Valtioneuvosto

Suomi suhtautuu myönteisesti finanssisektorin rahoitusmarkkinaveroon

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 23:08 EET

Valtioneuvosto lähetti tänään 17.11.2011 eduskunnalle kirjelmän komission 28.9. antamasta EU-alueella kannettavaa finanssisektorin rahoitusmarkkinaveroa koskevasta direktiiviehdotuksesta.

Ehdotuksen tavoitteena on muuttaa finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi verrattuna muihin toimialoihin, estää finanssilaitoksia harjoittamasta liian riskipitoista toimintaa, täydentää tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja julkiseen talouteen. Ehdotuksen taustalla on myös näkemys siitä, että finanssialan olisi osallistuttava talous- ja finanssikriisin kustannusten kattamiseen.

Veropohja on tarkoitettu hyvin laajaksi. Veron ulkopuolelle jäisivät kuitenkin muun muassa valuuttatransaktiot valuuttajohdannaisia lukuun ottamatta ja yritysten pääomanhankinta. Transaktiossa osapuolena oleva finanssilaitos maksaisi veron sille jäsenvaltiolle, jonka alueelle se on sijoittautunut. Vähimmäisverokanta olisi 0,1 prosenttia vastikkeesta, johdannaissopimuksista kuitenkin 0,01 prosenttia kohde-etuuden arvosta.

Valtioneuvosto pitää direktiiviehdotuksen yleisiä tavoitteita kannatettavina. Veron avulla saataisiin finanssisektori osallistumaan osaltaan yhteiskunnalliseen vastuuseen. Vero todennäköisesti vähentäisi oikein toteutettuna finanssimarkkinoilla tapahtuvaa spekulatiivista toimintaa ja vahvistaisi siten finanssimarkkinoiden vakautta. Hallituksen ohjelman mukaisesti tavoitteena tulisi olla rahoitusmarkkinaveron käyttöönotto mahdollisimman laajasti myös EU:n ulkopuolella.

Direktiiviehdotuksen hyväksyminen edellyttäisi kansallista lainsäädäntöä. Komission arvion mukaan verolla saavutettavaan taloudelliseen hyötyyn liittyy myös joitakin epävarmuustekijöitä, kuten rahoituksen kustannusten kasvua.

Komissio arvioi veron tuottavan jäsenvaltioille verotuloja 57 miljardia euroa. Suomen osalta verotuottovaikutus voi olla esimerkiksi 300 - 600 miljoonaa euroa. Komissio toisaalta kaavailee rahoitusmarkkinaverosta unionille uutta tulonlähdettä, jolla jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia EU:n talousarvioon voitaisiin pienentää. Suomen maksut EU:lle, määrältään vuonna 2011 arviolta 1 814 miljoonaa euroa, voisivat tällöin alentua Suomesta kertyvää rahoitusmarkkinaveroa enemmän.

Lisätietoja:

Valtiovarainministerin erityisavustaja Ville Kopra, puh. 040 826 1358

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 09 1603 4753