Valtioneuvosto

Suomi on vetovoimainen kaivosteollisuuden kasvumaa

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:19 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Lapin liitto tiedottavat: Suomen kaivosteollisuuden myynnin bruttoarvo vuonna 2009 oli 481 miljoonaa euroa. Tänä vuonna liikevaihdon arvioidaan kasvavan 808 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvaa edelleen lähivuosina toimintansa aloittaneiden kaivosten saavutettua täyden kapasiteetin sekä rakenteilla ja suunnitteilla olevien kaivosten avaamisten myötä. Ala on kuitenkin riskialtis ja talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alalla nopeasti. Näin todetaan TEM toimialapalvelun 21.10.2010 Kemissä julkaisemassa kaivosalan toimialaraportissa. Kehittyvien maiden kulutuksen kasvu lisää raaka-aineiden kysyntää. Uusien kaivosten avaaminen on välttämätöntä raaka-aineiden kysynnän kasvun tyydyttämiseksi. Suomen geologialtaan rikas maaperä ja monet vahvuudet tarjoavat hyvän potentiaalin kaivannaisalan kasvulle ja kehittymiselle. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa kaivostoiminta on nousemassa talouden kehityksen veturiksi. Toimialaraportin mukaan jo käynnissä olevat vuosille 2010-2012 ajoittuvat kaivosinvestointien arvo on yhteensä yli 960 miljoonaa euroa. Lisäksi valmisteilla olevissa projekteissa, joista päätöksiä odotetaan lähitulevaisuudessa, investoinnit ovat arviolta noin 700 miljoonaa euroa. Myös etsintätoiminta on vilkastunut. Voimassa olevien valtausvarausten yhteenlaskettu pinta-ala yli nelinkertaistui syyskuusta 2009 syyskuuhun 2010. Vuonna 2010 kaivosten oma henkilöstö on noin 2 100 ja lisäksi alihankkijat työllistävät noin 1500 henkilöä. Kaivosten laajennukset ja uusien kaivosten avaaminen lisäävät alan työvoiman kysyntää. Kaivosten ja niiden alihankkijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden määrässä 5000 henkilön raja ylitettäneen vuonna 2014. Maailman metallien tuotanto painottuu Kiinaan, Pohjois-Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan ja Australiaan. EU:n raaka-ainealoitteen yhtenä tavoitteena on raaka-aineiden vakaan saannin varmistaminen eurooppalaisista lähteistä. Suomen maaperä tarjoaa hyvän potentiaalin mineraalien löytymiselle. EU:n raaka-aine omavaraisuuden turvaamisessa Suomi on avainasemassa. Suomi on sijoittunut korkealle kaivosmaiden kansainvälisissä vetovoimaisuusarvioinneissa. Viimeisimmässä Fraser Institute'n kesällä tekemässä tutkimuksessa Suomi oli toisella tilalla heti Kanadan Quebec'n jälkeen. Raportti on osoitteessa www.toimialaraportit.fi. Lisätiedot: kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö Maija Uusisuo, Lapin liitto, puh. 040 4877 901 neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459