Valtioneuvosto

Suosituksilla lisää laatua saattohoitoon

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:14 EEST

Juuri valmistuneiden saattohoitosuositusten tavoitteena on tehdä saattohoidosta suunnitelmallisempaa sekä ohjata saattohoidon käytäntöjä koko maassa. Ne on tarkoitettu kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden käyttöön. Saattohoitosuositukset koskevat kuolevan ihmisen hoitoa, hoidon suunnittelua ja järjestämistä sekä henkilöstön osaamista.

"Edelliset suositukset ovat Etenen (sosiaali- ja terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan) laatimat ja ne ovat vuodelta 2004. Nyt julkaistut suositukset käsittelevät laajemmin saattohoidon kokonaisuutta. Niillä toivotaan olevan vaikutusta kuntien ja sairaanhoitopiirien saattohoidon järjestämiseen. Hyvä saattohoito on jokaisen kuolevan ihmisen oikeus", totesi peruspalveluministeri Paula Risikko suositusten julkistustilaisuudessa torstaina 23. syyskuuta.

Ministerin mukaan suositukset saavat tukea myös laista. "Eduskunnan käsittelyssä on nyt terveydenhuoltolakiesitys, jossa korostetaan kärsimyksen lievittämistä kaikessa sairauden hoidossa ja hoidon kaikissa vaiheissa, myös kuolevien potilaiden hoidossa ja saattohoidossa. Ensimmäistä kertaa kärsimyksen lievittäminen on nostettu lain tasolle."

Saattohoito perustuu kirjalliseen hoitosuunnitelmaan Saattohoitosuositusten periaatteena on, että ihminen voi kuolla toivomassaan paikassa ja hyvin lähellä kuolemaa olevan henkilön siirtelyä paikasta toiseen on vältettävä. Saattohoitoa voidaan järjestää potilaan toivomuksenmukaan kotona tai laitoksissa. Saattohoito perustuu kirjalliseen hoitosuunnitelmaan, jonka tekemiseen potilas osallistuu. Myös kuolevan ihmisen omaisilla on mahdollisuus osallistua.

Hyvä saattohoito edellyttää myös hoitohenkilöstön osaamista ja työhyvinvoinnin ylläpitoa. Saattohoitoon osallistuvien lääkärien ja hoitajien tulee olla siihen koulutettuja. Hoitava lääkäri vastaa hoitopäätöksistä. Moniammatillisen työryhmän toteuttama hoito perustuu lääke- ja hoitotieteelliseen näyttöön sekä potilaan ja omaisten tarpeisiin ja toiveisiin. Hoidon jatkuvuus turvataan ympäri vuorokauden.

Sairaanhoitopiireillä ja terveyskeskuksilla vastuu saattohoidosta Sairaanhoitopiireillä ja terveyskeskuksilla on vastuu saattohoidon järjestämisestä. Kuitenkin neljännekseltä niistä puuttuvat saattohoitosuunnitelmat tai ohjeet. Suositusten mukaan sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset vastaavat alueellisten saattohoitosuunnitelmien tekemisestä ja niiden toteutumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää jatkossa alueellisten saattohoitosuunnitelmien tilanteen ja saattohoitosuositusten käyttöönoton.

Saattohoitosuositusten toimeenpano ei lisää kustannuksia, mutta suositellut toimintatavat edellyttävät kustannusten kohdentamista uudelleen. Suositusten toteutumista edistetään muun muassa käynnistämällä kansalaiskeskustelua hyvän saattohoidon merkityksestä ihmisen kuoleman lähestyessä.

Lisätietoja Ylitarkastaja, Etenen pääsihteeri Aira Pihlainen, p. 09 160 73834, 050 370 6521

Liitteet  http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1528097