Ruukki Group

SUOSITELTU KÄTEISOSTOTARJOUS CHROMEX MINING PLC:STÄ

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 13:19 EEST

Chromexin osakkeenomistajien ja Chromexin warrantinhaltijoiden ei tule tehdä 
  Chromexin osakkeiden tai Chromexin warranttien mahdollista myyntiä koskevaa  
  päätöstä muutoin kuin niiden tietojen perusteella, jotka tullaan esittämään  
         Synergy African myöhemmin julkaistavassa Tarjousasiakirjassa.         

       TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI SEN OSAA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ TAI JULKAISTA       
 POISSULJETUISSA MAISSA TAI POISSULJETTUIHIN MAIHIN MUKAAN LUKIEN YHDYSVALLAT, 
                          AUSTRALIA, KANADA TAI JAPANI                         

Julkaiseminen kielletty ennen klo 7:00 Lontoon aikaa ja klo 9:00 Suomen aikaa  
30. syyskuuta 2010                                                             

                                                              30. syyskuuta 2010

                          SUOSITELTU KÄTEISOSTOTARJOUS                         

                             Chromex Mining Plc:stä                            

                              Tarjouksen tekijänä                              

                             Synergy Africa Limited                            
   Ruukki Group Oyj:n 51-prosenttisesti ja Kermas Limitedin 49-prosenttisesti  
                                omistama yhtiö                                 

Tiivistelmä Tarjouksesta                                                       

- Ruukin, Kermasin ja Chromexin hallitukset ilmoittavat tänään päässeensä      
sopimukseen ehdoista, joiden mukaisesti Chromexin hallitus suosittelee Synergy 
African käteistarjousta Chromexin koko liikkeeseen lasketusta osakekannasta ja 
osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.                                      

- Synergy Africa on tämän Tarjouksen tekemistä varten perustettu uusi yhtiö,   
josta Ruukki omistaa 51 prosenttia ja Kermas 49 prosenttia.                    

- Tarjous on määrältään 0,365 Yhdistyneen kuningaskunnan puntaa kustakin       
Chromexin osakkeesta.                                                          

- Tarjous arvostaa Chromexin koko liikkeeseen lasketun osakekannan ja          
osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit noin 37 miljoonaan puntaan ja edustaa täten:

- 82,5 prosentin preemiota Chromexin osakekohtaiseen päätöskurssiin 14.        
heinäkuuta(viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Tarjousjakson alkua), jolloin se  
oli 0,20 puntaa, ja                                                            

- 83,4 prosentin preemiota mukaan lukien 14. heinäkuuta 2010 (viimeinen        
kaupankäyntipäivä ennen Tarjousjakson alkua) ja sitä edeltävään 90 päivän      
päätöskurssien keskiarvoon.                                                    

- Synergy Africa suunnittelee myös tarjoavansa Chromexin osakkeita koskevista  
warranteista käteisenä 0,165 puntaa kustakin ja tulee tekemään Chromexin       
optioiden haltijoille asiaankuuluvat ehdotukset niin pian kuin mahdollista     
Tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen.                                       

- Chromexin hallituksen jäsenet, joita avustaa Panmure Gordon, pitävät         
Tarjouksen ja Warranttitarjouksen ehtoja oikeudenmukaisina ja kohtuullisina.   
Panmure Gordon on ottanut huomioon Chromexin hallituksen jäsenten kaupalliset  
arviot neuvoessaan Chromexin hallituksen jäseniä. Chromexin hallituksen jäsenet
aikovat yksimielisesti suositella, että Chromexin osakkeenomistajat            
hyväksyisivät Tarjouksen ja että Chromexin warrantteja omistavat tahot         
hyväksyisivät Warranttitarjouksen, sillä Chromexin hallituksen jäsenet ja heidän
lähipiiriinsä kuuluvat tahot ovat itse peruuttamattomasti sitoutuneet          
hyväksymään Tarjouksen omien suorien ja välillisten Chromexia koskevien        
osakeomistuksiensa osalta, käsittäen yhteensä 10.050.000 Chromexin osaketta ja 
edustaen yhteensä noin 11,3 prosenttia Chromexin nykyisestä liikkeeseen        
lasketusta osakekannasta.                                                      

- Synergy Africa on lisäksi vastaanottanut peruuttamattomia sitoumuksia hyväksyä
Tarjous tai hankkia hyväksyntä Tarjoukselle tietyiltä muilta Chromexin         
osakkeenomistajilta, käsittäen yhteensä 35.975.000 Chromexin osaketta ja       
edustaen yhteensä noin 40,4 prosenttia Chromexin nykyisestä liikkeeseen        
lasketusta osakekannasta. Tämän mukaisesti Synergy Africalle on annettu        
peruuttamattomia sitoumuksia hyväksyä Tarjous tai hankkia hyväksyntä           
Tarjoukselle vastaten yhteensä 46.025.000 Chromexin osakkeen osalta, mikä      
edustaa noin 51,7 prosenttia Chromexin liikkeeseen lasketuista osakkeista. Langa
Trust on antanut peruuttamattoman sitoumuksensa käyttää Langa Trustin          
vaihtovelkakirjaan liittyvän merkitsemissopimuksen mukaiset                    
osakemerkintäoikeutensa ja hyväksyä Tarjouksen merkitsemiensä Chromexin        
osakkeiden osalta sen jälkeen, kun Tarjous on julkistettu tai tulee muutoin    
ehdottomaksi kaikilta osin. Lisätietoja peruuttamattomista sitoumuksista on    
Ilmoituksen Liitteessä III, joka sisältää tiedot olosuhteista, joissa kukin    
peruuttamaton sitoumus raukeaa.                                                

Tätä tiivistelmää tulee lukea yhdessä oheisen Ilmoituksen koko tekstin kanssa ja
siitä riippuvaisena (Ilmoituksen liitteet mukaan lukien). Tietoja Chromexista, 
Ruukista, Kermasista ja Synergy Africasta on esitetty Ilmoituksessa sekä       
liitteessä I, joka käsittelee Tarjouksen edellytyksiä ja tiettyjä ehtoja. Liite
II sisältää tiettyjen tässä tiivistelmässä ja oheisessa Ilmoituksessa          
käytettyjen tietojen lähteet ja lähtökohdat. Liitteessä III annetaan lisätietoja
Synergy African saamista peruuttamattomista sitoumuksista. Liite IV sisältää   
tiettyjen tässä tiivistelmässä ja oheisessa Ilmoituksessa käytettyjen termien  
määritelmät.                                                                   

Lisätietoja Tarjouksesta, Chromexista, Ruukista, Kermasista ja Synergy Africasta
sekä pääpiirteisestä aikataulusta annetaan Tarjousasiakirjassa, joka julkaistaan
niin pian kuin on käytännön syistä mahdollista ja joka tapauksessa, jollei     
Takeover Panel anna toisenlaista suostumusta, 28 päivän kuluessa tämän         
Ilmoituksen julkistamisesta.                                                   

Ruukin toimitusjohtaja Alwyn Smit kommentoi Tarjousta seuraavasti:             

“Chromexin hankinta on looginen yrityskauppa, koska sillä saavutetaan kaikki   
kolme strategista tavoitettamme; se täydentää Etelä-Afrikan toimintojemme      
vertikaalisen integraation, kasvattaa tuotantokapasiteettiamme ja laajentaa    
markkinaosuuttamme.                                                            

Hankkimalla Stellitesta helposti hyödynnettävän ja tarvittaessa laajennettavissa
olevan raaka-ainevarannon ja toisaalta tuottavan kaivoksen, vahvistamme        
läsnäoloamme yhdessä maailman parhaista kromiitin kaivannaisalueista kasvattaen
olemassa olevan liiketoimintamme arvoa ja luoden pohjan kasvulle               
tulevaisuudessa.”                                                              

Tarkasteltaessa asiaa keskipitkällä aikavälillä, Chromex tarjoaa kriittisen    
rakennuspalikan prosessointimme kasvusuunnitelmille, erityisesti koskien kahden
70 MW:n tasavirtasulaton rakentamisessa, joilla tulee suunnitelman mukaan      
olemaan yhteensä 280.000 tonnin vuosikapasiteetti, ja me tulemme tutkimaan     
mahdollisuutta rakentaa nämä tasavirtasulatot Stelliteen.”                     

Chromexin toimitusjohtaja Russell Lamming kommentoi tarjousta seuraavasti:     

“Olemme luonnollisesti ilahtuneita tästä Chromexia koskevasta                  
käteisostotarjouksesta. Chromexista on kehittynyt tuottava krominvalmistaja    
Etelä-Afrikassa, mutta sen varallisuus vaatii nyt lisäinvestointia ja tämän    
sijoituksen tuotto vie useita vuosia. Chromexin tuoreen osakehinnan suuren     
lisämaksun lisäksi, tarjous poistaa luontaisen epävarmuuden Chromexin          
osakkeenomistajien tulevista sijoituksista, sillä osakkeenomistajat tulevat    
välittömästi saamaan merkittävän ja varman tuoton sijoituksilleen. Olen erittäin
tyytyväinen voidessani kertoa tästä tarjouksesta ja voidessani suositella sitä 
osakkeenomistajillemme.”                                                       

TIEDUSTELUT                                                                    

Ruukki Group Plc / Synergy Africa Limited                                      

Alwyn Smit                          Puh.: +44 (0)20 7368 6763                  
Alex Buck, sijoittajasuhteet        Puh.: +44 (0) 7932 740 452                 

Investec Bank plc (Ruukin ja Synergy African taloudelliset neuvonantajat)      

David Currie                        Puh.: +44(0)20 7597 5970                   
Patrick Robb                                                                   
Daniel Adams                                                                   
Stephen Cooper                                                                 

Pelham Bell Pottinger (Ruukin ja Synergy African tiedotusneuvonantajat)        

Charles Vivian                      Puh.: +44 (0)20 7861 3126                  
James MacFarlane                    Puh.: +44 (0)20 7861 3864                  

Chromex Mining plc                                                             

Russell Lamming                     Puh.: +44 (0) 7810 870587                  
Brian Moritz                        Puh.: +44 (0) 7976 994300                  

Panmure Gordon (UK) Limited (Chromexin taloudelliset neuvonantajat)            

Dominic Morley                      Puh.: +44 (0) 20 7459 3600                 
Callum Stewart                                                                 
Grishma Patel                                                                  

St Brides Media & Finance (Chromexin tiedotusneuvonantajat)                    

Hugo de Salis                       Puh.: +44 (0) 20 7236 1177                 
Felicity Edwards                                                               


Puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle tullaan pitämään  
tänään 30. syyskuuta 2010 kello 10:00 Lontoon aikaa, ja esitys on saatavilla   
Ruukin Internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osallistuaksenne      
puhelinkonferenssiin, soittakaa vähintään 10 minuuttia etukäteen ja käyttäkää  
viitettä 720046#.                                                              

Yhdistynyt kuningaskunta, maksuton numero       0800 376 4751                  

Suomi, maksuton numero                          0800 115 351                   

Etelä-Afrikka, maksuton numero                  0800 983 092                   

Kansainvälinen, maksullinen numero              +44 (0)20 7075 6551            

Puhelinkonferenssin voi kuunnella jälkikäteen uudelleen viikon ajan puhelun    
jälkeen käyttäen viitettä 275785# puhelinnumeroista:                           

Yhdistynyt kuningaskunta, maksuton numero       0808 238 9699                  
Kansainvälinen, maksullinen numero              +44 (0)20 3364 5943            

Tarjousasiakirja ja (jos Chromexin osakkeita tai Chromexin warrantteja         
omistetaan arvopaperina) soveltuva Hyväksymislomake lähetetään Chromexin       
osakkeenomistajille ja Chromexin warranttien haltijoille niin pian kuin        
mahdollista ja joka tapauksessa, jollei Takeover Panel anna toisenlaista       
suostumusta, 28 päivän kuluessa tämän Ilmoituksen julkistamisesta muutoin kuin 
Poissuljettujen Maiden suhteen. Tarjousasiakirja asetetaan saataville myös     
Chromexin ja Ruukin Internet-sivuille.                                         

---                                                                            
Chromexin hallituksen jäsenet hyväksyvät vastuun tässä Ilmoituksessa olevista  
tiedoista, jotka liittyvät Chromex-konserniin, hallituksen jäseniin itseensä ja
heidän välittömiin perheenjäseniinsä ja lähipiirin henkilöihin. Synergy African
hallituksen jäsenet, Ruukin hallituksen jäsenet ja Kermasin hallituksen jäsenet
hyväksyvät vastuun kaikesta muusta tässä Ilmoituksessa olevasta tiedosta.      
Synergy African hallituksen jäsenten, Ruukin hallituksen jäsenten, Kermasin    
hallituksen jäsenten ja Chromexin hallituksen jäsenten (jotka ovat toimineet   
asianmukaisen huolellisesti varmistuakseen tiedoista) parhaiden käytössä olevien
tietojen mukaan oheisessa Ilmoituksessa olevat tiedot, joista he ovat kukin    
vastuussa, vastaavat tosiasioita eivätkä jätä mainitsematta sellaisia          
tosiasioita, jotka olisivat omiaan vaikuttamaan annettujen tietojen arviointiin.

Investec Bank Plc, jonka toimiluvan on myöntänyt ja jonka toimintaa valvoo     
Yhdistyneen kuningaskunnan Finanssivalvonta, toimii yksinomaan Ruukin ja Synergy
African eikä kenenkään muun neuvonantajana tämän Tarjouksen ja                 
Warrantitarjouksen yhteydessä eikä ole velvollinen tarjoamaan Investec Bank    
Plc:n asiakkaille annettavaa suojaa tai tarjoamaan Tarjoukseen ja              
Warranttitarjoukseen liittyviä neuvoja kenellekään muulle kuin Ruukille ja     
Synergy Africalle.                                                             

Panmure Gordon(UK) Limited, jonka toimiluvan on myöntänyt ja jonka toimintaa   
valvoo Yhdistyneen kuningaskunnan Finanssivalvonta, toimii ainoastaan Chromexin
eikä kenenkään muun neuvonantajana tämän Tarjouksen ja Warrantitarjouksen      
yhteydessä eikä ole velvollinen tarjoamaan Panmure Gordon (UK) Limitedin       
asiakkaille annettavaa suojaa tai tarjoamaan Tarjoukseen liittyviä neuvoja     
kenellekään muulle kuin Chromexille.                                           

Oheisen Ilmoituksen jakaminen, levittäminen tai julkaiseminen muualla kuin     
Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueella voi olla lailla rajattua. Sen    
takia muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueen lakien alaisten  
henkilöiden tulisi tiedostaa ja noudattaa kaikkia soveltuvia vaatimuksia.      
Oheinen Ilmoitus on laadittu Englannin lain ja Lontoon pörssin julkisia        
ostotarjouksia koskevien sääntöjen (City Code on Takeovers and Mergers)        
mukaisesti, eivätkä julkistetut tiedot välttämättä ole vastaavia kuin silloin, 
jos ne olisi laadittu muun kuin Englannin lainsäädännön mukaisesti.            

Oheinen Ilmoitus ei muodosta tarjousta tai muuta kehotusta ostaa tai merkitä   
mitään arvopapereita eikä äänestys- tai hyväksyntäpyyntöä millään              
lainkäyttöalueella Tarjouksen, Warranttitarjouksen mukaisesti tai muutoin.     
Tarjous ja Warranttitarjous esitetään ainoastaan Tarjousasiakirjassa, London   
Gazette -lehdessä julkaistavassa ilmoituksessa ja Hyväksymislomakkeessa (mikäli
Chromexin osakkeita omistetaan osakekirjalla), jotka tulevat sisältämään       
Tarjouksen ja Warrantitarjouksen kaikki ehdot mukaan lukien tiedot siitä, kuinka
Tarjouksen ja Warrantitarjouksen hyväksyminen tapahtuu. Tarjouksen tai         
Warrantitarjouksen hyväksyminen tai muu vastaus Tarjoukseen tai                
Warranttitarjoukseen tulee tehdä ainoastaan Tarjousasiakirjan ja               
Hyväksymislomakkeen (mikäli Chromexin osakkeita omistetaan osakekirjalla)      
perusteella.                                                                   

Jollei Synergy Africa toisin päätä ja soveltuvat lait ja säännökset salli,     
Tarjousta ja Warrantitarjousta ei tulla tekemään suoraan tai välillisesti      
Poissuljetuissa Maissa tai Poissuljettuihin Maihin tai Poissuljettujen Maiden  
(mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia tai Japani) postin välityksellä  
tai kansallisen tai ulkomaisen kanssakäymisen keinoin tai välinein (mukaan     
lukien rajoituksetta puhelin- ja sähköisen viestinnän) tai kansallisen         
arvopaperipörssin palveluiden avulla, ja Tarjousta ja Warranttitarjousta ei ole
mahdollista hyväksyä Poissuljetuissa Maissa sellaisia keinoja, välineitä,      
palveluita tai muotoja käyttämällä. Vastaavasti kopioita Ilmoituksesta ei tule 
eikä saa suoraan tai epäsuorasti postittaa tai muutoin toimittaa edelleen, jakaa
tai lähettää Poissuljetuissa Maissa tai Poissuljetuista Maista, ja ne henkilöt,
jotka vastaanottavat oheisen Ilmoituksen (mukaan lukien rajoituksetta valvojan,
hallintarekisteröidyn ja edunvalvojan), eivät saa postittaa tai muutoin        
toimittaa edelleen, jakaa tai lähettää sitä Poissuljetussa Maassa,             
Poissuljettuun Maahan tai Poissuljetusta Maasta. Kielletty menettely voi tehdä 
Tarjouksen tai Warranttitarjouksen väitetyn hyväksynnän mitättömäksi. Tarjouksen
ja Warranttitarjouksen saatavuuteen henkilöille, jotka eivät asu Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, voivat vaikuttaa asiaankuuluvan lainkäyttöalueen lait.       
Henkilöiden, jotka eivät asu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tulee tiedostaa ja
noudattaa kaikkia soveltuvia vaatimuksia.                                      

Lontoon pörssin julkisia ostotarjouksia koskevien sääntöjen (City Code on      
Takeovers and Mergers, jäljempänä Takeover Code) kohdan 8.3(a) mukaisesti tahon,
joka omistaa vähintään yhden prosentin tarjouksensaajayhtiön mistä tahansa     
arvopaperista tai ostotarjouksen muun osapuolen arvopaperista (lukuun ottamatta
sellaista ostotarjouksen tekijää, joka on ilmoittanut, että sen tarjous on - tai
on todennäköisesti - kokonaan käteisvastikkeinen), tulee antaa omistusilmoitus 
(Opening Position Disclosure) omistuksestaan tarjousajan alkaessa ja uudelleen 
myöhemmin, mikäli ostotarjouksesta annetaan tietyn tarjouksentekijän yksilöivä 
tiedote. Omistusilmoituksen tulee sisältää tiedot ilmoituksen antavan tahon    
omistuksesta, lyhyeksi myynti -positioista ja merkintäoikeuksista seuraavien   
tahojen arvopapereihin: i) tarjouksensaajayhtiö ii) ostotarjouksen tekijät.    
Sellaisen tahon, johon Sääntöjen kohta 8.3(a) soveltuu, tulee tehdä            
omistusilmoituksensa viimeistään kello 15.30 (Lontoon aikaa) kymmenentenä      
kaupankäyntipäivänä tarjousajan alkamisesta laskettuna ja, mikäli soveltuvaa,  
viimeistään kello 15.30 (Lontoon aikaa) kymmenentenä kaupankäyntipäivänä       
sellaisesta tiedotteesta laskettuna, jossa joku ostotarjouksen tekijöistä on   
nimetty ensi kertaa. Sellaisten tahojen, jotka käyvät kauppaa                  
tarjouksensaajayhtiön tai tarjouksentekijän arvopapereilla ennen edellä        
mainittua omistusilmoituksen määräaikaa, tulee kuitenkin tehdä                 
omistusilmoituksen sijasta kaupankäynti-ilmoitus (Dealing Disclosure).         

Takeover Coden kohdan 8.3(b) mukaisesti jokaisen, joka omistaa vähintään yhden 
prosentin tai jonka omistus kasvaa vähintään yhteen prosenttiin                
tarjouksensaajayhtiön mistä tahansa arvopaperista tai ostotarjouksen muun      
osapuolen arvopaperista, tulee tehdä kaupankäynti-ilmoitus, mikäli tämä käy    
kauppaa millään tarjouksensaajayhtiön tai ostotarjouksen tekijän arvopaperilla.
Kaupankäynti-ilmoituksen tulee sisältää tiedot toteutuneesta kaupasta sekä     
henkilön omistuksesta, lyhyeksi myynti -positiosta ja merkintäoikeuksista      
seuraavien tahojen arvopapereihin: i) tarjouksensaajayhtiö ja ii) ostotarjouksen
tekijät paitsi, mikäli vastaavat tiedot on jo aikaisemmin ilmoitettu Sääntöjen 
kohdan 8 mukaisesti. Tahon, johon Sääntö 8.3(b) soveltuu, tulee tehdä          
kaupankäynti-ilmoituksensa viimeistään kello 15.30 (Lontoon aikaa)             
kaupankäyntiään seuraavana kaupankäyntipäivänä.                                

Mikäli kaksi tai useampi taho toimii yhdessä virallisen tai epävirallisen      
keskinäisen sopimuksen perusteella hankkiakseen tai omistaakseen               
tarjouksensaajayhtiön tai ostotarjouksen tekijän arvopapereita, heidät         
samaistetaan yhdeksi tahoksi yllä mainittujen sääntöjen kohdan 8.3 mukaisia    
velvollisuuksia arvioitaessa.                                                  

Myös tarjouksensaajayhtiön ja jokaisen tarjouksentekijän tulee tehdä           
omistusilmoitus. Lisäksi tarjouksensaajayhtiön, jokaisen tarjouksentekijän sekä
sellaisten henkilöiden, jotka toimivat yhdessä jonkun edellä mainitun tahon    
kanssa, tulee tarvittaessa tehdä kaupankäynti-ilmoitus (katso sääntöjen kohdat 
8.1, 8.2 ja 8.4).                                                              

Tiedot tarjouksensaajayhtiöstä ja tarjouksen tekijästä liittyen velvollisuuteen
tehdä omistusilmoitus ja kaupankäynti-ilmoitus löytyvät englannin kielellä     
Takeover Panelin Internet-sivuilta (www.thetakeoverpanel.org.uk) kohdasta      
Disclosure Table, ja ne sisältävät tiedot näiden liikkeeseen lasketuista       
arvopapereista, tarjousajan alkamisajankohdasta ja ostotarjouksen tekijän      
ensimmäisestä nimeämisajankohdasta. Mikäli olette epävarma, tulisiko teidän    
tehdä omistusilmoitus tai kaupankäynti-ilmoitus, ottakaa yhteyttä Takeover     
Panelin markkinavalvontayksikköön numerossa +44 (0) 20 7638 0129.              

Lainausmerkeissä olevat termit on määritelty Takeover Codessa, joka löytyy myös
Takeover Panelin Internet-sivuilta.                                            

Tämän ilmoituksen kopiot löytyvät sekä Ruukin että Chromexin Internet-sivuilta 
osoitteista www.ruukkigroup.fi ja www.chromexmining.co.uk.                     

 

       TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI SEN OSAA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ TAI JULKAISTA       
 POISSULJETUISSA MAISSA TAI POISSULJETTUIHIN MAIHIN MUKAAN LUKIEN YHDYSVALLAT, 
                          AUSTRALIA, KANADA TAI JAPANI                         

Julkistaminen kielletty ennen klo 7:00 Lontoon aikaa ja klo 9:00 Suomen aikaa  
30. syyskuuta 2010                                                             

                                                              30. syyskuuta 2010

                          SUOSITELTU KÄTEISOSTOTARJOUS                         

                            Chromex Mining Plc:stä                             

                              Tarjouksen tekijänä                              

                            Synergy Africa Limited                             

   Ruukki Group Oyj:n 51-prosenttisesti ja Kermas Limitedin 49-prosenttisesti  
                                omistama yhtiö                                 


1. Johdanto                                                                    

Ruukin, Kermasin ja Chromexin hallituksen jäsenet ilmoittavat tänään ehdoista, 
joiden mukaisesti Chromexin hallitus suosittelee Synergy African käteistarjousta
Chromexin koko liikkeeseen lasketusta osakekannasta ja osakkeisiin oikeuttavista
arvopapereista.                                                                

2. Tarjous                                                                     

Synergy Africa tulee tekemään tämän Ilmoituksen Liitteessä I,                  
Tarjousasiakirjassa ja (mikäli Chromexin osakkeita omistetaan osakekirjalla)   
Hyväksymislomakkeessa kuvattujen ehtojen mukaisen Tarjouksen seuraavista       
lähtökohdista:                                                                 

              0,365 puntaa käteisenä kustakin Chromexin osakkeesta             

Tarjous arvostaa Chromexin koko liikkeeseen lasketun osakekannan ja osakkeisiin
oikeuttavat oikeudet noin 37,0 miljoonaan puntaan.                             

0,365 punnan Tarjoushinta vastaa:                                              

- 82,5 prosentin preemiota Chromexin osakekohtaiseen päätöskurssiin 14.        
heinäkuuta 2010 (viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Tarjousjakson alkua), jolloin
se oli 0,20 puntaa, ja                                                         

- 83,4 prosentin preemiota mukaan lukien 14. heinäkuuta 2010 (viimeinen        
kaupankäyntipäivä ennen Tarjousjakson alkua) ja sitä edeltäneiden 90 päivän    
päätöskurssien keskiarvoon.                                                    

Tarjous on ehdollinen muun muassa sille, että                                  

- Tarjouksen edellytyksenä olevat hyväksynnät saadaan;                         

- Ruukin osakkeenomistajat hyväksyvät lähipiiritransaktion;                    

- Etelä-Afrikan kilpailuviranomaiset eivät aseta järjestelylle vaatimuksia; ja 

-  Etelä-Afrikan mineraaliresurssiministeriöltä (Department of Mineral         
Resources) on saatu kirjallinen vahvistus siitä, että Tarjouksen toteuttamisen 
mukainen hankinta ei vaadi mineraaliresurssiministeriön suostumusta vuoden 2002
mineraali- ja petroliresurssien kehittämislain nro 28 (Minerals and Petroleum  
Resources Development Act) 11 pykälän nojalla.                                 

Tarkemmat tiedot Tarjouksen edellytyksistä ja tietyistä ehdoista on kerrottu   
tämän Ilmoituksen Liitteessä I.                                                

Synergy African tarkoituksena on myös tehdä tarjous kaikista Chromexin         
Warranteista pitäen perusteena 0,165 punnan käteisvastiketta kustakin Chromex  
Warrantista. Tämä edustaa Tarjouksen mukaisen Chromexin osakkeesta maksettavan 
0,365 punnan ja Chromex warranttien 0,20 punnan merkintähinnan erotusta.       
Warranttitarjous on ehdollinen ainoastaan sille, että Tarjous julistetaan      
kokonaan hyväksytyksi.                                                         

Päätapahtumien arvioitu aikataulu tullaan kertomaan Tarjousasiakirjassa, joka  
yhdessä Hyväksymislomakkeen kanssa, tullaan, jollei Yhdistyneen kuningaskunnan 
Takeover Panel anna toisenlaista suostumusta, postittamaan 28 päivän kuluessa  
Ilmoituksesta.                                                                 

3. Peruuttamattomat sitoumukset                                                

Chromexin hallituksen jäsenet ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat ovat antaneet   
peruuttamattomat sitoumuksensa siitä, että he tulevat hyväksymään tai hankkimaan
hyväksynnän Tarjoukseen heidän suorien ja välillisten Chromexin osakkeita      
koskevien omistuksiensa suhteen, jotka muodostavat yhteensä 10.050.000 Chromexin
osaketta ja edustaen yhteensä noin 11,3 prosenttia Chromexin nykyisestä        
liikkeeseen lasketusta osakekannasta.                                          

Synergy Africa on saanut myös tietyiltä muilta Chromexin osakkeenomistajilta   
sitoumuksia siitä, että he tulevat hyväksymään Tarjouksen käsittäen yhteensä   
35.975.000 Chromexin osaketta ja edustaen yhteensä noin 40,4 prosenttia        
Chromexin nykyisestä liikkeeseen lasketusta osakekannasta. Langa Trust on      
antanut peruuttamattoman sitoumuksensa käyttää Langa Trustin vaihtovelkakirjaan
liittyvän merkitsemissopimuksen mukaiset osakemerkintäoikeutensa ja hyväksyä   
Tarjouksen merkitsemiensä Chromexin osakkeiden osalta sen jälkeen, kun Tarjous 
on julkistettu tai tulee muutoin ehdottomaksi kaikilta osin.                   

Nämä sitoumukset raukeavat ja ovat mitättömiä muun muassa silloin, jos         
virallista Tarjousta ei anneta tai sitä ei julisteta ehdottomaksi kaikilta osin.
Kaikki nämä sitoumukset pysyvät sitovina, vaikka Chromex saisikin korkeamman   
kilpailevan tarjouksen, jollei Tarjous raukea tai jollei sitä peruta.          

Lisätietoja näistä peruuttamattomista sitoumuksista on kerrottu tämän          
Ilmoituksen Liitteessä III.                                                    

4. Tarjouksen rahoittaminen                                                    

Mikäli Tarjous hyväksytään kokonaan - olettaen, että ennen kuin Tarjous        
sulkeutuu, kaikki Chromexin warrantit on käytetty (muutettu osakkeiksi), kaikki
Chromexin osakeohjelmien alaiset osakeoptiot on käytetty ja Langa Trustin      
vaihtovelkakirjalaina on (korko mukaan lukien) konvertoitu - Tarjous johtaa noin
37,0 miljoonan punnan käteisvastikkeiseen kauppahintaan. Käteisvastikkeinen    
kauppahinta, jonka Synergy Africa maksaa Tarjouksen ehtojen mukaisesti, tullaan
rahoittamaan käyttäen Ruukin ja Kermasin käteisvaroja, Kermasin ja Ruukki      
Holdingsin  välisiä lainajärjestelyjä ja Synergy African lainalimiittejä, jotka
järjestetään Synergy Africalle Synergy African ja Ruukki Holdingsin  sekä      
Synergy African ja Kermasin välisten osakaslainajärjestelyjen avulla.          

Investec (Synergy African taloudellisen neuvonantajan ominaisuudessa) vahvistaa,
että se on saanut tyydyttävät selvitykset siitä, että Synergy Africalla on     
riittävät varat käytettävissään, jotta täysi käteismaksu on mahdollinen, mikäli
Tarjous hyväksytään kokonaisuudessaan.                                         

5. Tietoja Synergy Africasta, Ruukista ja Kermasista                           

Synergy Africa on uusi yhteisyritys, jonka kotipaikka on Englanti, josta Ruukki
Holdings omistaa 51 prosenttia ja Kermas 49 prosenttia, ja joka on perustettu  
tämän Tarjouksen tekemistä varten. Synergy Africalla ei ole ollut liiketoimintaa
tähän mennessä. Synergy African hallituksen jäsenet ovat Alwyn Smit, Alistair  
Ruiters ja Danko Koncar.                                                       

Ruukki ja Kermas solmivat yhteyssopimuksen (relationship agreement) 30.6.2010. 
Tämän sopimuksen tarkoituksena oli muun muassa avustaa Ruukkia sen strategian  
mukaisessa tavoitteessa kehittyä koko tuotantoketjun käsittäväksi mineraalien  
jalostajaksi ja valmistajaksi. Tämän yhteyssopimuksen mukaisesti ja rahoituksen
varmistamiseksi Ruukki (kokonaan omistamansa tytäryhtiö Ruukki Holdingsin      
kautta) ja Kermas tekivät sopimuksen yhteisyrityksestä. Lisätietoja Ruukin ja  
Kermasin välisestä yhteisyrityksestä liittyen Synergy Africaan sekä Ruukin ja  
Kermasin välisestä olemassa olevasta osakassopimuksesta julkaistaan            
Tarjousasiakirjassa.                                                           

Tietoja Ruukista                                                               

Ruukki Group Oyj on kasvava, keskikokoinen toimija luonnonvarojen prosessoinnin
alalla, jonka kaivos- ja mineraaliliiketoiminta keskittyy tuottamaan           
erikoistuneita tuotteita ruostumattoman teräksen valmistukseen ja              
terästeollisuuteen. Yhtiön kaivos- ja mineraaliliiketoiminnot sijaitsevat      
Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa ja Maltalla, ja lisäksi sillä on           
puunjalostus- ja talonrakentamisliiketoimintaa Suomessa. Yhtiön osake on       
listattu NASDAQ OMX Helsingissä (kaupankäyntitunnus: RUG1V) ja Lontoon pörssin 
päämarkkinalistalla premium-segmentissä (kaupankäyntitunnus: RKKI).            

   Kaivos- ja mineraaliliiketoiminta                                           

Vuonna 2008 Ruukki laajentui kaivos- ja mineraaliliiketoiminnan alalle         
hankkimalla erikoistuneen eurooppalaisen mineraali- ja kaivosliiketoiminnan    
Kermasilta. Ennen tätä Ruukki oli pääosin Suomessa toimiva monialayhtiö, joka  
harjoitti muun muassa talonrakennus- ja puuliiketoimintaa.                     

Yhtiön eurooppalaiseen mineraaliliiketoimintaan kuuluu tällä hetkellä 98,74    
prosenttia turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S. -nimisen yhtiön (”TMS”)       
osakkeista, 100 prosenttia maltalaisen RCS Limited -nimisen yhtiön (”RCS”)     
osakkeista sekä pitkäkestoinen ferrokromin valmistusta koskeva sopimus         
saksalaisen Elektrowerk-Weisweiler GmbH -nimisen yhtiön (”EWW”) kanssa.        

Toukokuussa 2009 Ruukki laajentui edelleen kaivos- ja mineraalitoiminnan alalla
hankkimalla 84,9 prosentin osuuden eteläafrikkalaisesta mineraalijalostusyhtiö 
Mogale Alloys (Proprietary) Limitedista (”Mogale”).                            

Ruukin kaivos- ja mineraaliliiketoiminnot tuottavat monipuolisen valikoiman    
tuotteita kuten erikoistunutta matalahiilistä ja erittäin matalahiilistä       
ferrokromia, ns. charge chrome -ferrokromia, piimangaania,                     
kromi-rauta-nikkeliseosta (ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytettävä   
metalliseos) ja ns. lumpy-kromimalmia. Ruukin markkinointitytäryhtiö RCS myy   
yhtiön tuotteita kansainvälisesti erilaisille terästeollisuuden toimijoille    
kuten ruostumattoman teräksen valmistukseen, autonvalmistajille,               
lentoteollisuuteen ja voimalaitosvalmistajille mm. Yhdysvaltoihin, Brasiliaan, 
Kiinaan, Intiaan, Koreaan, Japaniin, Taiwaniin, Singaporeen, Nigeriaan ja      
Etelä-Afrikkaan sekä useisiin Euroopan maihin.                                 

1.9.2010 Ruukki ilmoitti kahdesta puitesopimuksesta Metallurgical Group        
Corporation of Chinan (”MCC”) kanssa. Sopimukset koskivat kahden 70 MW:n       
tasavirtasulaton, joiden suunniteltu yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on  
280.000 tonnia, sekä 250 MW:n voimalaitoksen rakentamista Etelä-Afrikkaan.     

   Puunjalostus- ja talonrakentamisliiketoiminta                               

Ruukki-konsernin puunjalostus- ja talonrakentamisliiketoiminta on jaettu kolmeen
liiketoiminta-alueeseen segmentin sisällä seuraavasti: talonrakentaminen,      
sahaliiketoiminta ja pakkauslavaliiketoiminta. Toiminnot sijaitsevat Suomessa, 
ja suurin osa lopputuotteista myydään Suomessa kotimaisilla markkinoilla. Vuoden
2009 viimeisellä neljänneksellä Ruukki-konserni myi kolme sahaansa.            
Puunjalostus- ja talonrakentamisliiketoiminnan suhteen harkitaan parhaillaan   
erilaisia strategisia vaihtoehtoja sen selvittämiseksi, kuinka liiketoiminnoista
saataisiin paras hyöty Ruukin osakkeenomistajille.                             

Tietoja Kermasista                                                             

Kermas Limited on yksityinen yhtiö, jonka kotipaikka on Brittiläiset           
Neitsytsaaret ja yhtiörekisterinumero 504889. Se toimii kaivossektorilla ja on 
Ruukin suurin osakkeenomistaja 28,51 prosentin omistusosuudella. Danica        
Zagmenster, Danko Koncarin serkku, omistaa Kermasista 99 prosenttia. Danko     
Koncar ei omista yhtään Kermasin osaketta ja toimii Ruukissa johtajana ja      
hallituksen jäsenenä.                                                          

   Kermasin historia                                                           

Kermas-konserni oli yksi maailman suurimmista ferrokromin ja kromin tuottajista
ennen kuin se myi omistuksensa Samancor Chrome Limitedista (”Samancor Chrome”).
Kaivos- ja mineraalisektorin toimintojen lisäksi Kermas-konsernilla on         
omistuksia muilla toimialoilla kuten kiinteistösijoituksissa.                  

Vuonna 2005 Kermas hankki Samancor Holdings (Proprietary) Limitediltä (”Samancor
Holdings”) osake-enemmistön Samancor Chromesta, joka on maailman johtavia      
integroidun ferrokromin tuottajia ja Etelä-Afrikan johtavia rikastetun kromiitin
maastaviejiä. Samancor Holdingsin omistivat tuolloin 60/40-suhteessa BHP       
Billiton ja Anglo American Plc. Mogale, jonka Ruukki hankki vuonna 2009, oli   
aiemmin osa Samancor Chromea. Palmiet Chromen johto hankki kuitenkin vetämänsä 
BEE-konsortion (black economic empowerment consortium) kautta Palmiet Chromen  
omistukseensa ja nimesi sen uudelleen Mogale Alloysiksi samaan aikaan, kun     
Kermas puolestaan hankki Samancor Chromen Samancor Holdingsilta.               

Yhdessä BEE-konsortion, Batho Barena -konsortion ja tämän kansainvälisten      
kumppaneiden kanssa Kermas kehitti menestyksekkäästi sekä Samancor Chromen     
liiketoimintaa että sen kannattavuutta ja lopulta myi omistuksensa Samancor    
Chromessa marraskuussa 2009. Danko Koncar, joka on ollut Kermasin johtaja sen  
perustamisesta lähtien, oli Samancor Chromen läpikäymän muutoksen arkkitehti   
Samancor Chromen ollessa Kermasin omistuksessa. Danko Koncar erosi Samancor    
Chromen myynnin yhteydessä tämän hallituksen puheenjohtajan tehtävistä samana  
päivänä ja aloitti Ruukin mineraaliliiketoiminnan toimitusjohtajana. Tästä     
tehtävästään hän erosi elokuussa 2010, kun hänet nimitettiin Ruukin uusien     
liiketoimintojen johtajaksi ja valittiin Ruukin hallituksen jäseneksi.         

6. Tietoja Chromexista                                                         

Chromex on kromin tuotantoon erikoistunut yhtiö, joka on perustettu hankkimaan,
omistamaan ja kehittämään kromikaivostoimintaa ja tuotantolaitoksia. Sillä on  
tällä hetkellä kaksi pääkaivosta, jotka sijaitsevat Bushwell Complexissa       
Etelä-Afrikassa ja joilla on noin 41 miljoonan tonnin kokonaiskromivarannot.   
Lisäksi sillä on etsintävaltauksia Zimbabwessa.                                

271 hehtaarin suuruisella Stelliten kromiprojektilla, joka sijaitsee Bushveldin
Complexin länsikielekkeellä Etelä-Afrikassa, on kaivosoikeudet, jotka kattavat 
oikeuden louhia sekä kromia että platinaryhmän alkuaineita (Platinum Group     
Elements, ”PGE”), ja 31,9 miljoonan tonnin SAMREC:in mukaiset kromivarannot,   
jotka koostuvat neljästä juonesta: LG6, MG1, MG2 ja MG4. Kaikki neljä juonta   
puhkeavat pinnalle, ja oletusten mukaisesti noin kuusi miljoonaa tonnia on     
avolouhosta. Avolouhokset aloittivat toimintansa heinäkuussa 2008.             

Chromexilla on kaivosoikeus, joka koskee Mecklenburgin tilaa Limpopon          
provinssissa Etelä-Afrikassa, jossa se aikoo louhia kromiittia. Mecklenburg    
sijaitsee Bushveldin Complexin itäkielekkeellä, jolla tunnetusti sijaitsee suuri
osa maailman tunnetuista platinavarannoista, mutta myös suuri määrä kromiittia.
LG-6- ja LG-6A-kromiittisuonet sisältävät noin 9,1 miljoonaa tonnia ja 5,7     
miljoonaa tonnia SAMREC:in mukaisia kromiresursseja ja                         
-varantoja (resurssit                                                          
sisältävät varannot).                                                          

Vuonna 2009 Chromex sai päätökseen tuotantolaitoksen rakentamisen Stelliten    
avokromilouhoksella.                                                           

Stelliten krominrikastuslaitoksen ensimmäisen vaiheen käyttöönotto saatiin     
päätökseen elokuussa 2009, ja marraskuun alussa vuonna 2009 laitos pystyi      
toimimaan täydellä tuotantokapasiteetilla tuottaen 42 prosentin ja 44 prosentin
metallurgisen tason kromikonsentraattia. Kaikki tuotantolaitoksen tarpeet      
täytettiin Stelliten kaivoksen olemassa olevista varastoista. Chromex aloitti  
uudelleen kaivostoimintonsa Stellitessa jatkuvasta kysynnästä johtuen          
tammikuussa 2010.                                                              

Stellite tuottaa tällä hetkellä noin 20.000 tonnia lajittelematonta malmia (run
of mine, ”ROM”) kuukaudessa. Määrä tulee nousemaan 40.000 ROM-tonniin          
kuukaudessa, kun tiheiden aineiden lajittelupiiri (dense media separation      
circuit, ”DMS”) valmistuu tuotantolaitokselle. DMS:n odotetaan valmistuvan     
lähitulevaisuudessa, ja sen määrä vaikuttaa positiivisesti tuotantomääriin,    
katteisiin ja taloudelliseen tehokkuuteen. Mikä tärkeintä, tuotantokapasiteetin
kasvamisen lisäksi Chromex pystyy vastedes myymään kokolajiteltuja             
palakromituotteita sekä eri jalostusasteenrikasteita.                          

Toukokuussa 2010 Chromex hankki Waylox Mining (Private) Limited -nimisen yhtiön
(”Waylox”), joka toimii Zimbabwessa. Waylox on toiminut Zimbabwessa elokuusta  
2008 lähtien sen jälkeen, kun se hankki Trixie- ja Prince of Wales -valtaukset,
jotka sijaitsevat kehittyvällä Darwendalen alueella. Darwendale sijaitsee      
Zimbabwen Great Dyke -alueella, jossa on merkittävät kromivarannot.            
Trixie-valtauksella on taloudellisesti hyödynnettäviä alluviaalikromivarantoja.
Tämän hetkisen arvion mukaan Trixien 467 hehtaarin suuruisen alueen varannot   
ovat noin 1,9 miljoonaa tonnia keskimäärin 13,8 prosentin pitoista kromia.     

Chromexin Mecklenburgin projektin kehittäminen on ollut lykättynä Samancor     
Chrome Limitedin kanssa vireillä olevan kaivosoikeuksia koskevan oikeuskiistan 
johdosta. Mecklenburg tulee olemaan maanalainen kaivos, joka tuottaa korkean   
tason malmia LG6- ja LG6A-malmisuonista, jotka puhkeavat pinnalle. Sisäänkäynti
kaivokseen tehdään purkaumaportista ja laskut Serafa Hillin alemmille rinteille
kaivuaineksesta ja jäljettömän/perinteisen louhoksen metodien yhdistelmällä.   
Mecklenburgin kaivoksen suunnitelmat valmistuvat, kun oikeuskiista on saatu    
ratkaistua.                                                                    

30. syyskuuta 2009 päättyneellä tilikaudelta Chromex Groupin tuloslaskelma     
osoittaa 151.000 Englannin punnan tappiota ennen veroja (vuonna 2008: tappio   
ennen veroja GBP -1.406.000) ja voittoa 195.000 puntaa (2008: tappio verojen   
jälkeen GBP -1.406.000). Tulokseen vaikuttaa olennaisesti se, että suurimman   
osan tilivuodesta yhtiöllä on ollut kesken Stelliten jalostamon rakennusprojekti
ja se on tuottanut kromia vain sen verran kuin on tarvittu kassavirran         
pitämiseen positiivisena.  Lisäksi kromivarantoja on säästetty kromin odotetun 
hinnannousun varalle.                                                          

Tappio ennen ja jälkeen verojen 31.3.2010 päättyneeltä kuusikuukautiskaudelta  
oli 399.000 puntaa (2009: voitto ennen veroja 81.000 puntaa ja voitto verojen  
jälkeen 47.000 puntaa). Kyseisellä jaksolla tuotantovolyymit olivat alentuneet 
eivätkä ne nousseet odotettuun tahtiin. Lisäksi randimääräiset kromin          
myyntihinnat jäivät alhaisiksi.                                                

Seuraavissa taulukoissa esitetään Chromexin taloudelliset tiedot. Tiedot on    
poimittu Chromexin tilinpäätöksestä ilman mukauttamista.                       

Tilintarkastamaton konsernin tuloslaskelma                                     

31.3.2010 päättyneeltä kuusikuukautiskaudelta                                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                           |          6 kk |           6 kk |       Tilikausi |
|                           |       päättyi |        päättyi |         päättyi |
|                           |     31.3.2010 |      31.3.2009 |       30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |       1.000 £ |        1.000 £ |         1.000 £ |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |           964 |          1.613 |           2.016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikulut               |         (683) |        (1.068) |         (1.204) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikate                |           281 |            545 |             812 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintokulut             |         (668) |          (500) |           (993) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikelpoisen           |             - |           (27) |             (8) |
| kannattavuustarkastelun   |               |                |                 |
| kulut                     |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike(tappio) / -voitto   |         (387) |             18 |           (189) |
| ennen rahoituseriä        |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot            |             7 |             63 |              38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |          (19) |              - |               - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (Tappio)/voitto ennen     |         (399) |             81 |           (151) |
| veroja                    |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |             - |           (34) |             346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden (tappio)/voitto    |         (399) |             47 |             195 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen            |               |                |                 |
| (tappio)/voitto           |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton             |       (0,47)p |          0,06p |           0,23p |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella    |       (0,47)p |          0,05p |           0,23p |
| oikaistu                  |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilintarkastamaton konsernitase                                                
per 31.3.2010                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |        6 kk |         6 kk |     Tilikausi |
|                                 |     päättyi |      päättyi |       päättyi |
|                                 |   31.3.2010 |    31.3.2009 |     30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |     1.000 £ |      1.000 £ |       1.000 £ |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                           |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                     |      10.438 |        6.824 |         9.699 |
| käyttöomaisuushyödykkeet        |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |         569 |           79 |           525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet          |           - |          886 |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |      11.007 |        7.789 |        10.224 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                 |       1.111 |          134 |           766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset        |          76 |          407 |           611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                       |       1.406 |        2.270 |         1.182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                   |         163 |            - |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       2.756 |        2.811 |         2.559 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                  |      13.763 |       10.600 |        12.783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille        |             |              |               |
| kuuluva oma pääoma              |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                     |         850 |          850 |           850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                |       9.120 |        9.120 |         9.120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat           |     (1.369) |      (1.118) |         (970) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero                       |       1.747 |          423 |         1.180 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |      10.348 |        9.275 |        10.180 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                       |         383 |          399 |           353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                          |       2.320 |          734 |         1.724 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       2.703 |        1.133 |         2.077 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat         |         712 |          192 |           526 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |         712 |          192 |           526 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |      13.763 |       10.600 |        12.783 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Chromex Mining plc                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernituloslaskelma                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 päättyneeltä tilikaudelta                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |        2009        |      2008       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |      1.000 £       |     1.000 £     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                           |              2.016 |             440 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikulut                           |            (1.204) |           (204) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikate                            |                812 |             236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintokulut                         |              (993) |           (956) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikelpoisen                       |                (8) |            (46) |
| kannattavuustarkastelun kulut         |                    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset maksut               |                  - |           (790) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketappio ennen rahoituseriä        |              (189) |         (1.556) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                        |                 38 |             151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                         |                  - |             (1) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tappio ennen veroja                   |              (151) |         (1.406) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                             |                346 |               - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/(tappio)            |                195 |         (1.406) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen voitto/ (tappio)       |                    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja                      |              0,23p |         (1,94)p |
| laimennusvaikutuksella oikaistu       |                    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Chromex Mining plc                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin ja yhtiön taseet                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| per 30.9.2009                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |        Konserni         |          Yhtiö          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    2009    |    2008    |    2009    |    2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  1.000 £   |  1.000 £   |  1.000 £   |  1.000 £   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                    |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset              |      9.699 |      5.480 |        540 |         23 |
| käyttöomaisuushyödykkeet |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset           |        525 |        106 |          - |          - |
| verosaamiset             |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet   |          - |        886 |          - |        519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset              |          - |          - |      1.872 |      1.872 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |     10.224 |      6.472 |      2.412 |      2.414 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |        766 |        123 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat tytäryhtiöille    |          - |          - |      6.113 |      4.845 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset |        611 |        590 |        101 |         88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |      1.182 |      2.566 |        898 |      2.271 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |      2.559 |      3.279 |      7.112 |      7.204 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |     12.783 |      9.751 |      9.524 |      9.618 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille |            |            |            |            |
| kuuluva oma pääoma       |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |        850 |        847 |        850 |        847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |      9.120 |      9.071 |      9.120 |      9.071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    |      (970) |    (1.165) |      (493) |      (361) |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero               |      1.180 |         29 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä      |     10.180 |      8.782 |      9.477 |      9.557 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |        353 |        286 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                   |      1.724 |          1 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |      2.077 |        287 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat  |        526 |        682 |         47 |         61 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |        526 |        682 |         47 |         61 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat      |     12.783 |      9.751 |      9.524 |      9.618 |
| yhteensä                 |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

7. Tarjouksen tausta ja syyt                                                   

Ruukin tämänhetkiset Mogale-liiketoiminnot Etelä-Afrikassa koostuvat pelkästään
jalostustoimintaan kuuluvista yksiköistä. Mogalella ei ole varmuutta malmin    
saannista, koska malmia hankitaan eri lähteistä lyhytkestoisten sopimusten     
perusteella.                                                                   

Chromexin Stellite-kaivos sijaitsee yhdellä maailman rikkaimmista              
kromiesiintymäalueista, ja sen kaivosinfrastruktuuri on jo rakennettu valmiiksi.
Chromexilla on noin 41 miljoonan tonnin kromivarannot kaivosoikeuksineen, mikä 
tekee sen houkuttelevaksi ja loogiseksi yrityskaupan kohteeksi. Stellite       
sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Mogalesta.                                 

Ruukki odottaa, että Tarjous auttaa Ruukkia toteuttamaan julkistamansa         
strategian tuotantokapasiteetin kasvattamisesta ja markkinaosuuden             
laajentamisesta sekä liiketoimintojen vertikaalisesta integroinnista seuraavien
asioiden perusteella:                                                          

a) Etelä-Afrikan toimintojen vertikaalinen integrointi varmistaa Mogalen oman  
pitkäaikaisen malmintuotannon ja toteuttaa täten tavoitellun                   
liiketoimintamallin, jossa yhtiö toimii läpi tuotantoketjun malmin louhinnasta 
tuotteiden jalostukseen, myyntiin ja markkinointiin;                           

b) Ruukin tuotantovolyymit kasvavat, koska Chromexin Stelliten kaivos on jo    
toiminnassa. DMS-piirin asentamisen jälkeen 20.000 ROM-tonnista kuussa 40.000  
ROM-tonniin kuussa odotetun kasvun lisäksi Ruukki uskoo, että Chromexin        
ennustettua kuukausittaista tuotantotasoa voidaan myös kasvattaa lyhyellä tai  
keskipitkällä aikavälillä, jos Stelliten ja Mecklenburgin maanalaiset          
kehityssuunnitelmat toteutuvat onnistuneesti;                                  

c) Chromexin Stelliten kaivoksen tuotantovolyymien nosto tukee myös Ruukin     
Etelä-Afrikan toimintojen suunniteltua tuotantokapasiteetin kasvattamista;     

d) Ruukin prosessointikapasiteetin kasvattamismahdollisuuksia lisää myös       
mahdollisuus kahden uuden tasavirtakaarisulaton rakentamiseen Stelliten        
kaivoksen yhteyteen. Ruukki on solminut Kiinalaisen MCC:n kanssa puitesopimuksen
kahden tasavirtakaarisulaton rakentamisesta. Ruukilla on merkittävää teknistä  
osaamista ja kokemusta mainitunlaisten sulattojen onnistuneesta käytöstä.      
Sulattojen rakentamiseen asti ylimääräinen malmi kuljetetaan kiinalaisille tai 
intialaisille asiakkaille;                                                     

e) Ruukin asema yhdellä maailman johtavista kromiittikaivosalueista vahvistuisi
ja toisaalta maantieteellisesti laajenisi Zimbabween Waylox-projektin myötä;   

f) Hankinnasta aiheutuisi synergiaetuja liiketoimintaosaamisen, henkilöstön,   
kustannussäästöjen ja tehokkuuden saralla. Ruukki arvioi pitävänsä             
palveluksessaan suurimman osan Chromexin liiketoimintaan kuuluvasta            
henkilökunnasta. Hankinnan toteutumisen jälkeen Ruukin odotetaan tuovan        
yrityksen sisälle ne myynti- ja markkinointitoiminnot, jotka Chromex tällä     
hetkellä ulkoistaa; ja                                                         

g) Ruukin tuotevalikoima laajenisi kemiallisiin, metallurgisiin, kuumuutta     
kestäviin ja sulattorikasteisiin ja PGE-sivutuotteisiin sekä lyhyellä ja       
keskipitkällä aikavälillä myös ylijäämämalmin myyntiin.                        

Chromexin toiminnot tulevat hyödyntämään sen sulatto- ja kaivostoimintojen     
johtamiskokemusta samoin kuin sen myynti- ja markkinointiosaamista. Ruukki ja  
Kermas ovat perustaneet yhteisyritys Synergy African toteuttaakseen Chromexin  
hankkimisen ja myöhemmän omistamisen sen kautta.                               

8. Tausta ja syyt Tarjouksen suosittelemiselle                                 

Sitten AIM-listauksensa 2006 Chromex on kehittänyt eteläiseen Afrikkaan        
houkuttelevan kromiliiketoimintakokonaisuuden, jonka viimeisimpänä hankintana on
ollut Waylox. Teollisuudenalan ja yleisen talouden viimeaikaisesta huojunnasta 
huolimatta Chromex on ollut huomattavan menestyksekäs liiketoimintansa         
kehittämisessä. Chromexin strategia on johtanut yhtiön kasvamiseen siihen      
pisteeseen, jossa sen on kannattavaa tarkastella erilaisia vaihtoehtoja        
osakkeenomistaja-­arvon kasvattamiseksi. Vaikkakin Chromexin hallituksen jäsenet
uskovat, että Chromexilla olisi loistava tulevaisuus myös itsenäisenä          
yrityksenä, he arvioivat, että Tarjous muodostaa Chromexin osakkeenomistajille 
mahdollisuuden realisoida omistuksensa houkuttelevalla preemiolla suhteessa    
osakkeen vallitsevaan kurssiin, kuten yllä kohdassa 2 on mainittu. Chromexin   
hallituksen jäsenet uskovat myös, että Tarjous arvostaa yhtiön varat,          
liiketoiminnan ja tulevaisuuden mahdollisuudet täyteen arvoonsa ja että se     
edustaa Chromexin osakkeenomistajille erinomaista mahdollisuutta myydä Chromexin
osakkeensa vastustamattomaan hintaan ottaen erityisesti huomioon, että yhtiön  
jatkokehitys tulisi vaatimaan jatkopanostuksia ja että Etelä-Afrikan randin    
korkea kurssi aiheuttaa yhtiölle jatkuvia katepaineita. Näin ollen Chromexin   
hallituksen jäsenet yksimielisesti suosittelevat, että Chromexin               
osakkeenomistajat hyväksyvät Tarjouksen ja että Chromexin warrantteja omistavat
tahot hyväksyvät Warranttitarjouksen.                                          

9. Lähipiiritransaktio                                                         

Synergy Africa on perustettu yhteisyrityksenä, josta Ruukki omistaa 51         
prosenttia ja Kermas 49 prosenttia. Kermas omistaa 28,51 prosenttia Ruukin     
liikkeeseen lasketuista osakkeista. Näin ollen Yhdistyneen kuningaskunnan      
Listing Authority -listaussääntöjen mukaisesti nämä Kermasin ja Ruukin väliset 
järjestelyt, jotka liittyvät Synergy African perustamiseen ja rahoittamiseen   
(mukaan lukien Kermasin ja Ruukki Holdingsin välinen laina) sekä Chromexin     
osakkeiden hankkimiseen ja omistamiseen, muodostaa Lähipiiritransaktion, joka  
edellyttää Ruukin osakkeenomistajien (muut kuin Kermas) hyväksynnän. Ruukin    
osakkeenomistajille tullaan antamaan tiedoksi erillinen kirje, jossa pyydetään 
heidän hyväksyntäänsä Lähipiiritransaktiolle ylimääräiselle yhtiökokoukselle   
tehtävän ehdotuksen muodossa. Ruukki on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja tästä
johtuen päätöksenteko viedään erikseen Suomen lakien mukaisesti koolle         
kutsuttavaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Kermasin osakkeenomistajien        
hyväksyntää transaktiolle ei tarvita. Tarjous on ehdollinen Ruukin muiden      
osakkeenomistajien (kuin Kermasin) antamalle hyväksynnälle lähipiiritransaktion
osalta.                                                                        

Atkey Limited, Aida Djakov, Hino Resources Co. Ltd ja Markku Kankaala ovat kukin
peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään Lähipiiritransaktion puolesta Ruukin
ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhteensä 86.645.653 Ruukin osakkeen osalta     
edustaen yhteensä noin 51,4 prosenttia Ruukin äänioikeuksista ylimääräisessä   
yhtiökokouksessa.                                                              

10. Chromexin hallituksen jäsenet, johto ja työntekijät                        

Kukin Chromexin hallituksen jäsenistä on suostunut ehtoihin, joilla he         
irtisanoutuvat Chromexin hallituksesta ja joilla heidän työsuhteensa päättyy   
riippuen siitä, tuleeko tai julistetaanko Tarjous ehdottomaksi kaikilta        
osiltaan. Irtisanoutuminen astuu voimaan sinä päivänä, jolloin näin tapahtuu.  
Graham Stacey tulee jatkamaan työskentelyä Chromexin eteläafrikkalaisessa      
tytäryhtiössä.                                                                 

Synergy African tarkoituksena on, että kun Tarjous tulee ehdottomaksi kaikilta 
osin, Chromexin johdon ja työntekijöiden kertyneet työntekijäoikeudet, mukaan  
lukien eläkeoikeudet, tullaan täysin turvaamaan.                               

Synergy African tarkoituksena on jatkaa Chromexin liiketoimintoja laajalti     
niiden nykyisessä muodossaan. Tällä hetkellä ei ole mitään tarkoitusta tehdä   
suuria muutoksia Chromexin liiketoiminnan tai Chromexin tai sen liiketoiminnan 
merkittävän osan myymiseen suhteen seuraavan 12 kuukauden aikana. Ruukki odottaa
toteuttavansa Chromexin suunnitelmat kasvattaa Stelliten tuotantoa 20.000      
tonnista kuukaudessa noin 40.000 tonniin kuukaudessa ja esittävänsä            
kaivossuunnitelman maanalaisen kaivoksen kehittämiseksi. Ruukki myös olettaa   
säilyttävänsä suurimman osan Chromexin liiketoimintaryhmästä. Lisää            
yksityiskohtia Ruukin suunnitelmista Chromexin osalta löytyvät yllä kohdasta 7.

11. Chromexin osakeoptiot, Chromexin warrantit ja Langa Trust                  
-vaihtovelkakirjalaina                                                         

Tarjous kattaa kaikki Chromexin osakkeet, jotka on laskettu liikkeeseen tai    
annettu ehdoitta ja maksettu kokonaan (tai muutoin käsitelty kokonaan          
maksettuina) ennen Tarjouksen päättymispäivää (tai - Takeover Coden sallimissa 
puitteissa - Synergy African päättämään aiempaan päivään mennessä), mukaan     
lukien Chromexin osakkeet, jotka on laskettu liikkeeseen käyttämällä Chromexin 
osakeoptioita, Chromexin warrantteja, Langa Trust -vaihtovelkakirjalainan      
perusteella myönnettyjä merkintäoikeuksia tai muulla tavalla.                  

Synergy Africa aikoo myös tehdä tarjouksen Chromexin warranttien hankkimisesta 
0,165 punnalla jokaista omistettua Chromexin warranttia kohden. Tämä on erotus 
Chromexin osakkeesta Tarjouksen perusteella maksettavan 0,365 punnan hinnan ja 
Chromexin warranttien nojalla tapahtuvasta osakemerkinnästä maksettavan 0,20   
punnan merkintähinnan välillä. Warranteista tehtävä tarjous on ehdollinen sille,
että Tarjous tulee kaikilta osiltaan ehdottomaksi.                             

Synergy Africa tekee Chromexin osakeoptioiden haltijoille soveltuvia ehdotuksia
niin pian kuin mahdollista Tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen. Ehdotusten 
myötä Chromexin osakeoptioiden haltijoiden on mahdollista käyttää optionsa ja  
sen jälkeen hyväksyä Tarjous hankkimiensa Chromexin osakkeiden osalta.         
Vaihtoehtoisesti Chromexin osakeoptioiden haltijoilla tulee olemaan oikeus     
valita käteismaksu, joka vastaa sitä hyötyä, joka muutoin olisi maksettu       
olennaisten Chromexin osakeoptioiden harjoittamisen yhteydessä ja Tarjouksen   
mukaisen 0,365 punnan Chromexin osakekohtaisen hinnan vastaanottamisen         
yhteydessä ja joka on sopeutettu mahdollisten verovähennysten osalta. Tämä     
vaihtoehtoinen ehdotus riippuu siitä, tuleeko Tarjous kaikilta osiltaan        
ehdottomaksi.                                                                  

Langa Trust -vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti Langa Trustilla on oikeus
merkitä Chromexin osakkeita maksamatta olevan pääoman ja kertyneen koron osalta
0,22 punnan osakekohtaisella merkintähinnalla muuttamalla maksamaton lainan    
pääoma sen hetkisen ZAR/£-valuuttakurssin mukaisesti. Langa Trust on antanut   
peruuttamattoman suostumuksensa merkitä vaihtovelkakirjalainansa osakkeiksi ja 
hyväksyä Tarjous näiden osakkeidensa osalta sillä edellytyksellä, että Tarjous 
tulee tai julistetaan kaikilta osiltaan ehdottomaksi. Tämän Ilmoituksen        
päiväystä välittömästi edeltävien viiden päivän keskimääräisen                 
ZAR/£-valuuttakurssin perusteella Langa Trustille annettavien Chromexin        
osakkeiden lukumäärä olisi 9.049.239, jos se merkitsee ne tämän Ilmoituksen    
päiväystä välittömästi edeltävänä päivänä. Langa Trustille annettavien Chromexin
osakkeiden tarkka lukumäärä riippuu merkinnän ajankohdasta ja merkinnän        
aikaisesta ZAR/£-valuuttakurssista.                                            

Langa Trustilla on yhteys Spruce Mangementiin, joka omistaa 32.675.000 Chromexin
osaketta edustaen 36,7 prosenttia Chromexin nykyisestä liikkeeseen lasketusta  
osakepääomasta.                                                                

12. Kannustinmaksu (inducement fee) ja yksinostosopimus (exclusivity agreement)

Kannustaakseen Synergy Africaa tekemään Tarjouksen Chromex on sitoutunut       
tietyissä olosuhteissa maksamaan Synergy Africalle 370.277 punnan suuruisen    
rahamääräisen maksun (mukaan lukien arvonlisävero paitsi silloin, jos Chromex  
voi periä arvonlisäveron), joka on yksi prosentti Tarjouksen arvosta tai muu   
Takeover Panelin päättämä summa, jos (i) Chromex saa toisen tarjouksen         
kolmannelta taholta ja sellainen tarjous tulee tai julistetaan täysin          
ehdottomaksi; (ii) Chromexin osakkeenomistajien suosittelemat Tarjouksen ehdot 
perutaan, muutetaan epäsuotuisiksi tai hyväksytään; tai (iii) Chromex luovuttaa
kolmannelle, suoraan tai välillisesti, olennaisen varallisuuteensa kuuluvan    
erän.                                                                          

Lisäksi Chromex on sitoutunut olemaan tavoittelematta, panemasta alulle,       
rohkaisemasta tai ryhtymästä mihinkään keskusteluihin, neuvotteluihin,         
sopimuksiin tai yhteisymmärryksiin kolmansien tahojen kanssa liittyen mihinkään
ehdotettuun myyntiin tai muuhun Chromexin osakkeiden tai Chromexin olennaisen  
varallisuuden luovuttamiseen (”Kilpaileva tarjous”). Chromexin hallituksen     
jäseniä koskevien lakisääteisten ja fidusiaaristen velvollisuuksien sekä       
salassapitovelvollisuuksien mukaisesti Chromexin tulee ilmoittaa Ruukille niin 
pian kuin kohtuudella mahdollista, mikäli kolmas taho lähestyy sitä kilpailevan
tarjouksen kanssa. Chromexin tulee myös ilmoittaa Ruukille välittömästi, jos   
kolmannelle taholle annetaan tietoja kilpailevan tarjouksen yhteydessä.        

13. Suositus                                                                   

Neuvonantajansa Panmure Gordonin suosituksen mukaisesti Chromexin hallituksen  
jäsenet pitävät Tarjouksen ja Warranttitarjouksen ehtoja oikeudenmukaisina ja  
kohtuullisina. Antaessaan neuvoja Chromexin hallituksen jäsenille Panmure Gordon
on ottanut huomioon Chromexin hallituksen jäsenten kaupalliset arviot. Sen     
mukaisesti Chromexin hallituksen jäsenet aikovat yksimielisesti suositella, että
Chromexin osakkeenomistajat hyväksyvät tarjouksen ja että Chromexin warrantteja
omistavat tahot hyväksyvät Warranttitarjouksen, sillä Chromexin hallituksen    
jäsenet ovat itse peruuttamattomasti sitoutuneet toimimaan niin omien ja       
lähipiirinsä suorien ja välillisten Chromexin osakeomistuksiensa osalta, jotka 
muodostavat yhteensä 10.050.000 Chromexin osaketta edustaen yhteensä noin 11,3 
prosenttia Chromexin nykyisestä liikkeeseen lasketusta osakekannasta.          

14. Ilmoitus omistuksista Chromexissa                                          

Synergy Africa vahvistaa, että se on tämän Ilmoituksen päivämäärällä tekemässä 
omistusilmoituksen (Opening Position Disclosure), jossa ilmoitetaan ne         
yksityiskohdat, jotka sen tulee paljastaa Takeover Coden kohdan 8.1(a)         
mukaisesti. Lukuun ottamatta yllä kohdassa 3 mainittuja peruuttamattomia       
sitoumuksia, kaupankäynnin päättyessä 29.9.2010 (joka on viimeinen             
kaupankäyntipäivä ennen tämän Ilmoituksen päiväystä) Synergy Africa tai Synergy
African hallituksen jäsenet tai - sikäli kuin Synergy Africa on tietoinen -    
kukaan Synergy African kanssa yhteistyössä toimiva henkilö: (i) ei omista      
Chromexin arvopapereita tai oikeutta merkitä mitään Chromexin arvopapereita tai
(ii) ei omista mitään lyhyeksi myynti -positioita Chromexin arvopapereiden     
osalta (olivatpa ne ehdollisia tai ehdottomia taikka rahamääräisiä tai muussa  
muodossa), mukaan lukien minkä tahansa johdannaiseen perustuvan lyhyeksi myynti
-position, minkä tahansa sopimuksen myydä tai minkä tahansa                    
toimitusvelvollisuuden tai oikeuden vaatia toista henkilöä ostamaan tai        
vastaanottamaan, taikka (iii) ei ole ottanut tai antanut lainaksi mitään       
olennaisia Chromexin arvopapereita.                                            

15. Lisätietoja Tarjouksesta                                                   

Chromexin Osakkeet tullaan hankkimaan Tarjouksen nojalla kokonaan maksettuina ja
vapaina kaikista panttioikeuksista, kantaosakkeista, maksuista, rasitteista ja 
muista omistusosuuksista sekä yhdessä kaikkien niihin tämän ilmoituksen päivänä
tai sen jälkeen liittyvien oikeuksien kanssa, mukaan lukien oikeuden saada     
kaikki osingot ja muut varainjaot yhtiöstä (jos sellaisia on), jotka on        
julistettu, tehty tai maksettu sen jälkeen.                                    

Tarjous kattaa kaikki Chromexin osakkeet, jotka on laskettu liikkeeseen ja     
kokonaan maksettu Tarjouksen päivämääränä (pois lukien sellaiset Chromexin     
osakkeet, jotka ovat jo Synergy African omistuksessa, sekä yhtiön hallussa     
olevat omat osakkeet (Treasury Shares) paitsi, jos nämä osakkeet lakkaavat     
olemasta yhtiön hallussa ennen Synergy African määräämää päivää), ja sellaiset 
Chromexin osakkeet, jotka on laskettu liikkeeseen ja kokonaan maksettu (mukaan 
lukien Chromexin osakeoptioiden, Chromexin warranttien tai Langa Trust         
-vaihtovelkakirjalainan mukaisten merkintäoikeuksien käyttäminen               
osakemerkintään) ennen Tarjouksen päättymispäivää tai sellaista aiempaa päivää,
jonka Synergy Africa voi Takeover Coden mukaisesti päättää. Sellainen päivä ei 
voi kuitenkaan olla aiemmin kuin päivä, jolloin Tarjous tulee ehdottomaksi     
hyväksymisten suhteen.                                                         
                                                                               
16. Ulkomaiset osakkeenomistajat                                               

Ellei Synergy Africa toisin päätä ja soveltuvat lait ja säännökset salli,      
Tarjousta ja Warranttitarjousta ei tulla tekemään suoraan tai epäsuoraan       
Poissuljetuissa Maissa tai Poissuljettuihin Maihin tai Poissuljettujen Maiden  
(mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia tai Japani) postin välityksellä  
tai kansallisen tai ulkomaisen kanssakäymisen keinoin tai välinein (mukaan     
lukien rajoituksetta puhelin- ja sähköisen viestinnän) tai kansallisen         
arvopaperipörssin palveluiden avulla, ja Tarjousta tai Warranttitarjousta ei ole
mahdollista hyväksyä Poissuljetuissa Maissa sellaisia keinoja, välineitä,      
palveluita tai muotoja käyttämällä. Vastaavasti kopioita Ilmoituksesta ei tulla
eikä saada suoraan tai epäsuorasti postittaa tai muutoin lähettää edelleen,    
jakaa tai lähettää Poissuljettuihin Maihin tai Poissuljetuista Maista, ja ne   
henkilöt, jotka vastaanottavat oheisen Ilmoituksen (mukaan lukien rajoituksetta
valvojan, hallintarekisteröidyn ja edunvalvojan), eivät saa postittaa tai      
muutoin lähettää edelleen, jakaa tai lähettää sitä Poissuljetuissa Maissa,     
Poissuljettuihin Maihin tai Poissuljetuista Maista. Sellainen menettely voi    
tehdä Tarjouksen tai Warranttitarjouksen väitetyn hyväksynnän mitättömäksi.    
Tarjouksen ja Warranttitarjouksen saatavuuteen henkilöille, jotka eivät asu    
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voi vaikuttaa asiaankuuluvan lainkäyttöalueen  
lait. Henkilöt, jotka eivät asu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tulee tiedostaa
ja noudattaa kaikkia soveltuvia vaatimuksia. Mikäli olet epävarma asemastasi,  
sinun tulisi viipymättä kysyä neuvoa asianmukaisessa maassa oikeudelliselta    
neuvonantajalta.                                                               

17. Pakollinen hankinta, Chromexin osakkeiden AIM-listalle pääsyn peruuttaminen
ja uudelleenrekisteröinti                                                      

Jos Synergy Africa saa Tarjouksen perusteella hyväksynnän ja/tai muutoin hankkii
90 prosenttia tai enemmän Chromexin osakkeista, joita Tarjous koskee, ja Tarjous
tulee tai julistetaan ehdottomaksi kaikilta osiltaan, Synergy Africa aikoo     
harjoittaa oikeuksiaan Yhdistyneen kuningaskunnan osakeyhtiölain 974-991       
pykälien perusteella ja hankkia pakollisesti sellaiset Chromexin osakkeet, jotka
ovat jäljellä sen jälkeen, kun Tarjous on tullut tai julistettu kaikilta       
osiltaan ehdottomaksi.                                                         

Kun Tarjous tulee tai julistetaan ehdottomaksi kaikilta osiltaan - ja siitä    
riippuen - Synergy Africa aikoo tehdä Chromexissa tarvittavat päätökset        
hakeakseen Chromexin osakkeiden AIM-listauksen peruuttamista. Sen jälkeen, kun 
Tarjous tulee tai julistetaan kaikilta osiltaan ehdottomaksi, alkaa vähintään 20
kaupankäyntipäivän pituinen ilmoitusjakso ennen listautumisen ja kaupankäynnin 
peruuttamista.                                                                 

Chromexin AIM-listautumisen peruuttaminen tulee merkittävästi vähentämään      
sellaisten Chromexin osakkeiden likviditeettiä ja markkinakelpoisuutta, joiden 
osalta Tarjoukseen ei ole suostuttu. Tämä voi vaikuttaa mainittujen osakkeiden 
arvoon.                                                                        

18. Yleistä                                                                    

Tarjousasiakirja ja (mikäli Chromexin osakkeita tai Chromexin warrantteja      
omistetaan arvopaperina) soveltuva Hyväksymislomake lähetetään postitse        
Chromexin osakkeenomistajille ja Chromexin warrantinhaltijoille niin pian kuin 
mahdollista ja joka tapauksessa 28 päivän kuluessa Ilmoituksesta, jollei       
Takeover Panel anna toisenlaista suostumusta.                                  

Tämän Ilmoituksen Liite II sisältää tiettyjen tässä Ilmoituksessa käytettyjen  
tietojen lähteet ja lähtökohdat. Lisätietoja Synergy African saamista          
peruuttamattomista sitoumuksista on esitetty Liitteessä III. Tämän Ilmoituksen 
Liite IV sisältää tiettyjen tässä Ilmoituksessa käytettyjen termien määritelmät.

 

TIEDUSTELUT                                                                    

Ruukki Group Plc / Synergy Africa Limited                                      

Alwyn Smit                          Puh.: +44 (0)20 7368 6763                  
Alex Buck, sijoittajasuhteet        Puh: +44 (0) 7932 740 452                  

Investec Bank plc (Ruukin ja Synergy African taloudelliset neuvonantajat)      

David Currie                        Puh.: +44(0)20 7597 5970                   
Patrick Robb                                                                   
Daniel Adams                                                                   
Stephen Cooper                                                                 

Pelham Bell Pottinger (Ruukin ja Synergy African tiedotusneuvonantajat)        

Charles Vivian                      Puh.: +44 (0)20 7861 3126                  
James MacFarlane                    Puh.: +44 (0)20 7861 3864                  

Chromex Mining plc                                                             

Russell Lamming                     Puh.: +44 (0) 7810 870587                  
Brian Moritz                        Puh.: +44 (0) 7976 994300                  

Panmure Gordon (UK) Limited (Chromexin taloudelliset neuvonantajat)            

Dominic Morley                      Puh.: +44 (0) 20 7459 3600                 
Callum Stewart                                                                 
Grishma Patel                                                                  

St Brides Media & Finance (Chromexin tiedotusneuvonantajat)                    

Hugo de Salis                       Puh.: +44 (0) 20 7236 1177                 
Felicity Edwards                                                               


Puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle tullaan pitämään  
tänään 30. syyskuuta 2010 kello 10:00 Lontoon aikaa, ja esitys on saatavilla   
Ruukin Internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osallistuaksenne      
puhelinkonferenssiin, soittakaa vähintään 10 minuuttia etukäteen ja käyttäkää  
viitettä 720046#.                                                              

Yhdistynyt kuningaskunta, maksuton numero       0800 376 4751                  

Suomi, maksuton numero                          0800 115 351                   

Etelä-Afrikka, maksuton numero                  0800 983 092                   

Kansainvälinen, maksullinen numero              +44 (0)20 7075 6551            

Puhelinkonferenssin voi kuunnella jälkikäteen uudelleen viikon ajan puhelun    
jälkeen käyttäen viitettä 275785# puhelinnumeroista:                           

Yhdistynyt kuningaskunta, maksuton numero       0808 238 9699                  
Kansainvälinen, maksullinen numero              +44 (0)20 3364 5943            

Tarjousasiakirja ja (jos Chromexin osakkeita omistetaan osakekirjoilla)        
Hyväksymislomake lähetetään Chromexin osakkeenomistajille niin pian kuin       
mahdollista ja joka tapauksessa, jollei Takeover Panel anna toisenlaista       
suostumusta, 28 päivän kuluessa tämän Ilmoituksen julkistamisesta muutoin kuin 
Poissuljettujen Maiden suhteen.                                                

Chromexin hallituksen jäsenet hyväksyvät vastuun tässä Ilmoituksessa olevista  
tiedoista liittyen Chromex-konserniin, heihin itseensä ja heidän               
lähiperheenjäseniinsä ja heihin liittyviin henkilöihin. Synergy African        
hallituksen jäsenet, Ruukin hallituksen jäsenet ja Kermasin hallituksen jäsenet
hyväksyvät vastuun kaikesta muusta tässä Ilmoituksessa olevasta tiedosta.      
Synergy African hallituksen jäsenten, Ruukin hallituksen jäsenten, Kermasin    
hallituksen jäsenten ja Chromexin hallituksen jäsenten (jotka ovat toimineet   
kohtuullisen huolellisesti varmistaakseen asian) tietojen mukaan tässä         
Ilmoituksessa olevat tiedot, joista he ovat kukin vastuussa, vastaavat         
tosiasioita eivätkä jätä mitään sellaista mainitsematta, joka olisi omiaan     
vaikuttamaan sellaisen tiedon merkitykseen.                                    

Investec Bank Plc, jonka toimiluvan on myöntänyt ja jonka toimintaa valvoo     
Yhdistyneen kuningaskunnan Finanssivalvonta, toimii yksinomaan Ruukille ja     
Synergy Africalle eikä kenellekään muulle tämän Tarjouksen ja                  
Warranttitarjouksen yhteydessä eikä ole velvollinen tarjoamaan Investec Bank   
Plc:n asiakkaille annettua suojaa tai tarjoamaan Tarjoukseen tai               
Warranttitarjoukseen liittyviä neuvoja kenellekään muulle kuin Ruukille ja     
Synergy Africalle.                                                             

Panmure Gordon(UK) Limited, jonka toimiluvan on myöntänyt ja jonka toimintaa   
valvoo Yhdistyneen kuningaskunnan Finanssivalvonta, toimii ainoastaan          
Chromexille eikä kenellekään muulle tämän Tarjouksen ja Warranttitarjouksen    
yhdessä eikä ole velvollinen tarjoamaan Panmure Gordon (UK) Limitedin          
asiakkaille annettua suojaa tai tarjoamaan Tarjoukseen tai Warranttitarjoukseen
liittyviä neuvoja kenellekään muulle kuin Chromexille.                         

Tämän Ilmoituksen julkistaminen tai jakaminen muualla kuin Yhdistyneen         
kuningaskunnan lainkäyttöalueella voi olla lailla rajattua. Sen takia muiden   
kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueen lakien alaisten henkilöiden   
tulisi tiedostaa ja noudattaa kaikkia soveltuvia vaatimuksia. Tämä Ilmoitus on 
laadittu Englannin lakien ja Lontoon pörssin julkisia ostotarjouksia koskevien 
sääntöjen mukaisesti, eivätkä julkistetut tiedot välttämättä ole vastaavia kuin
silloin, jos ne olisi laadittu muun kuin Englannin lainsäädännön mukaisesti.   

Tämä Ilmoitus ei muodosta tarjousta tai muuta kehotusta ostaa tai merkitä mitään
arvopapereita eikä äänestys- tai hyväksyntäpyyntöä millään lainkäyttöalueella  
Tarjouksen, Warranttitarjouksen mukaisesti tai muutoin. Tarjous ja             
Warranttitarjous esitetään ainoastaan Tarjousasiakirjassa, London Gazette      
-lehdessä julkaistavassa mainoksessa ja Hyväksymislomakkeessa (mikäli Chromexin
osakkeita omistetaan osakekirjalla), jotka tulevat sisältämään Tarjouksen ja   
Warranttitarjouksen kaikki ehdot mukaan lukien tiedot siitä, miten Tarjous ja  
Warranttitarjous voidaan hyväksyä. Tarjouksen tai Warranttitarjouksen          
hyväksyminen tai muu vastaus Tarjoukseen tai Warranttitarjoukseen tulee tehdä  
ainoastaan Tarjousasiakirjan, Hyväksymislomakkeen (mikäli Chromexin osakkeita  
omistetaan osakekirjalla) tai vastaavan asiakirjan perusteella.                

Jollei Synergy Africa toisin päätä ja soveltuvat lait ja säännökset salli,     
Tarjousta ja Warranttitarjousta ei tulla tekemään suoraan tai epäsuoraan       
Poissuljetuissa Maissa tai Poissuljettuihin Maihin tai Poissuljettujen Maiden  
(mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia tai Japani) postin välityksellä  
tai kansallisen tai ulkomaisen kanssakäymisen keinoin tai välinein (mukaan     
lukien rajoituksetta puhelin- ja sähköisen viestinnän) tai kansallisen         
arvopaperipörssin palveluiden avulla, ja Tarjousta ja Warranttitarjousta ei ole
mahdollista hyväksyä Poissuljetuissa Maissa sellaisia keinoja, välineitä,      
palveluita tai muotoja käyttämällä. Vastaavasti kopioita Ilmoituksesta ei tulla
eikä saada suoraan tai epäsuorasti postittaa tai muutoin lähettää edelleen,    
jakaa tai lähettää Poissuljettuihin Maihin tai Poissuljetuista Maista, ja ne   
henkilöt, jotka vastaanottavat tämän Ilmoituksen (mukaan lukien rajoituksetta  
valvojan, hallintarekisteröidyn ja edunvalvojan), eivät saa postittaa tai      
muutoin lähettää edelleen, jakaa tai lähettää sitä Poissuljetuissa Maissa,     
Poissuljettuihin Maihin tai Poissuljetuista Maista. Sellainen menettely voi    
tehdä väitetyn Tarjouksen tai Warranttitarjouksen hyväksynnän mitättömäksi.    
Tarjouksen ja Warranttitarjouksen saatavuuteen henkilöille, jotka eivät asu    
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voi vaikuttaa asiaankuuluvan lainkäyttöalueen  
lait. Henkilöt, jotka eivät asu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tulee tiedostaa
ja noudattaa kaikkia soveltuvia vaatimuksia.                                   

Takeover Coden kohdan 8.3(a) mukaisesti tahon, joka omistaa vähintään yhden    
prosentin tarjouksensaajayhtiön mistä tahansa arvopaperista tai ostotarjouksen 
muun osapuolen arvopaperista (lukuun ottamatta sellaista ostotarjouksen tekijää,
joka on ilmoittanut, että sen tarjous on - tai on todennäköisesti - kokonaan   
rahavastikkeinen), tulee antaa omistusilmoitus (Opening Position Disclosure)   
omistuksestaan tarjousajan alkaessa ja uudelleen myöhemmin, mikäli             
ostotarjouksesta annetaan tietyn tarjouksentekijän yksilöivä tiedote.          
Omistusilmoituksen tulee sisältää tiedot ilmoituksen antavan tahon omistuksesta,
lyhyeksi myynti -positioista ja merkintäoikeuksista seuraavien tahojen         
arvopapereihin: i) tarjouksensaajayhtiö ii) ostotarjouksen tekijät. Sellaisen  
tahon, johon Sääntöjen kohta 8.3(a) soveltuu, tulee tehdä omistusilmoituksensa 
viimeistään kello 15.30 (Lontoon aikaa) kymmenentenä kaupankäyntipäivänä       
tarjousajan alkamisesta laskettuna ja, mikäli soveltuvaa, viimeistään kello    
15.30 (Lontoon aikaa) kymmenentenä kaupankäyntipäivänä sellaisesta tiedotteesta
laskettuna, jossa joku ostotarjouksen tekijöistä on nimetty ensi kertaa.       
Sellaisten tahojen, jotka käyvät kauppaa tarjouksensaajayhtiön tai             
tarjouksentekijän arvopapereilla ennen edellä mainittua omistusilmoituksen     
määräaikaa, tulee kuitenkin tehdä omistusilmoituksen sijasta                   
kaupankäynti-ilmoitus (Dealing Disclosure).                                    

Yllä mainittujen sääntöjen kohdan 8.3(b) mukaisesti jokaisen, joka omistaa     
vähintään yhden prosentin tai jonka omistus kasvaa vähintään yhteen prosenttiin
tarjouksensaajayhtiön mistä tahansa arvopaperista tai ostotarjouksen muun      
osapuolen arvopaperista, tulee tehdä kaupankäynti-ilmoitus, mikäli tämä käy    
kauppaa millään tarjouksensaajayhtiön tai ostotarjouksen tekijän arvopaperilla.
Kaupankäynti-ilmoituksen tulee sisältää tiedot toteutuneesta kaupasta sekä     
henkilön omistuksesta, lyhyeksi myynti -positiosta ja merkintäoikeuksista      
seuraavien tahojen arvopapereihin: i) tarjouksensaajayhtiö ja ii) ostotarjouksen
tekijät paitsi, mikäli vastaavat tiedot on jo aikaisemmin ilmoitettu Sääntöjen 
kohdan 8 mukaisesti. Tahon, johon Sääntö 8.3(b) soveltuu, tulee tehdä          
kaupankäynti-ilmoituksensa viimeistään kello 15.30 (Lontoon aikaa)             
kaupankäyntiään seuraavana kaupankäyntipäivänä.                                

Mikäli kaksi tai useampi taho toimii yhdessä virallisen tai epävirallisen      
keskinäisen sopimuksen perusteella hankkiakseen tai omistaakseen               
tarjouksensaajayhtiön tai ostotarjouksen tekijän arvopapereita, heidät         
samaistetaan yhdeksi tahoksi yllä mainittujen sääntöjen kohdan 8.3 mukaisia    
velvollisuuksia arvioitaessa.                                                  

Myös tarjouksensaajayhtiön ja jokaisen tarjouksentekijän tulee tehdä           
omistusilmoitus. Lisäksi tarjouksensaajayhtiön, jokaisen tarjouksentekijän sekä
sellaisten henkilöiden, jotka toimivat yhdessä jonkun edellä mainitun tahon    
kanssa, tulee tarvittaessa tehdä kaupankäynti-ilmoitus (katso sääntöjen kohdat 
8.1, 8.2 ja 8.4).                                                              

Tiedot tarjouksensaajayhtiöstä ja tarjouksen tekijästä liittyen velvollisuuteen
tehdä omistusilmoitus ja kaupankäynti-ilmoitus löytyvät englannin kielellä     
Takeover Panelin Internet-sivuilta (www.thetakeoverpanel.org.uk) kohdasta      
Disclosure Table, ja ne sisältävät tiedot näiden liikkeeseen lasketuista       
arvopapereista, tarjousajan alkamisajankohdasta ja ostotarjouksen tekijän