Aluehallintovirasto

Suun terveys tarvitsee erityistä huolenpitoa, koska hampaiden reikiintymistä estetään ensisijaisesti terveellisin elintavoin

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2011 00:34 EET

Sosiaali ja terveysministeriö ja Lapin aluehallintovirasto järjestävät Suun terveyden edistämisen koulutuspäivän Rovaniemellä 24.2.2011. Koulutuspäivä tarjoaa ajankohtaista tietoa suun terveydenhuollon toimintaohjelmasta, koulutoimen roolista sekä suun terveyden edistämisen nykytilasta. Koulutuspäivässä pohditaan sosiaali ja terveysministeriön lääkintöneuvos Anne Nordbladin johdolla, miksi suomalaiset lapset ovat WHO:n vertailutiedoissa kuudenneksi huonoimpia harjaamaan hampaitaan.  

Koulutuspäivän tavoitteena on vahvistaa suun terveydenhuollon asemaa kunnissa. Kouluterveyskyselyn 2010 tulosten mukaan Lapissa yli puolet peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten pojista harjaa hampaansa harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä. Etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla pojilla hampaiden harjaamattomuus on ongelma: 74 % pojista harjaa hampaansa harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Lapissa hampaita harjataan pääsääntöisesti harvemmin kuin muualla maassa.

Suun terveydenhuollon tilanne Lapissa kaipaa kohennusta

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta on tullut voimaan 1.7.2009 ja määräaikaisia tarkastuksia koskevat säännökset 1.1.2011. Lapin aluehallintovirasto pyysi keväällä 2010 alueensa kunnilta selvitystä siitä, kuinka kunnat ovat asetusta noudattaneet ja mihin toimenpiteisiin kunnissa on ryhdytty vuoden 2011 alussa voimaan tulevia määräaikaisia tarkastuksia koskevia säännöksiä noudattaakseen.

Selvityksen tulosten perusteella Lapissa:

· Ensimmäistä lasta odottavan perheen vähintään yksi suun terveydentilan   ja hoidon tarpeen arvio toteutuu asetuksen mukaisesti 12 kunnassa
· Alle kouluikäisen lapsen suun terveystarkastus toteutuu asetuksen mukaisesti 13 kunnassa
· Oppilaan suun terveystarkastus toteutuu asetuksen mukaisesti 16 kunnassa
· Opiskelijan suun terveystarkastus vähintään kerran opiskeluaikana ja suun terveydenhuollon palvelut opiskelijoille toteutuu asetuksen mukaisesti 12 kunnassa.

Aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvovat asetuksen toimeenpanoa ja ovat käynnistäneet valvontaohjelman valmistelun. Maaliskuussa perusterveydenhuollon hoitotakuukyselyn yhteydessä selvitetään po. asetuksen toimeenpanoa terveyskeskuksissa omana erillisenä kyselynään.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri Riitta Pöllänen 040-565 7228
Erikoissuunnittelija Heini Sankala 040-539 0863
STM, lääkintöneuvos Anne Nordblad 050-543 3828