Valtioneuvosto

Suomi mukaan kansainvälisen FAIR-kiihdytinlaboratorion rakentamiseen ja tutkimustoimintaan

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 14:45 EEST

Suomi osallistuu uuden kansainvälisen FAIR-tutkimuslaitoksen (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe) perustamiseen, rakentamiseen ja tutkimustoimintaan. Kyseessä on Saksan Darmstadtiin rakennettava kiihdytinlaboratorio. FAIR-yleissopimus allekirjoitettiin 4.10. Wiesbadenissa Saksassa. Suomen valtion puolesta sopimuksen allekirjoitti valtiosihteeri Heljä Misukka.

FAIR muodostuu useasta ionikiihdyttimestä ja varastorenkaasta sekä näihin liittyvistä ilmaisimista. Niiden avulla voidaan tutkia atomiytimiä ja antimateriaa ennennäkemättömällä tarkkuudella. Lisäksi niillä voidaan tuottaa suuri määrä tähän asti havaitsemattomia ytimiä, joiden löytäminen auttaa ymmärtämään maailmankaikkeuden alkuainejakaumaa. Laboratorion tuottamia ionisuihkuja voidaan hyödyntää myös plasmafysiikan, lääketieteen ja biotieteiden tutkimuksessa. Laboratoriossa voidaan myös mitata ydinvoimaloiden ja ydinjätteen käsittelylaitosten suunnittelun edellyttämiä ydinreaktioiden vaikutusaloja.

FAIR kuuluu Euroopan ja Suomen kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan priorisoituihin hankkeisiin. FAIR-hankkeeseen osallistuminen tarjoaa suomalaisille tutkijoille erinomaisen mahdollisuuden osallistua korkeatasoiseen ydinfysiikan kansainväliseen tutkimukseen tutkimuslaitteistoilla, joiden toteuttaminen kansallisesti ei ole mahdollista.Osallistuminen täydentää Suomen tutkimustoimintaa Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestö CERN:ssä ja varmistaa Suomen ydinfysiikan tutkimustyön korkean tason ylläpitämisen.

Hanke toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä. FAIR-yleissopimuksen allekirjoitti yhdeksän valtiota: Intia, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi ja Venäjä. Lisäksi muutamien muiden maiden odotetaan myöhemmin liittyvän yleissopimukseen.

Suomen osuus rakentamiskustannuksista on noin 6 miljoonaa euroa. Alustavan arvion mukaan Suomen osuus käyttökustannuksista olisi noin 600 000 euroa vuodessa laitoksen ollessa täydessä toiminnassa. FAIR-hankkeeseen liittyvästä hallinnosta ja käytännön toiminnasta huolehtii Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Fysiikan tutkimuslaitos. Myös Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorio on vahvasti mukana FAIR:n tutkimustoiminnassa.
_ _ _

Lisätietoja:
- opetusneuvos Petteri Kauppinen (opetus- ja kulttuuriministeriö), puh. 09 160 77479
- Fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja, professori Dan-Olof Riska, puh. 050 336 5007