Valtioneuvosto

Suomi.fi-portaali tarjoaa kansalaisen tarvitsemat julkisen hallinnon palvelut yhdestä osoitteesta

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:46 EEST

Kansalaisille suunnattu julkishallinnon palvelujen portaali Suomi.fi on uudistunut. Valtiokonttorin tuottaman Suomi.fi-portaalin kautta löytyvät nyt linkit kaikkien valtionhallinnon organisaatioiden ja kuntien palveluihin.

Portaalin uuden version myötä kansalaiset pääsevät lähemmäksi tilannetta, jossa kaikki julkishallinnon palvelut ovat saatavissa yhden palvelu- ja asiointikokonaisuuden kautta. Portaali kokoaa yhteen samaan aiheeseen liittyviä palveluja mahdollisimman helppokäyttöisellä tavalla löydettäviksi. Käyttäjän ei siis tarvitse tietää kuin yksi osoite, jonka kautta hän voi hakea ja ottaa käyttöön julkisen hallinnon palveluita.

"Suomi.fi-portaalissa olevien palvelutuottajien määrä on kasvanut reippaasti ja kattaa nyt kaikki kunnat, valtion virastot ja laitokset sekä ison määrän muita julkisen hallinnon toimijoita", totesi hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli avatessaan uudistetun portaalin.

Uudessa Suomi.fi-palvelussa käyttäjä voi myös valita, minkä kunnan palveluja hän haluaa etsiä, ja portaali näyttää halutun kunnan palvelut sivuilla ensimmäisenä.

Suomi.fi-portaali keskittyy nyt puhtaasti kansalaisille suunnattuun tietoon, kun taas esimerkiksi yrittäjille suunnattu tieto löytyy YritysSuomi.fi-portaalista.

Kohti asiointiportaalia

Suomi.fi-portaalin uudessa versiossa on mukana myös aikaisempaa enemmän asiointimahdollisuuksia.

Asioinnin helpottamiseksi on luotu Virtuaali-Vertti-hahmo, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa kansalaisia sähköisten palvelujen äärelle. Vertti-hahmo löytyy uudesta portaalista aina, kun linkki johtaa johonkin sähköisen asioinnin palveluun.

Tulevaisuudessa Suomi.fi suuntautuukin entistä enemmän asiointiportaaliksi, kun loppuvuodesta valmistuva Kansalaisen asiointitili ja julkisten toimipaikkojenpalvelukartta julkaistaan osana portaalia.

Suomi.fi-portaali löytyy osoitteesta http://www.suomi.fi.

Portaalin uudistushanke on toteutettu osana valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/02_puheet/20101027Hallin/name.jsp

Lisätietoja:

Valtiokonttori:

Verkkopalvelupäällikkö Pirkko Romakkaniemi, p. 040 761 2728

Verkkotoimittaja Mari Kervinen, p. 050 576 8424

Tiedottaja Päivi Railotie, p. 050 431 2404

Valtiovarainministeriö:

ylijohtaja Silja Hiironniemi, p 09 160 33250

palvelupäällikkö Maire Ahopelto, p. 09 160 33470

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi ja etunimi.sukunimi@vm.fi

 

 

Faktatietoa Suomi.fistä

* Suomi.fi on julkishallinnon tietoja ja palveluja kokoava kansalaisportaali, jonka ensimmäinen versio julkaistiin keväällä 2002.
* Portaalin tuottaa Valtiokonttorissa toimiva Valtion IT-palvelukeskus.
* Nyt julkaistun uudistuksen pääkohdat: * Mukaan kaikkien kuntien palvelut.
* Entistä enemmän asiointimahdollisuuksia.
* Tietokokonaisuus ikääntyville.
* Sisältöjen hyödyntäminen avoimen rajapinnan avulla.

* Kaikki kansalaiselle tarkoitetut palvelut yhdestä osoitteesta. * Asiointipalveluja n. 750 ja tulostettavia lomakkeita yli 4000 kpl. Palvelutietolinkkejä tuhansittain.
* Mukana kaikki keskeiset julkishallinnon organisaatiot: 342 kuntaa ja noin 300 valtionhallinnon organisaatiota. Lisäksi yli 100 kolmannen sektorin organisaatiota.

* Käyttötilastoja: * Portaalissa on noin 300 000 käyntiä ja noin 200 000 yksittäistä kävijää kuukaudessa (syyskuu 2010).
* Kaikista Suomi.fi-portaalin käynneistä noin puolet kohdistuu asiointiin.