Suomen Punainen Risti

Suomessa on vuosi vuodelta enemmän yksinäisiä ihmisiä

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 22:30 EET

Helmikuun 14. päivänä vietetään ystävänpäivää, mutta yhä useammalla ei ole ketään, jolle lähettää ystävänpäiväkorttia. Yksinäisyys on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, mutta Punaisen Ristin vapaaehtoiset näkevät erityisesti nuorten ja ikääntyneiden yksinäisyyden.

- Yksinäisyys on usein sidoksissa elämäntilanteeseen. Nuoren kohdalla esim. paikkakunnan vaihto opiskelun tai työn vuoksi aiheuttaa tilapäisiä yksinäisyyden kokemuksia. Ikäihmisillä puolestaan oman toimintakyvyn heikkeneminen, lasten asuminen eri paikkakunnalla ja ikätoverien luonnollinen poistuminen altistaa yksinäisyydelle, kertoo Punaisen Ristin kotimaan avun suunnittelija Anita Hartikka.

- Yhteiskunnan rakenteelliset tekijät voivat ehkäistä tai lisätä yksinäisyyttä. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen jättävät liian monia ulos sosiaalisista kontakteista ja yhteisöistä. Sekä työ- että harrastusmahdollisuuksista syrjään joutuvan ihmisen on vaikea yksin ponnistella ulos noidankehästä, jonka ääripäässä on täydellinen erakoituminen, Hartikka jatkaa.

- Ajallemme on ominaista myös kommunikaatiovaje. Palvelujen, asioinnin ja ystävyyssuhteiden siirtyminen nettiin jättää ihmisten välisen aidon kohtaamisen vähälle ja lisää yksinäisyyden kokemuksia.

- Punaisen Ristin vapaaehtoiset näkevät, miten nuoren yksinäisyys voi luoda perustaa pysyvämmälle syrjäytymiselle ja ikääntyneiden yksinäisyys heikentää heidän selviytymismahdollisuuksiaan.

Tänään on hyvä päivä ryhtyä ystäväksi

Ystävänpäivänä Punaisen Ristin vapaaehtoiset järjestävät eri puolilla Suomea yli sata tapahtumaa, joissa esitellään oman paikkakunnan ystävätoimintaa. Lisäksi eri puolilla Suomea käynnistyy kymmeniä uusia ystävätoiminnan kursseja, joissa osallistujat saavat perustietoa siitä, mitä vapaaehtoisuus ja ystävänä toimiminen tarkoittavat.

Monet ystävänpäivän tapahtumista järjestetään yhteistyössä Punaisen Ristin yritysyhteistyökumppani Tapiolan kanssa. Tapiola on tukenut Punaisen Ristin ystävätoimintaa jo vuodesta 2006 alkaen.

Kaikilla ei ole elämäntilanteensa takia mahdollisuutta sitoutua vapaaehtoistyöhön, vaikka ystävätoiminta tuntuukin läheiseltä ja tärkeältä työltä. Uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta voi tukea myös taloudellisesti lahjoittamalla Punaisen Ristin Hyväpäivä-keräykseen osoitteessa www.lahjoita.fi tai soittamalla: 0600 15590 (9,93 €/puh. + pvm).

Lisätietoja:

http://tapahtumat.punainenristi.fi/tapahtumat?city=&cat=560

Punaisen Ristin kotimaan avun suunnittelija Anita Hartikka, puh. 020 701 2123

ja

Helsingin ja Uudenmaan piiri:

Pääkaupunkiseudun ystävätoiminnan tukipiste, tiedottaja Tove Ruuskanen, puh. 020 701 2390

Sosiaalitoiminnan suunnittelija (muu Uusimaa) Outi Mustonen, puh. 020 701 2370

Hämeen piiri: sosiaalitoiminnan suunnittelija Johanna Raivio, puh. 0400 766957

Kaakkois-Suomen piiri: sosiaalipalvelusuunnittelija Johanna Karppinen, puh. 0400 2314 40 

Lapin piiri: sosiaalipalvelutoiminnan suunnittelija Sirkka Kellokumpu, puh 0400 703 289

Länsi-Suomen piiri: sosiaalipalvelusuunnittelija Tero Hintsa, puh. 040 512 17 26

Oulun piirin sosiaalipalvelusuunnittelija Anna-Kaisa Pitkäniemi, puh. 040 486 2885

Satakunnan piiri: toiminnanjohtaja Paula Ilén, puh. 040 563 0118

Savo-Karjalan piirin sosiaalitoiminnan suunnittelija Tuija Hänninen, puh. 050 5020 773

Varsinais-Suomen piirin sosiaalisihteeri Tuija Hongisto, puh. 020 701 2407

Åbolands distrikt: verksamhetsledare Yrsa Wilén, telefon 0400 838 675

Ålands distrikt: socialsekreterare Maria Lundberg-Nylund, telefon 018 528 501

Österbottens svenska distrikt: samordnare för samhälls- och ungdomsverksamheten Lena Valkeakari, telefon 050 566 2642