Valtioneuvosto

Suomen Unesco-toimikunta asetettu

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:54 EET

Valtioneuvosto asetti torstaina Suomen Unesco-toimikunnan jäsenet nelivuotiskaudelle 2011-2014.

Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa professori Tapio Markkanen. Muita jäseniä ovat tutkimuspäällikkö Timo Cantell, opetusneuvos Irmeli Halinen, ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen, johtaja Gunvor Kronman, toiminnanjohtaja Helena Laukko, kansainvälisten asioiden päällikkö Jarkko Lehikoinen, johtaja Johanna Maula, pääjohtaja Jussi Nuorteva, kansainvälisten asiain päällikkö Irina Piippo, asiamies Juha Rekola ja professori emerita Rauni Räsänen.
Unesco-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimikunnan pääsihteerinä toimii kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström.

Suomen Unesco-toimikunta toimii kansallisena neuvoa-antavana asiantuntija- ja yhteistoimintaelimenä Unescoon liittyvissä kysymyksissä ja avustaa erityisesti opetusministeriötä Unescon ja Suomen välisten yhteyksien hoidossa. Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja mm. Unescon yleiskokouksen ja hallintoelinten sekä muiden Unescon järjestämien kansainvälisten asiantuntijakokousten päätöksistä ja suosituksista. Tehtävään sisältyy vaikuttaminen ja osallistuminen ohjelma-asioiden valmisteluun. Toisena tehtävänä on tehdä Unescon päämääriä ja toimintaa tunnetuksi Suomessa.

Toimikunnasta annetun asetuksen mukaan toimikunta voi järjestäytyä tehtäviensä, Unescon ohjelmien ja toimialojen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja voi eri toimintamalleihinsa tukeutuen tehdä tarpeen mukaan esimerkiksi ad hoc -pohjaista yhteistyötä kulloisiinkin keskeisiin teemoihin liittyen. Toimikunnalla on oikeus käyttää toimikuntaan kuulumattomia asiantuntijoita.

Unesco on ainoa YK-järjestö, jolla on kansallisten toimikuntien muodostama verkosto tukenaan. Kansallisten toimikuntien asema on legitimoitu järjestön peruskirjassa.

-- -- --

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström, puh. (09) 160 77386, 040 768 1284
- hallitusneuvos Satu Paasilehto, puh. (09) 160 77248, 0400 442 638
- suunnittelija Hannu Vainonen, puh. (09) 160 77244, 040 867 3608