Valtioneuvosto

Suomi keräsi kiitosta UNEPissa

Lehdistötiedote   •   Helmi 23, 2011 22:02 EET

Suomen pitkäjänteistä työtä kansainvälisen ympäristöhallinnon uudistamisessa kiitettiin tänään laajasti Nairobissa pidetyssä YK:n ympäristöohjelman UNEPin hallintoneuvoston kokouksessa.

UNEPin hallintoneuvosto käsittelee tänään Suomen ja Kenian ehdotusta kansainvälisen ympäristöhallinnon kehittämisestä. Ehdotus perustuu työhön, jota tehtiin ympäristöministeri Paula Lehtomäen ja Kenian ympäristöministerin John Njoroge Michukin johtamassa korkean tason YK-työryhmässä viime vuonna.

Nairobissa julkistetaan niin kutsuttu Nairobi-Helsinki Outcome, joka sisältää kuusi toimenpidekokonaisuutta, joilla ympäristöhallintoa voidaan vahvistaa. Työryhmä esittää muun muassa, että tieteellisten paneelien ja verkostojen työtä pitäisi tehostaa ja tiedon saatavuutta parantaa erityisesti kehitysmaissa sekä poliittisen päätöksenteon tukena. Työryhmä ehdottaa myös koko YK-järjestelmän läpileikkaavan ympäristöstrategian tekemistä, jotta ympäristökysymykset saataisiin nivottua entistä paremmin mukaan käytännön toimintaan. Tehokkuutta painottaa myös työryhmän esitys lisätä yhteistyötä kansainvälisten ympäristösopimusten välillä. Maailmassa on tällä hetkellä laskentatavasta riippuen noin 250-500 kansainvälistä ympäristösopimusta, jotka ovat osittain päällekkäisiä ja jopa ristiriitaisia.

Työryhmä esittää YK:n ympäristöohjelma UNEPin roolin vahvistamista joko nykyisen ympäristöohjelman puitteissa tai kokonaan uuden ympäristöjärjestön perustamista UNEPin tilalle.

"Nykyinen ympäristöhallinto on tehoton ja liian pirstaleinen voidakseen toimia tehokkaasti. Suurin osa maista on tästä samaa mieltä, mutta näkemykset käytännön toteutuksesta vaihtelevat. Suomi kannattaa muiden EU-maiden kanssa kattavan kansainvälisen ympäristöjärjestön perustamista", ympäristöministeri Lehtomäki sanoo.

Työryhmän esitys on osa UNEPin valmistautumista YK:n kestävän kehityksen Rio+20-huippukokoukseen, joka pidetään Rio de Janeirossa toukokuussa 2012.

"Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta työryhmän työstä ja keskustelu on ollut vilkasta. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että kansainvälistä ympäristöhallintoa on uudistettava, jotta se pystyisi vastaamaan nykyisiin kestävän kehityksen ja ympäristöongelmien tuomiin haasteisiin", kertoo Lehtomäki.

FAKTA:
Nairobi-Helsinki Outcome: kuusi tapaa vahvistaa kansainvälistä ympäristöhallintoa

1) Edistetään tieteellisten paneelien ja verkostojen yhteydenpitoa sekä parannetaan ympäristötiedon saatavuutta erityisesti kehitysmaissa sekä tiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa.

2) Laaditaan koko YK-järjestelmän läpileikkaava ympäristöstrategia tehokkuuden ja koherenssin lisäämiseksi sekä ympäristöpilarin vahvistamiseksi.

3) Lisätään yhteistyötä kansainvälisten ympäristösopimusten välillä kunnioittaen sopimusten osapuolikokousten päätösvaltaa. Tavoitteena on vähentää sopimussihteeristöjen hallinnollisia kuluja ja lisätä käytettävissä olevia varoja sopimusten toimeenpanoon maatasolla.

4) Vahvistetaan maailmanlaajuisen ympäristöpoliittisen päätöksenteon ja rahoituksen yhteyttä. Tavoitteena on laajentaa ja syventää kansainvälisen ympäristörahoituksen pohjaa sekä kehittää rahoituksen seurantamenetelmiä.

5) Kehitetään koko YK-järjestelmän laajuinen puiteohjelma kehitysmaiden valmiuksien parantamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten ympäristösopimusten ja maailmanlaajuisten ympäristötavoitteiden toimeenpanoa kehitysmaissa.

6) Edistetään strategista läsnäoloa aluetasolla lisäämällä UNEPin aluetoimistojen valmiuksia vastata maiden tarpeisiin ympäristöasioissa. Tavoitteena on myös vahvistaa ympäristöasiantuntemusta YK:n maatiimeissä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kerstin Stendahl, puh. 050 328 3860, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministerin erityisavustaja Hanna Ekman, puh. 0400 873 743, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

UNEP:
http://www.unep.org/