo Orava, Suomen riistakeskuksen perustamisprojekti, p. 0500 420 810;

 

Lisää aiheesta:

Riistanhoitopiirit, ks. yhteystiedot Riistawebistä:
http://riistaweb.riista.fi/yhteystiedot/yhteystietohaku.mhtml?imkartta=850&toimi=04ORP&hae_tehtavat=Hae&aluecombopiiri=850&alue=850&lang=fi