Valtioneuvosto

Suomi tyytyväinen komission ehdotukseen ydinjätehuoltodirektiivistä

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 10:23 EET

Euroopan komissio antoi 3.11.2010 radioaktiivisen jätteen käsittelyä koskevan direktiiviehdotuksen. Kyseessä olisi ensimmäinen EU-tason säädös ydinjätehuollon järjestämistä. Ehdotus on jatkoa kesäkuussa 2009 annetulle ydinturvallisuusdirektiiville.

Lähtökohtana säädösvalmistelussa on ollut muun muassa kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n asiaa koskeva yleissopimus. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on asettaa vähimmäiskriteerit ydinjätehuollon suunnittelulle ja järjestämiselle EU:n jäsenmaissa.

- Suomi tukee yhteisten minimisäännösten luomista Euroopan unioniin. Vaikka ydinjätehuollon järjestäminen vie käytännössä vuosikymmeniä, tulee ydinenergiaa käyttävillä mailla olla alusta asti suunnitelma siitä, miten asia hoidetaan, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

- Olen useaan otteeseen todennut, muun muassa IAEA:n ministerikonferensseissa, että ydinvoimaa käyttävän maan tulee ottaa selkeä vastuu myös ydinjätteen loppusijoituksesta ja toiminnan rahoittamisesta kestävällä tavalla. Asia on juuri nyt erityisen ajankohtainen, kun yhä useammat maat tähtäävät ydinenergian hyödyntämiseen.

Suomi on yhdessä Ruotsin kanssa edelläkävijämaat ydinjätehuollon ja erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen huollon osalta. Suomessa edetään asiassa jo vuosikymmeniä sitten asetetun tavoiteaikataulun mukaisesti. Posiva Oy:n Olkiluodossa sijaitsevan käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen on tarkoitus olla käyttöönottovalmiudessa vuonna 2020. Yhtiön tulee jättää rakentamislupahakemus valtioneuvostolle viimeistään vuonna 2012.

Ydinjätehuollosta ja laitosten käytöstäpoistosta aiheutuvat kustannukset on Suomessa yksiselitteisesti sälytetty voimayhtiöille. Niiltä kerättävät tarvittavat varat ovat valtion ydinjätehuoltorahaston hoidossa.

Lisätiedot:

Teollisuusneuvos Riku Huttunen, TEM, puh. 010 606 3636

neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti, TEM, puh. 010 606 4836